แพ็คเกจทัวร์ พม่า

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

แพ็คเกจทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา พระราชวังบุเรงนอง 2 วัน 1 คืน
QQRGN-PK001 : แพ็กเกจ พม่า มูเตลู อูวะ อ๊ะ อ๊ะ อาวะ อ้าว อ้าว อ้าว.. ย่างกุ้ง หงสา

2 วัน 1 คืน

เดินทางได้ตั้งแต่ 2ท่านขึ้นไป รวมที่พัก 1 คืน (ย่างกุ้ง) รวมรถนำเที่ยวตลอดทริป รวมอาหาร 4มื้อ รวมไกด์ท้องถิ่น (พูดไทย)

Day1: ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุมุเตา-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ชเวดากอง        
Day2: ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-พระนอนตาหวาน-พระงาทัตจี-สนามบินมิงกาลาดง

                                         ---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

Day1:
Day2:


ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมพม่า ราคาใกล้เคียงกัน