ทัวร์ อเมริกา

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

WCX5009S : Promotions West America BY CX

9 วัน 6 คืน

นำท่านล่องเรือชมความงามของอ่าวซานฟรานซิสโกพร้อมเก็บภาพสะพานโกลเด้นเกท สัมผัสความงดงามของ“ทะเลสาบทาโฮ”อันใสสะอาดและทิวทัศน์ที่งดงาม นำท่านชมอุทยานแห่งชาติDEATHVALLEYถูกจัดอันดับเป็นที่แห้งแล้งและอยู่ต่ำที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ ชมความงามของชายทะเล“ซานต้าโมนิก้า”ที่อยู่ติดกับนครลอสแองเจลิส
นำท่าน ล่องเรือชมความงามของอ่าวซานฟรานซิสโก พร้อมเก็บภาพสะพานโกลเด้น เกท
สัมผัสความงดงามของ “ทะเลสาบทาโฮ” อันใสสะอาดและทิวทัศน์ที่งดงาม
นำท่านชม อุทยานแห่งชาติ DEATH VALLEY ถูกจัดอันดับเป็นที่แห้งแล้ง และอยู่ต่ำที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ
ชมความงามของชายทะเล “ซานต้า โมนิก้า” ที่อยู่ติดกับนครลอส แองเจลิส

ทัวร์อเมริกา อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมอเมริกา ราคาใกล้เคียงกัน