ทัวร์ อเมริกา

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

Aloha ฮาวาย BY CI

6 วัน 4 คืน

ฮอนโนลูลูโพลินิเชี่ยนเซ็นเตอร์อิสระ
ฮอนโนลูลู โพลินิเชี่ยน เซ็นเตอร์ อิสระ

ทัวร์อเมริกา อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมอเมริกา ราคาใกล้เคียงกัน