ทัวร์ อเมริกา


ทัวร์สุขภาพ ซานฟรานซิสโก ลอสแอนเจลิส อเมริกา ลอสแอนเจลิส ซานฟรานซิสโก 
#Vaccine #วัคซีน
รหัสโปรแกรม : 21803
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์อเมริกา ทัวร์สุขภาพ ซานฟรานซิสโก ลอสแอนเจลิส by JAPAN AIRLINES 8 วัน 6 คืน
ทัวร์สุขภาพ เที่ยวก่อนใคร...San Francisco&Los Angeles

8 วัน 6 คืน

อเมริกา ลอสแอนเจลิส ซานฟรานซิสโก

Day 1 : 
08.05 ออกจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Japan Airline เที่ยวบินที่ JL708
16.20 ถึงสนามบินนาริตะ รอต่อเครื่อง
18.10 ออกจากสนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางไปที่ San Francisco เดินทางผ่านเส้นแบ่งเขตเวลา
11.30 เดินทางถึง Sanfrancisco

Day 2 : 
เช้า     นำท่านเดินทางชมสถานที่ฉีดวัคซีน
บ่าย    นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

Day 3 :
เช้า ออกเดินทางสู่เมือง Monterey เมืองตากอากาศที่คนอเมริกันนิยมไป
พักผ่อน นำท่านขับรถชม 17 Miles Drive ถนนเลียบมหาสมุทรแปซิฟิก
ที่สวยที่สุดในโลก และ ชม Pebble Beach Golf Course ที่จัด PGATour ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ท่านสามารถแวะซื้อของที่ระลึกได้
เย็น นำท่านเดินทางสู่เมือง Fresno ค้างคืนที่นี่

Day 4 :
เช้า นำท่านเดินทางสู่เมืองลาสเวกัส (Sin City)
บ่าย นำท่านสู่ Las Vegas Premium Outlet อิสระให้ท่านช็อปปิ้งตามอัธยาศัย
เย็น นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก

Day 5 : 
เช้า นำท่านเดินทางสู่ Grand Canyon West Rim ชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7ของโลก นำท่านเดินบน Skywalk ชมแกรนด์แคนยอน 2 จุด คือ GuonoPoint และ Eagle Point
บ่าย เดินทางกลับสู่ลาสเวกัส นำท่านชมแสงสีของเมืองและถ่ายรูป

Day 6 :
เช้า พาท่านถ่ายรูป Las Vegas Sign นำท่านเดินทางสู่เมือง Los Angeles
บ่าย Bม Hollywood Sign, Beverly Hills, Santa Monica Pier, Third Street Promenade
เย็น นำท่านเข้าสู่ที่พักใน Los Angeles

Day 7 :
10.00 เดินทางถึงสนามบิน
13.05 เครื่องออกจาก LA โดย สายการบิน Japan Airline เที่ยวบินที่ JL 061

Day 8 :
16.40 ถึงสนามบินนาริตะ เพื่อต่อเครื่อง
18.20 ออกจากนาริตะโดย JL 707
23.00 เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

 


ส่ง Email ให้เพื่อน

ทัวร์อเมริกา ทัวร์สุขภาพ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมอเมริกา ราคาใกล้เคียงกัน