ทัวร์ จีน

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จีน กุ้ยหลิน น้ำตกเต๋อเทียน หยางซั่ว by VietJet Air 6 วัน 5 คืน
MTWT240097 : บินตรงกุ้ยหลิน น้ำตกเต๋อเทียน ถ้ำน้ำแข็งหลงกง หยางซั่ว BY VZ

6 วัน 5 คืน

ชม เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง แลนด์มาร์คที่โดดเด่น ชม ถ้ำน้ำแข็งหลงกง ซึ่งเป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ เที่ยวชม น้ำตกเต๋อเทียน เป็นน้ำตกข้ามพรมแดนที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก ชมและถ่ายรูปคู่กับกำแพงเมืองโบราณ และอาคารเก๋งจีนโบราณที่มีชื่อว่า เซียวเหยาโหลว ช้อปปิ้ง ย่าน ตงซีเซี่ยง 东西巷 ที่เป็นแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ของเมืองกุ้ยหลิน ชม เขางวงช้าง 象鼻山 ภูเขาหินรูปร่างคล้ายช้างที่ยืนอยู่กลางแม่น้ำ ล่องเรือแพในแม่น้ำหลีเจียง ชมความสวยงามที่แสนมหัศจรรย์ของแม่น้ำหลีเจียง ชม ถนนคนเดิน ซีเจียหรือถนนฝรั่ง 西街 เป็นถนนคนเดินที่คึกคักและเต็มไปด้วยแสงสีในยามราตรี ชม อุทยานท่องเที่ยวเมืองลับแล เป็นอุทยานท่องเที่ยวระดับ 4A รุ่นแรก ๆ ของประเทศจีน ชม เมืองโบราณต้าซวี 大圩古镇 ที่ตั้งอยู่ในอำเภอหลิงชวน ชม การแสดง ชุด Dream Like Lijiang ในโรงละครขนาดใหญ่ ชม ประตูเมืองโบราณกู่หนานเหมิน ชม พิพิธภัณฑ์ดอกกุ้ยฮวา 桂花公社ดอกกุ้ยฮวาเป็นดอกไม้สีเหลืองที่มีกลิ่นหอม

Day 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เมืองกุ้ยหลิน – เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง 
Day 2 : เมืองกุ้ยหลิน –นั่งรถไฟความเร็วสูงไปหนานหนิง  – อุทยานหมิงซื่อ - ถ้ำน้ำแข็งหลงกง
Day 3 : น้ำตกเต๋อเทียน – นั่งรถผ่านชมวิวภูเขาที่สวยที่สุดในเมืองจีน –เมืองกุ้ยหลิน-อิสระช้อปปิ้งย่านถนนคนเดิน
Day 4 : เมืองกุ้ยหลิน–ศูนย์จำหน่ายหยก– เขางวงช้าง–เมืองหยางซั่ว –ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง – ถนนฝรั่ง(ซีเจีย)
Day 5 : เมืองหยางซั่ว–เมืองลับแล–ศูนย์ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม–เมืองโบราณต้าซวี – โชว์ Dream Like Lijiang
Day 6 :
เมืองกุ้ยหลิน– ประตูเมืองโบราณกู่หนานเหมิน –ศูนย์แพทย์แผนจีน –พิพิธภัณฑ์ดอกกุ้ยฮวา –    บินกลับกรุงเทพฯ

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jul 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Aug 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Sep 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 19,900
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 19,900
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Nov 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2025
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2025
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2025
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2025
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2025
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2025
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
13 – 18 ก.ค 2567 เสาร์ - พฤหัส 19,900
18,900
20 – 25 ก.ค 2567 เสาร์ - พฤหัส 20,900
27 ก.ค – 01 ส.ค 2567 เสาร์ - พฤหัส 20,900
03 – 08 ส.ค 2567 เสาร์ - พฤหัส 19,900
17,999
10 – 15 ส.ค 2567 เสาร์ - พฤหัส 19,900
17,999
17 – 22 ส.ค 2567 เสาร์ - พฤหัส 19,900
17,999
14 – 19 ก.ย 2567 เสาร์ - พฤหัส 19,900
18,900
28 ก.ย – 03 ต.ค 2567 เสาร์ - พฤหัส 19,900
18,900
12 – 17 ต.ค 2567 เสาร์ - พฤหัส 19,900
19 – 24 ต.ค 2567 เสาร์ - พฤหัส 19,900
26 – 31 ต.ค 2567 เสาร์ - พฤหัส 19,900

ทัวร์จีน กุ้ยหลิน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน ราคาใกล้เคียงกัน