ทัวร์ ไต้หวัน

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ไต้หวัน ไถจง หนานโถว ไทเป by Thai Lion Air 5 วัน 4 คืน
TPE20 : Taiwan Charter Flght เหมาลำ อาลีซาน ฉ่ำเวอร์ BY SL

5 วัน 4 คืน

จิบชาชมวิวกลางหุบเขา @ จิ๋วเพื่น ล่องเรือ Sun Moon Lake สวิตเซอร์แลนด์ไต้หวัน

Day 1 : กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานเถาหยวน – เมืองเจียอี้ – ตลาดกลางคืนเหวินฮั่ว   
Day 2 : อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ร้านชา – เมืองไถจง – ตลาดไถจง ไนท์มาร์เก็ต  
Day 3 : เมืองหนานโถว – ร้านชา – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – ย่านซีเหมินติง
Day 4 : อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองไทเป – ร้าน GERMANIUM – ถ่ายรูปตึกไทเป 101 (ด้านนอก) – ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
Day 5 : วัดหลงซาน – ศูนย์เครื่องสำอาง –  เดินทางกลับเมืองเถาหยวน – กลอเรีย เอาท์ เล็ท  –  ท่าอากาศยานเถาหยวน – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)    

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---


ทัวร์ไต้หวัน ไถจง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมไต้หวัน ราคาใกล้เคียงกัน