ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว หมู่บ้านโอชิโนะฮัดใค เมืองกำคาวาโกเอะ ซากุระ แช่ออนเซ็น by Thai Lion Air 5 วัน 3 คืน
NRT21 : Tokyo Sakura Kokoro BY SL

5 วัน 3 คืน

ชมทุ่งคาโนร่าท่ามกลางชากุระนับพันตัน บุฟต์ขาปูยักษ์+แช่ออนเซ็นสุดฟินส์ㆍสวนกอนเคนโดㆍหมู่บ้านโอชิโนะฮัดใคㆍเมืองกำคาวาโกเอะㆍศาลเจ้าคาวาโกเอะㆍวัดนาริตะㆍช้อปปิ้งโกเท็มบะเอาท์เลท
ชมทุ่งคาโนร่าท่ามกลางชากุระนับพันตัน
บุฟต์ขาปูยักษ์ + แช่ออนเซ็นสุดฟินส์ㆍสวนกอนเคนโด ㆍ หมู่บ้านโอชิโนะฮัดใค ㆍ เมืองกำคาวาโกเอะㆍ ศาลเจ้าคาวาโกเอะ ㆍ วัดนาริตะ ㆍ ช้อปปิ้ง โกเท็มบะเอาท์เลท

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน