ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ เบปปุ ยูฟุอิน by VietJet Air 5 วัน 3 คืน
BT-FUK04_VZ : มหัศจรรย์...Fukuoka เบปปุ ยูฟุอิน ฟรีเดย์ BY VZ

5 วัน 3 คืน

สักการะขอพรพระนอน วัดนันโซอิน เที่ยวหมู่บ้านยูฟุอิน ฟลอร์รัล ชมบ่อ 'ยูมิ จิโกกฺ' อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 1 วัน

Day 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
Day 2 : เมืองฟุกุโอกะ • วัดนันโซอิน • เปปปุ • หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล •  ทะเลสาบคินริน • บ่อยูมิ จิโกกุ
Day 3 : ศาลเจ้าดาไซฟุ • โทซุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต • DUTY FREE • ห้างมิตซุย ช้อปปิ้งพาร์ค • กันดั้มพาร์ค
Day 4 : อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ไม่รวมค่าบริการรถ รับ-ส่ง และไม่รวมค่าเข้าสถานที่ต่างๆ
Day 5 : สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
May 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Jun 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Jul 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Aug 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Sep 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Oct 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2025
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2025
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2025
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2025
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
29 พ.ค – 02 มิ.ย 2567 พุธ - อาทิตย์ 25,999 FULL
30 พ.ค – 03 มิ.ย 2567 พฤหัส - จันทร์ 25,999 FULL
31 พ.ค – 04 มิ.ย 2567 ศุกร์ - อังคาร 25,999 FULL
06 – 10 มิ.ย 2567 พฤหัส - จันทร์ 23,999 FULL
07 – 11 มิ.ย 2567 ศุกร์ - อังคาร 23,999 FULL
13 – 17 มิ.ย 2567 พฤหัส - จันทร์ 23,999
22,999
14 – 18 มิ.ย 2567 ศุกร์ - อังคาร 23,999
22,999
20 – 24 มิ.ย 2567 พฤหัส - จันทร์ 23,999
22,999
21 – 25 มิ.ย 2567 ศุกร์ - อังคาร 23,999
24 – 28 มิ.ย 2567 จันทร์ - ศุกร์ 23,999
22,999
25 – 29 มิ.ย 2567 อังคาร - เสาร์ 23,999
22,999
04 – 08 ก.ค 2567 พฤหัส - จันทร์ 25,999
05 – 09 ก.ค 2567 ศุกร์ - อังคาร 25,999
11 – 15 ก.ค 2567 พฤหัส - จันทร์ 27,999
12 – 16 ก.ค 2567 ศุกร์ - อังคาร 27,999
18 – 22 ก.ค 2567 พฤหัส - จันทร์ 28,999
19 – 23 ก.ค 2567 ศุกร์ - อังคาร 28,999
24 – 28 ก.ค 2567 พุธ - อาทิตย์ 28,999
26 – 30 ก.ค 2567 ศุกร์ - อังคาร 28,999
01 – 05 ส.ค 2567 พฤหัส - จันทร์ 26,999
02 – 06 ส.ค 2567 ศุกร์ - อังคาร 26,999
08 – 12 ส.ค 2567 พฤหัส - จันทร์ 30,888
09 – 13 ส.ค 2567 ศุกร์ - อังคาร 30,999
15 – 19 ส.ค 2567 พฤหัส - จันทร์ 26,999
16 – 20 ส.ค 2567 ศุกร์ - อังคาร 26,999
22 – 26 ส.ค 2567 พฤหัส - จันทร์ 26,999
23 – 27 ส.ค 2567 ศุกร์ - อังคาร 26,999
26 – 30 ส.ค 2567 จันทร์ - ศุกร์ 25,999
27 – 31 ส.ค 2567 อังคาร - เสาร์ 25,999
05 – 09 ก.ย 2567 พฤหัส - จันทร์ 25,999
06 – 10 ก.ย 2567 ศุกร์ - อังคาร 25,999
12 – 16 ก.ย 2567 พฤหัส - จันทร์ 25,999
13 – 17 ก.ย 2567 ศุกร์ - อังคาร 26,999
19 – 23 ก.ย 2567 พฤหัส - จันทร์ 26,999
20 – 24 ก.ย 2567 ศุกร์ - อังคาร 26,999
26 – 30 ก.ย 2567 พฤหัส - จันทร์ 25,999
27 ก.ย – 01 ต.ค 2567 ศุกร์ - อังคาร 25,999

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน