ทัวร์ จีน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จีน สิบสองปันนา เมืองใหม่เก้าจอม สวนป่าดงดิบ หมู่บ้านกาหลั่นป้า โชว์เล่น้ำสงกราน by Ruili Airlines 4 วัน 3 คืน
Xishuang Banna : เชียงใหม่-สิบสองปันนา BY DR

4 วัน 3 คืน

Day 1 : นำท่านเหินฟ้าสู่ เมืองเชียงรุ้ง (สิบสองปันนา) นำท่านเดินทางสู่ สวนป่าดงดิบ เป็นป่าดงดิบเขตร้อนที่อยู่ใกล้เมืองเชียงรุ้งที่สุด เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์นานาชนิด ชมนกยูงนับพันๆ ตัว จากนั้นนำท่านไปชมการแสดงที่อลังการและ ขึ้นชื่อของเมืองสิบสองปันนา คือ โชว์พาราณสี เป็น ชุดการแสดงที่ดีที่สุดชุดหนึ่งของจีน มีการแสดงชุดต่าง ๆ กว่าสิบชุด

Day 2 : นำท่านเดินทางไปตลาดเช้าสิบสองปันนา ชมวิถีชีวิตชาวจีนและชาวไทลื้อสิบสองปันนา จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ชนชาติสิบสองปันนา ที่แสดงประวัติศาสตร์สิบสองปันนา แสดงวัฒนธรรมชนชาติต่างๆของสิบสองปันนา และแสดงความงามที่น่าตื่นตาตื่นใจของป่าดิบชื้น สัตว์และพืชต่างๆนาๆในสิบสองปันนา และนำท่านเยี่ยมชมวิถีชีวิตของคนสิบสองปันนาที่ หมู่บ้านไทลื้อ เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของไทลื้อแห่งหนึ่งอยู่นอกเมืองของเชียงรุ้ง ต่อด้วยนำท่านเที่ยวชม วัดป่าเจ(วัดป่าเชต์มหาราชฐาน)เป็นวัดพุทธหินยาน(เถรวาส)จากนั้นพาท่าน ช้อปปิ้งถนนคนเดิน 2(ริมน้ำโขง)

Day 3 : นำท่านเดินทางสู่เมืองฮำหรือ กาหลั่นป้า แวะเที่ยวชมตลาดเช้าไทลื้อระหว่างทาง
กาหลั่นป้า เป็นชุมชนไทลื้อที่ใหญ่แห่งหนึ่งของสิบสองปันนา หลังจากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้า Wanda ซึ่งเป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดในสิบสองปันนา และนำท่านสู่อาณาจักรสวนสนุกสุดอลังการของจีน Wanda theme park สิบสองปันนา ท่องไปกับความสนุกหลากหลายสไตล์ ที่กว้างกว่า 61 เอเคอร์ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ไร่ชา Nan Nuo Shan ศูนย์วัฒนธรรมชนเผ่าหมู่บ้านฮาหนี Nan Nuo Shan เผ่าฮาหนีเป็นชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ในประเทศจีน ที่สิบสองปันนา จากนั้นนำท่านชมแสงสี ณ เมืองใหม่เก้าจอม12เชียง ซึ่งเจ้าของโครงการแจ้งไว้ว่า “เป็นอัญมณีแห่งสามเหลี่ยมทองคำใหญ่ อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ถนนคนเดินสิบสองปันนา ในตรอกซอกซอยต่างๆมีสินค้าให้เลือกสรรมากมาย

Day 4 : เดินทางกลับสู่เชียงใหม่ โดยสารการบิน RUILI AIRLINES

ทัวร์จีน สิบสองปันนา อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน ลาว ราคาใกล้เคียงกัน