ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น นางาโนะ ทาคายาม่า เกียวโต by Air Asia X 6 วัน 4 คืน
SPKIX-XJ01 : โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต BY XJ

6 วัน 4 คืน

ชมความยิ่งใหญ่ของกำแพงหิมะ เที่ยว 3 เมือง ไฮไลท์ เทศกาลไฟระดับโลก ชิราคาวาโกะ สวนเค็นโรคุเอ็น ศาลเจ้าฟูจิมินาริ ชินไซบาชิ

Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินคันไซ - ปราสาทโอซาก้า ชมแสดงแสงไฟที่นะบานะโนะซาโตะ
Day 3 : หมู่บ้านชิราคาวาโกะ -เมืองทาคายาม่า - เมืองเก่ากาคายาม่า - เมืองนางาโนะ
Day 4 : เมืองนางาโนะ - เส้นทางสายอัลไพน์กาเทยาม่า - กำแพงหิมะ - เขื่อนคุโรบะ - เมืองคานาซาว่า
Day 5 : เมืองคานาซว่า - สวนเค็นโรคุเอ็น - หน้าผาโทจินโบ - เมืองเกียวโต - วัดคิโยมิสุ
Day 6 : ศาลเจ้าฟูจิมินาริ - ตลาดคุโรมง - อิสระช้อปปิ้งย่านชิน ไซบาชิ - สนามบินคันไซ - สนามบินสุวรรณภูมิ

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---


ทัวร์ญี่ปุ่น นางาโนะ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน