แพ็คเกจทัวร์ ไต้หวัน

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

แพ็คเกจทัวร์ไต้หวัน ไถจง ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน
Package Taiwan

4 วัน 3 คืน

2ท่านเดินทางได้ เลือกวันเที่ยวได้เอง เที่ยวครบทุกไฮไลท์

Day 1 : ท่าอากาศยานเถาหยวน – เมืองไถจง– ตลาดไถจง ไนท์มาร์เก็ต
Day 2 : ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซ่ำจั๋ง-วัดเหวินอู่ ชิมชาอูหลง-ชิมพายสับประรด-ร้านคาเฟ่ simple kaffa เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
Day 3 : ร้านเครื่องสำอางค์-อุทยานหินเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ท่าเรือเจิ้งปิง-ซีเหมินติง
Day 4 : Germanium-ตึกไทเป101-วัดหลงซาน-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-สนามบินเถาหยวน

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---


ทัวร์ไต้หวัน ไถจง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมไต้หวัน ราคาใกล้เคียงกัน