ทัวร์ ในประเทศ


รหัสแพ็คเกจ : 21435
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ นครศรีธรรมราช วัดเจดีย์ไอ้ไข่ สะพานแขวนเขาเทพพิทักษ์ ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด 2 วัน 1 คืน
Package เที่ยวเขื่อน แถมบุญ ขอพรไอ้ไข่

2 วัน 1 คืน

เที่ยวภาคใต้ เที่ยวเขื่อน แถมบุญ ขอพรไอ้ไข่ 2 วัน 1 คืน ถนนเลียบชายทะเลที่สวยที่สุดในอ่าวไทย เขาพลายดำ-อ่าวท้องหยี ขอได้ ไหว้รับ “ไอ้ไข่ วัดเจดีย์” สมปรารถนาทุกประการ ชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม “เขื่อนรัชชประภา กุ้ยหลินเมืองไทย” นมัสการพระบรมธาตุไชยา ปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองสุราษฎร์

Day 1 :
......... น.           ถึง สนามบินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ยินดีต้อนรับทุกท่าน 
แนะนำซื้อตั๋วเครื่องบินเที่ยวบินเช้าสุดเดินทางถึงสุราษฎร์ไม่เกิน 09.00 น. ค่ะ
นำท่านเดินทาง สู่ สะพานไม้อ่าวเตล็ด  อ่าวเตล็ด อ่าวที่อยู่เหนือสุดของ อ.ขนอม เป็นสะพานไม้ที่สร้างยื่นลงทะเลสำหรับเป็นท่าเรือขึ้นลงของชาวประมง สามารถชมวิวทิวทัศน์รอบอ่าวที่มีความสวยงามและกลายเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจ มีนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพกับสะพานนี้บ่อยครั้ง อิสระตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์เสริม ล่องเรือชมโลมาสีชมพู , ชมเขาหินพับผ้า และ นมัสการหลวงปู่ทวดเกาะนุ้ยนอกใช้ระยะเวลาท่องเที่ยวประมาณ 1-2 ชั่วโมง ( ราคาลำละ 1,500 บาท นั่งได้ 7 ท่าน หากสนใจทัวร์เสริมต้องทำการจองพร้อมชำระเงินล่วงหน้าก่อนเดินทาง 5 วัน )
ออกเดินทางสู่ถนนเลียบชายทะเลที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของอ่าวไทย เส้นทางเขาพลายดำ อำเภอสิชล ถึง อ่าวท้องหยี อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นถนนสายอนุรักษ์ธรรมชาติ จุดชมวิวและเส้นทางขับรถเที่ยวที่แสนโรแมนติก นำท่านแวะจุดชมวิวเนินเทวดา และ เนินนางฟ้า ให้ท่านเก็บความประทับใจ ชมวิวทิวทัศน์ของท้องฟ้าตัดกับทะเลสีคราม และรายล้อมไปด้วยต้นไม้เขียวขจี ตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าเข้าชมท่านละ 20 บาท)
เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน
นำท่านเดินทางสู่ อ.สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช วัดเจดีย์ จากเรื่องราวที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ที่เมื่อขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง “ไอ้ไข่” รูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ สวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาดำ ที่เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ ณ วัดแห่งนี้จากศรัทธาที่เชื่อกันว่า “ขอได้ ไหว้รับ” โดยเฉพาะโชคลาภและการค้าขาย บนบานศาลกล่าว ขอให้มีโชคมีลาภในการเสี่ยงดวง ขอให้ช่วยเรียกคนมาซื้อของ ทำยอดขายให้ได้ตามเป้า ของหายให้ช่วยหา ขอให้ช่วยปกป้องภัย ภายในวัดเจดีย์เต็มไปด้วยสิ่งของที่ผู้เลื่อมใสศรัทธานำมาแก้บน เช่น รูปไก่ชน ชุดทหาร หนังสติ๊ก ของเล่นต่าง ๆ ส่วนบริเวณที่ให้จุดประทัดก็มีเศษประทัดกองสูงเป็นเนินเขา บ่งบอกถึงแรงศรัทธาที่มีต่อไอ้ไข่และแสดงถึงผลสัมฤทธิ์จากผู้ที่มาขอแล้วได้รับจากไอ้ไข่ ให้ท่านกราบขอพร ขอโชคลาภ บนบานศาลกล่าว จากรูปไม้สลักไอ้ไข่ ตามอัธยาศัย  
**TIP  ไหว้ไอ้ไข่   การบูชา ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ : ธูป 3 ดอก บูชาบนได้ ไหว้รับ แต่เมื่อสำเร็จให้แก้บนด้วยของที่นำมาบนและจุดธูปเพียง 1 ดอกเท่านั้น  ของที่ชอบ : ขนมเปี๊ยะ, น้ำแดง, ชุดทหาร ตำรวจ, ไก่ปูนปั้น, หนังสติ๊ก, ประทัด   อิสระขอพรตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย นำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เย็น      อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ตลาดศาลเจ้า
นำท่านเข้าสู่ที่พักตัวเมืองสุราษฎร์ โรงแรม ..... หรือเทียบเท่า
(หมายเหตุ : โรงแรมไม่มีบริการห้องพักแบบ 3 ท่าน จึงแนะนำให้ลูกค้าท่านที่ 3 ซื้อพักเดี่ยวเพิ่ม )

Day 2 :
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานธรรมบ้านเขานาใน สถานที่ตั้งของเจดีย์ลอยฟ้า พระพุทธศิลาวดี และ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งก่อสร้างด้วยศิลาแลงจากเมืองกำแพงเพชร บนยอดเขาหินปูนสูงจากพื้นดินเกือบ 300 เมตร และเป็นสำนักสงฆ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี อีก 1 ไฮไลท์ที่ไม่ใครที่มาต้องเก็บเป็นภาพประทับใจกับซุ้มประตูพุทธวดี 9 ยอด อิสระให้ท่านกราบสักการะศาสนสถานต่าง ๆ ภายในวัด เช่น เจดีย์ร้อยยอก พระธาตุพันองค์ รอยพระพุทธบาทที่ปรากฏอยู่บนยอดเขาของอุทธยานธรรม ศูนย์รวมความเชื่อและความศรัทธาของเหล่าพุทธศาสนิกชน
จากนั้น     นำท่านเดินทางสู่ ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยว UNSEEของจังหวัดสุราษฎร์ธานี บ่อน้ำสีฟ้าอมเขียวสุดมหัศจรรย์ แหล่งน้ำธรรมชาติที่มีความใสสะอาด มองทะลุผืนน้ำลงไปจะเห็นพื้นด้านล่างที่เป็นพื้นทรายตะกอนหินปูนชัดเจนเหมือนกับส่องกระจก บรรยากาศล้อมรอบไปด้วยต้นไม้เขียวขจี สถานที่ท่องเที่ยวแหล่งนี้ห้ามนำอาหารเครื่องดื่มเข้าไปเด็ดขาด เพื่อรักษาความสะอาดของป่าต้นน้ำเอาไว้
เที่ยง       บริการอาหารกลางวัน
จากนั้น     นำแวะเช็คอินถ่ายรูป สะพานเเขวนเขาเทพพิทักษ์ หรือ สะพานแขวนเขาพัง สะพานแขวนด้วยสลิงที่ใช้ข้ามคลองพระแสง ถูกสร้างขึ่นเมื่อปี 2546 สะพานยาว 120 เมตร เบื้องหลังเป็นภูเขารูปหัวใจ แหล่งเช็คอินใกล้กับเขื่อนรัชชประภา อีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาด
จากนั้น      นำท่านเดินทางสู่ เขื่อนรัชชประภา เดิมชื่อ เขื่อนเชี่ยวหลาน หรือ กุ้ยหลินเมืองไทย ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศ ใกล้ชิดธรรมชาติ เติมพลัง ชาร์จแบตชีวิตให้กับร่างกายและหัวใจ กับจุดชมวิวอันสวยงามของแนวสันเขื่อนกั้นท้องน้ำสีฟ้าครามโอบล้อมไปด้วยภูเขาหินปูนและต้นไม้เขียวขจี
นำท่านแวะซื้อของฝากของที่ระลึก ติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนที่ท่านรัก แนะนำไข่เค็มไชยา ของฝากขึ้นชื่อ เนื่องจากใช้ไข่เป็ดธรรมชาติ รสชาติกลมกล่อมไม่เค็ฒจัด อร่อยติดปาก อิสระเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย จนถึงเวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินสุราษฎร์ธานีเพื่อเดินทางกลับ
……… น.     ส่ง สนามบินสุราษฎร์ธานี  ..................


ส่ง Email ให้เพื่อน

ทัวร์ในประเทศ นครศรีธรรมราช อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน