Miracle Lounge by Unithai

Miracle Lounge by Unithai

Miracle Lounge สนามบินดอนเมือง & สุวรรณภูมิ

Miracle Lounge ดอนเมือง (เปิดบริการ 05.30 - 20.00 น.)

Domestic Departure Lounge จากปกติ 700 บาท/ท่าน เหลือเพียง 595 บาท/ท่าน

International Departure Lounge จากปกติ 790 บาท/ท่าน เหลือเพียง 675 บาท/ท่าน

Miracle Lounge สุวรรณภูมิ (เปิดบริการ 24 ชั่วโมง)

Domestic Departure Lounge จากปกติ 1300 บาท/ท่าน เหลือเพียง 950 บาท/ท่าน

International Departure Lounge จากปกติ 1500 บาท/ท่าน เหลือเพียง 1,150 บาท/ท่าน

เด็กอายุ 3-5 ปี คิดครึ่งราคา ต่ำกว่า 3 ปี เข้าฟรี

ระเวลาที่ใช้บริการ 2 ชั่วโมง การเข้าใช้บริการต้องใช้ พาสปอตเล่มจริง
กับ บอดิ้งพาส
จองแล้วไม่สามารถยกเลิกได้

ใช้ได้ถึง 31 ตุลาคม 2566