ทัวร์ จีน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จีน . by China southern Airlines 3 วัน 2 คืน
CTP13A : จางเจียเจี้ย-เทียนจื่อซาน BY CZ

3 วัน 2 คืน

จางเจียเจี้ย-เทียนเหมินซาน(รวมกระเช้า+รถอุทยาน)-ถ้ำประตูสวรรค์-ทางเดินกระจก ภูเขาเทียนจื่อซานโดยลิฟท์แก้ว(ภูเขาฮาเลลูย่า)-สวนจอมพลเฮ่อหลง-สะพานหนึ่งใต้หล้า-ลงกระเช้า-ร้านผ้าไหม จางเจียเจี้ย–ร้านหยก-ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา-พิพิธภัณฑ์ภาพวาดเขียนทราย–ถนนคนเดินซีปู้เจีย-ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน-สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก
จางเจียเจี้ย-เทียนเหมินซาน(รวมกระเช้า+รถอุทยาน)-ถ้ำประตูสวรรค์-ทางเดินกระจก
ภูเขาเทียนจื่อซาน โดยลิฟท์แก้ว(ภูเขาฮาเลลูย่า)- สวนจอมพลเฮ่อหลง-สะพานหนึ่งใต้หล้า-ลงกระเช้า - ร้านผ้าไหม
จางเจียเจี้ย – ร้านหยก - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดเขียนทราย – ถนนคนเดินซีปู้เจีย - ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน - สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก

ทัวร์จีน . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน ราคาใกล้เคียงกัน