แพ็คเกจทัวร์ ญี่ปุ่น

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฮาโกเนะ ภูเขาไฟฟูจิ 5 วัน 3 คืน
K02-THF53 : Tokyo Hakone Fuji

5 วัน 3 คืน

บริกาโรงแรมพร้อมอาหารเช้า, ไกด์และรถนำเที่ยวพร้อมคนขับประเทศญี่ปุ่น อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน แช่ออนเซน บุฟเฟ่ขาปูยักษ์ #มีวันอิสระ

จัดกรุ๊ปส่วนตัว 10 คนก็เที่ยวได้
ราคาเริ่มต้น  23,900 บาท/ท่าน 
บริกาโรงแรมพร้อมอาหารเช้า, ไกด์และรถนำเที่ยวพร้อมคนขับประเทศญี่ปุ่น
อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน
ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

 


ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน