ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด หมู่บ้านราเมน พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง โทมิตะฟาร์ม by Air Asia X 6 วัน 4 คืน
HJH-XJ64-A02 : Happy Hokkaido โชว์พราว BJ XJ

6 วัน 4 คืน

Day 1 : คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง ออกเดินทางสู่สนามบินชิโตเชะ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี่ปุ่น

Day 2 : เดินทางถึงสนามบินชิโตเซะเกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอาซาฮิคาว่า เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของเกาะฮอกไกโด นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า ที่ราเมนของที่นี่มีรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ นำท่านเดินทางสู่ เมืองคามิคาว่า ชมความสวยงามของน้ำแข็ง พิพิธภัณฑ์หิมะและน้ำแข็งคามิคาว่า เป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่

Day 3 : จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองฟุราโนะ ” เที่ยวชม โทมิตะฟาร์ม สวนสวยแห่งนี้ปลูกโดยครอบครัวโทมิตะที่ได้มีการสืบทอดมากว่า 70 ปี นำท่านชมสวนสวยอีกหนึ่ง ณ เนิน 4 ฤดูแห่งดอกไม้หลากสี หรือ ซิกิไซโนะโอกะฟาร์ม ชมทุ่งดอกไม้ชิดิไซ

Day 4 : เดินทางสู่เมืองโอตารุ” โอตารุเป็นเมืองท่าสำคัญสำหรับซัปโปโร “คลองโอตารุ” หรือ “โอตารุอุนงะ” มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ จากนั้นชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี จากนั่นเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด ต้น นำท่านสู่ DUTY FREE นำท่านช้อปปิ้ง“ ถนนทานุกิโคจิ

Day 5 : อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน

Day 6 : ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซะ สู่สนามบินนานาชาติดอนเมือง เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน