ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ ดาไซฟุ เบปปุ by VietJet Air 5 วัน 3 คืน
BT-FUK04_VZ : มหัศจรรย์ Japan ฟุกุโอกะ เบปปุ ยูฟุอิน BY VZ

5 วัน 3 คืน

อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 1 วัน สวนริมทะเลยูมิโนนะกะ ศาลเจ้าดาไซฟู หมู่บ้านยูฟูอิน บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ วัดนันโซอิน ·โทสุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ก มิตซุย ช็อปปิ้งพาร์ค กันดั้มพาร์ค บุฟเฟ่ต์ชาบู บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ #มีวันอิสระ

Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ 
Day 2 : เมืองฟุกุโอกะ • เมืองดาไซฟุ • ศาลเจ้าดาไซฟุ • วัดนันโซอิน •  หมู่บ้านยุฟุอิน • ทะเลสาบคิริน • เมืองเบปปุ      
Day 3 : บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ • โทสุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท • สวนริมทะเลยูมิโนนะกะ • ร้านค้าปลอดภาษี • มิตซุย ช้อปปิ้งพาร์ค  
Day 4 : อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
Day 5 : สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น • สนามบินสุวรรณภูมิ  

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

Day 1 :
Day 2 :
Day 3 :
Day 4 :
Day 5 :


ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน