ทัวร์ อเมริกา

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

รื่นเริงหรรษา อเมริกาตะวันออก BY CI

9 วัน 6 คืน

-ชมความสวยงามของน้ำตกไนแองการ่า -ชมมหานครนิวยอร์ก -ถ่ายรูปคู่กับทำเนียบขาวเป็นที่ระลึก -ชมอนุสรณ์สถานโรมัสเจฟเฟอร์สันรัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์อเมริกา -ชมระฆังแห่งเสรีภาพสัญลักษณ์การก้อตั้งประเทศ -ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่WoodburyOutlets -Check-inย่านไทม์สแควร์
- ชมความสวยงามของน้ำตกไนแองการ่า
- ชมมหานครนิวยอร์ก
- ถ่ายรูปคู่กับทำเนียบขาว เป็นที่ระลึก
- ชมอนุสรณ์สถาน โรมัส เจฟเฟอร์สันรัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์อเมริกา
- ชมระฆังแห่งเสรีภาพ สัญลักษณ์การก้อตั้งประเทศ
- ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ Woodbury Outlets
- Check-in ย่านไทม์ สแควร์

ทัวร์อเมริกา อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมอเมริกา ราคาใกล้เคียงกัน