ทัวร์ อเมริกา

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

Alaska Southbound Norwegian Jewel BY CX

11 วัน 7 คืน

ซีวาร์ด–ล่องเรือชมHubbardGlacier–ไอซ์ซี่สเตรทพอย์ท–จูโน่– EndicottArm&DawesGlacier–สแกกเวย์–เคทชิเกน–ล่องเรือชม InsidePassage–แวนคูเวอร์
ซีวาร์ด – ล่องเรือชม Hubbard Glacier – ไอซ์ซี่ สเตรท พอย์ท – จูโน่ –
Endicott Arm & Dawes Glacier – สแกกเวย์ – เคทชิเกน – ล่องเรือชม
Inside Passage – แวนคูเวอร์

ทัวร์อเมริกา อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมอเมริกา แคนาดา ราคาใกล้เคียงกัน