แพ็คเกจทัวร์ ในประเทศ


รหัสแพ็คเกจ : 21373
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

แพ็คเกจทัวร์ในประเทศ นครศรีธรรมราช วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดยางใหญ่ 2 วัน 1 คืน
ใครอยากไปเที่ยวนครศรีธรรมราช...ยกมือขึ้น

2 วัน 1 คืน

เที่ยว วัดยางใหญ่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน หลาดหน้าพระธาตุ วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ฮูล่าบีชคลับ คาเฟ่

Day 1 :
เช้า
    รับลูกค้าที่สนามบินนครศรีธรรมราช
นำท่าน แวะรับประทานอาหารเช้าที่ร้านโก้ปี้
นำท่าน   สักการะ ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช อันเป็นที่ประดิษฐานหลักเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองมีอาคารทั้งหมด 4 หลัง หลังกลางเป็นที่ประดิษฐานของศาลหลักเมือง ออกแบบให้มีลักษณะคล้ายศิลปะศรีวิชัย เรียกว่าทรงเหมราชลีลา  ที่นี่เปรียบเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องรักษาบ้านเมืองให้พ้นจากภัยอันตรายต่างๆ เราคงเคยรับรู้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ ของศาลหลักเมือง จากคำลือมาหลายต่อหลายครั้ง ผ่านองค์จตุคามรามเทพ เทวดารักษาเมือง ซึ่งอยู่บนเสาสูงสุดของหลักเมือง หลากหลายเรื่องราว ที่เล่าจากประสบการณ์ที่ได้พบมาของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างศาลหลักเมือง
นำท่าน  สักการะขอพรเพื่อความสิริมงคล ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ ที่ชาวนครเรียกว่า วัดพระธาตุ โบราณสถานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็น มิ่งขวัญชาวเมือง นครศรีธรรมราชตลอดจน พุทธศานิกชน  ทั้งหลาย สัญลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่รู้จักกันแพร่หลายก็คือ พระบรมธาตุเจดีย์  ซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเนื่องจากเป็นที่บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศ จดทะเบียนวัดพระมหาธาตุเป็นโบราณสถาน นับเป็นปูชนียสถาน ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้ 
เที่ยง         แวะรับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านขนมจีนเมืองนครศรี
นำท่าน      ชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช คือ อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของตั้งอยู่ภายในสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์84 (ทุ่งท่าลาด) ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช จัดแสดงเกี่ยวกับเมืองนครฯ ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงยุคปัจจุบัน ความรู้เรื่องชื่อเมือง ตรา 12 นักษัตร (ตราประจำเมือง) การตั้งถิ่น ฐานของผู้คน การรับอิทธิพลด้านวัฒนธรรมจากต่างแดน ความสำคัญของนครฯ ในฐานะเมืองท่า ประวัติสังเขปของบุคคลสำคัญเมืองนครฯ เรื่องราวทางศาสนา เช่น ศาสน สถานต่างๆ เรื่องราววิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การละเล่น เหตุการณ์สำคัญของชาวเมืองนครฯ และนิทรรศการหมุนเวียน
นำท่านชม  บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน เป็นอาคารขนาดใหญ่สองชั้น จัดแสดงตัวหนังตะลุงในอาคาร มีทั้งเทวดายักษ์เจ้าเมืองตัวพระตัวนางผีรวมไปถึงตัวเอียดซึ่งเป็น ตัวตลกหญิง นอกจากนี้ยังมีตัวหนังจากแหล่งต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในแต่ละ ยุคสมัย เช่น ตัวหนังในช่วงสงคราม โลกครั้งที่ 2 ตัวหนังของภาคกลาง ตัวหนังมุสลิม (วายังดูเละ) ตัวหนัง ประโมทัย (หนังตะลุงอีสาน) ตัวหนังนานาชาติอีกทั้งยังมีตัวหนังงตลกอายุ 50-100 ปี อย่างหนูนุ้ยเท่ง แก้ว สะหม้อ สายนุ้ย หลังขวัญเมือง เป็นต้น และยังมีการจัด แสดงเครื่องดนตรีที่ ใช้ในการเชิดหนังตะลุงอีกด้วย
นำท่าน    ไปยัง หลาดหน้าพระธาตุ  ตลาดแห่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากความร่วมมือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช หอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช อีกทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดขึ้นบรรยากาศของตลาดนั้น เหมือนเราเดินย้อนกาลเวลาไปเมื่อ 50 ปีก่อน พ่อค้าแม่ค้าต่างแต่งตัวย้อนยุคนุ่งผ้าถุงสวยๆมาขายของมีอาหารพื้นบ้านที่หาทานได้ยาก ทั้งคาวหวาน ให้เลือกกินกันอย่างจุใจตลอดสองข้างทาง จากนั้นให้ท่านเดินตามอธัยาศัย
ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย  เข้าพักที่โรงแรม

Day 2 :
เช้า        รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่าน    สักการะ วัดยางใหญ่ ตั้งอยู่ที่ ตำบล ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช เป็นวัดร้างเก่าแก่สมัยโบราณ แต่ก่อนไม่ได้ชื่อ “วัดยางใหญ่” แต่ชื่อ “วัดคงคาล้อม” ในอดีตชาวบ้านทำสวนยาง ขุดเจอช้นส่วนพระพุทธรูป คือ” หลวงพ่อพระประธาน” เลยบูรณะหลวงพ่อวัดยางใหญ่ มีโบสถ์ทาด้วยสีชมพู มีวิหารพี่ท่านคล้ายองค์ใหญ่ หน้าโบสถ์มีพระพุทธรูปทรงเครื่องมโนราห์ และด้วยความโด่งดังของพรานบุญ ก้ได้มรการบูรณะวัดอีกจนเป็นวัดที่สวยงามเหมือนในปัจจุบันส่วนใหญ่คนนิยมขอเรื่อง ความปลอดภัย โชคลาภ
นำท่าน    สักการะ  วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่)  คงไม่มีใครไม่เคยได้ยินชื่อของ วัดเจดีย์ หรือรู้จักกันในชื่อของ วัดไอ้ไข่ ตั้งอยู่ที่ ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อก่อนนั้นเคยเป็นวัดร้าง ตำนานว่าสร้างมาแล้วมากกว่าพันปี เหลือเพียงเจดีย์โบราณ ที่อยู่ตรงบริเวณโบสถ์ในปัจจุบัน จนเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2500 ก็ได้มีการบูรณะวัดเจดีย์ขึ้นมาใหม่ ทำให้มีพระภิกษุเข้ามาอยู่ประจำวัด และเป็นที่ประดิษฐานของ พ่อท่าน พระพุทธรูปเก่าแก่ที่อยู่มาตั้งแต่ยังเป็นวัดร้างค่ะแต่
สิ่งที่ทำให้ วัดนี้เป็นรู้จักกันอย่างมากมายนั้น ก็คือ ไอ้ไข่วัดเจดีย์ หรือ ตาไข่วัดเจดีย์ คือ รูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 10 ขวบ ที่ตั้งอยู่ในศาลาวัดเจดีย์ เชื่อกันว่ามีวิญญาณศักดิ์สิทธิ์สถิตย์อยู่ ทำให้กลายเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านตั้งแต่บริเวณใกล้ๆ วัด ไปจนถึงต่างจังหวัดในแถบภาคใต้เลยทีเดียวค่ะ ไม่ว่าใครก็ต่างมาขอพรกัน โดยเฉพาะทางด้านโชคลาภและการค้าขายปัจจุบันเป็นที่นิยมมากๆ
เที่ยง       แวะรับประทานอาหารเที่ยวครัวใต้
นำท่าน    ถ่ายรูปสุดชิลล์ที่คาเฟ่สวยๆ   ฮูล่าบีชคลับ คาเฟ่ (HUULAA BEACH CLUB SICHON) นอกจากจะเป็นคาเฟ่ถ่ายรูปสวยของสิชลแล้ว ที่นี่ยังเป็นร้านอาหารริมทะเลที่ถูกตกเเต่งออกมาเป็นสไตล์บาหลี ให้ฟีลเหมือนได้ไปเที่ยวทะเลที่อยู่บาหลีเลย เน้นใช้ของจากธรรมชาติมาใช้ในการตกแต่ง และไฮไลท์ของที่ร้านก็คือ บีนแบ็กสีมพูสดใสบนชายหาด
ริมทะเลรับรองได้เลยว่าใครมาที่นี่ต้องได้รูปสวยๆอย่างแน่นอน เป็นคาเฟ่ที่ครบเครื่อง ทั้งด้านอาหารบรรยากาศต่างๆ
นำท่าน     แวะซื้อของฝากของที่ระลึกและส่งกลับสนามบินนครศรีธรรมราช


ทัวร์ในประเทศ นครศรีธรรมราช อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน