ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ซัปโปโร ฟุราโน่ by Air Asia X 6 วัน 4 คืน
XJ-CTS005 : Hokkaido Sapporo Sounkyo Ice Breaker BY XJ

6 วัน 4 คืน

มืองโซอึนเคียว - เทศกาลหิมะเมืองโซอึนเคียว - ล่องเรือตัดน้ำแข็ง - เมืองอาซาฮิกาว่า - อิออน ช้อปปิ้ง - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – ลานสกีสวนชิกิไซโนะโอกะ - มิตซุย เอ้าเล็ต เทศกาลหิมะเมืองซัปโปโร Sapporo Snow Festival - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ตลาดปลาโจไก มิตซุย เอ้าเล็ต - อิออน ช้อปปิ้ง - ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ

Day1: สนามบินสุวรรณภูมิ 
Day2: สนามบินชิโตเช่ – เมืองฟุราโน่ – บ่อน้ำสีฟ้า Blue Pond -เมืองโซอึนเคียว - เทศกาลหิมะเมืองโซอึนเคียว
Day3: น้ำตกกิงกะ และ น้ำตกริวเซ – ล่องเรือตัดน้ำแข็ง - เมืองอาซาฮิกาว่า - อิออน ช้อปปิ้ง
Day4: สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – ลานสกีสวนชิกิไซโนะโอกะ - มิตซุย เอ้าเล็ต เทศกาลหิมะเมืองซัปโปโร Sapporo Snow Festival
Day5: เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ตลาดปลาโจไก - ดิวตี้ฟรี – ทำเนียบรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกา - ผ่านชมสวนสาธารณโอโดริ - ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ
Day6: สนามบินชิโตเช่ – สนามบินสุวรรณภูมิ

                     ---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

Day1:
Day2:
Day3:
Day4:
Day5:
Day6:


ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน