แพ็คเกจ เรือยอร์ช สปีดโบ้ท

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

แพ็คเกจในประเทศ พังงา เกาะสุรินทร์ ดำน้ำ เดย์ทริป

1 วัน

โปรแกรมเดย์ทริป เกาะสุรินทร์

โปรแกรมเดย์ทริปเกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา

- จากเขาหลัก : ผู้ใหญ่ 2,399.- / เด็ก 1,899.-


- จากภูเก็ต : ผู้ใหญ่ 2,699.- / เด็ก 2,199.-

- ระยะเวลาจองและใช้บริการ : 01 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2565

**ใช้บริการวันที่ 13 - 17 เมษายน 2565 คิดค่าบริการเพิ่มท่านละ 500 บาท** 

ราคานี้รวม

- ทริปดำน้ำ 1 Day Trip ไปเช้า เย็นกลับ


- รถรับส่งโรงแรม - ท่าเรือ*


- อาหารว่างมื้อเช้า / อาหารกลางวัน เครื่องดื่ม และอาหารว่าง


- มัคคุเทศก์นำเที่ยวและทีมบริการที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานเป็นกันเอง


- ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานสำหรับคนไทย (ต่างชาติเก็บค่าเข้าอุทยานฯ เพิ่มท่านละ ผู้ใหญ่ 500 บาท, เด็ก 300 บาท


- อุปกรณ์ดำน้ำ, เสื้อชูชีพ, หน้ากากท่อหายใจ 


- ประกันชีวิตตลอดการเดินทางสูงสุด 1,000,000 บาท  (ไม่รวมความสูญเสีย ทรัพย์สินส่วนบุคคล)


- ประกันอุบัติเหตุสูงสุด 500,000 บาท


**โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางตามสภาพอากาศและจำนวนผู้โดยสาร**


แพ็คเกจดำน้ำในประเทศ พังงา อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน