แพ็คเกจทัวร์ จีน เวียดนาม

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

แพ็คเกจทัวร์จีน เวียดนาม เวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย เหมิงจือ 4 วัน 3 คืน
Vietnam China Classic

4 วัน 3 คืน

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ขึ้นกระเช้าฟานซิปัน เมืองผิงเปียน หมู่บ้านแม้ว Option อุทยาน Daweishan #พัก4ดาว #พัก5ดาว #เที่ยวเวียดนามเหนือ

Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ(BKK) -สนามบินโหน่ยบ่าย(HAN) – เมืองหล่าวกาย - เมืองผิงเปียน
(ประเทศจีน) -หมู่บ้านแม้ว
Day 2 : เมืองเหมิงจือ - ร้านสินค้าพื้นเมือง - เมืองก๋วยเตี๋ยวข้ามสะพานเหมิงจือ - หอ Chuzi -เมืองเหอโขว่- เมืองซาปา – ตลาดคนเดินซาปา
Day 3 : นั่งกระเช้าไฟฟ้า Fanxipan (รวมค่ากระเช้า + ค่ารถไฟสีแดงใหม่สุดจากสถานี Muong Hoa สู่สถานีกระเช้าเพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปัน: ไม่รวมค่ารถรางขึ้น - ลงยอดเขา Fanxipan) - Moa Na Cafe –หมู่บ้าน Catcat
Day 4 : กรุงฮานอย -ศาลเจ้า Ngoc Son–ทะเลสาบคืนดาบ – อิสระช้อปปิ้ง ถนนสาย 36 street -สนามบินฮานอย (HAN) - สนามบินสุวรรณภูมิ(BKK)

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---


ทัวร์จีน เวียดนาม เวียดนามเหนือ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน เวียดนาม ราคาใกล้เคียงกัน