แพ็คเกจทัวร์ พม่า

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

แพ็คเกจทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 3 วัน 2 คืน
Package บินตรงเชียงใหม่ พม่า ย่างกุ้ง

3 วัน 2 คืน

พม่า ย่างกุ้ง ครอบครัวเดียวก็เที่ยวได้ บินตรงจากเชียงใหม่

Day 1 : สนามบินเชียงใหม่ – สนามบินย่างกุ้ง
Day 2 : พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) - วัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) - เจดีย์โบตะทาวน์ - นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
Day 3 : วัดพระหินอ่อน – เจดีย์ไจ๊กะส่าน - ตลาดโบโจ๊ก อองซาน

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

 


ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมพม่า ราคาใกล้เคียงกัน