แพ็คเกจทัวร์ ญี่ปุ่น

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น บินตรงเชียงใหม่เกียวโต โอซาก้า นารา 5 วัน 3 คืน
Package บินตรงเชียงใหม่ ญี่ปุ่น เกียวโต โอซาก้า

5 วัน 3 คืน

ครอบครัวเดียวก็เที่ยวได้ ญี่ปุ่น เกียวโต โอซาก้า บินตรงเชียงใหม่

Day 1 : สนามบินเชียงใหม่
Day 2 : สนามบินคันไซ - เกียวโต -  วัดคิโยมิซึ – ช้อปปิ้งถนนกาน้ำชา - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
Day 3 : เมืองนารา - วัดโทไดจิ - ตลาดปลา - ปราสาทโอซาก้า
Day 4 : อิสระเที่ยวในโอซาก้า (ไม่มีรถบริการ) – แนะนำท่องเที่ยว
Day 5 : สนามบินคันไซ - สนามบินเชียงใหม่

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

 


ทัวร์ญี่ปุ่น บินตรงเชียงใหม่เกียวโต อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน