ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ by Air Asia X 5 วัน 3 คืน
NRT30 : Tokyo พริ้งมอส ยืน 1 BY XJ

5 วัน 3 คืน

ชมทุ่งพิงค์มอส Fuji Shibazakura Festival เดินเล่นหมู่บ้านน้ำใส ขึ้นจิชั้น5 อิสระเที่ยว 1 วัน พิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ พักออนเซน 1 คืน #มีวันอิสระ

Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 : นาริตะ –วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ – โกเท็มบะ พรีเมี่ยมเอาท์เล็ท  –  หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค
Day 3 : ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – FUJI SHIBAZAKURA PARK - ย่านชินจูกุ
Day 4 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
Day 5 : นาริตะ  - สุวรรณภูมิ

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

Day 1 :
Day 2 :
Day 3 :
Day 4 :
Day 5 :


ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน