ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ นาริตะ by Air Asia X 5 วัน 3 คืน
JXJ11 : Winter Snow Tokyo Fuji BY XJ

5 วัน 3 คืน

สนุกสนานเล่นหิมะลานสกี Fujiyama Snow Resort Yeti ที่ฟูจิชั้น 2 พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบฮาโกเน่ เที่ยวชมหมู่บ้านโอชิโนะฮักไก ลิ้มลองไข่ดำหุบเขาโอวาคุดานิ ชมความสวยงามของพระใหญ่คามามุระไดบุตซึ และขอพรที่วัดอาซากุสะ วัดดังแห่งโตเกียว ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ ชิบูย่า ห้างไดเวอร์ซิตี้ และ Gotemba Premium Outlets #เที่ยวญี่ปุ่น #พักในเมืองโตเกียว

Day 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
Day 2 :
ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ-ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ-Gotemba Premium Outlets  
Day 3 : 
ลานสกี Fujiyama Snow Resort Yeti-หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก-JTC Fujinoeki ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-วัดอาซากุสะ-ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
Day 4 :
คามาคุระ-พระใหญ่ไดบุตซึ-ย่านชิบูย่า-โอไดบะ-ห้างไดเวอร์ซิตี้-อิออนมอลล์        
Day 5 : 
ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

Day 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
20.30 น.  พร้อมกันที่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X (XJ) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็คกระเป๋า
23.50 น.  ออกเดินทางออกสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบิน AIR ASIA X (XJ)  เที่ยวบินที่  XJ600 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีจำหน่าย)

Day 2 : ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ-ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ-Gotemba Premium Outlets  
08.40 น.
   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกา
ของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ
นำทุกท่านไป ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิโนโกะ เมืองฮาโกเน่  เป็นทะเลสาบที่สวยงาม เงียบสงบ รายล้อมไปด้วยธรรมชาติของป่าและภูเขา เป็น 1 ใน 5 ทะเลสาบที่ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ก่อตัวขึ้นจากลาวาของภูเขาไฟ ภายหลังจากที่มีการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อ 3,000 ปีที่แล้ว โดยเราจะล่องเรือจากท่าเรือ ท่าเรือฮาโกเน่มาจิ (Hakone Machi Port) สู่ ท่าเรือโมโตะฮาโกเน่ (Motohakone Port) ระยะเวลาประมาณ 10 นาที ล่องเรือชมวิวข้ามทะเลสาบอาชิ สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างชัดเจน และเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศของทะเลสาบและทิวเขา
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) Japanese set
จากนั้นพาทุกท่านไปที่ หุบเขาโอวาคุดานิ หรือ หุบเขานรก ชมบ่อน้ำแร่กำมะถันซึ่งสามารถต้มไข่ให้สุกได้ โดยชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่า เมื่อกินไข่ดำ 1 ฟอง จะทำให้มีอายุยืนยาวขึ้น 7 ปี อิสระให้ท่านได้เลือกชมและซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อมากมาย เช่นสบู่ดำ, แชมพูดำ, โฟมล้างหน้าดำ ซึ่งล้วนเป็นผลิตภัณฑ์จากกำมะถันที่คนญี่ปุ่นเชื่อว่าบำรุงผิวพรรณและเส้นผมให้ดีงาม จากนั้นพาทุกท่านไปช้อปปิ้งที่ Gotemba Premium Outlets เรียกได้ว่าเป็น Outlets ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเพราะมีสินค้าให้เลือกซื้อเยอะมากมาย ทั้งแบรนด์ญี่ปุ่นและแบรนด์ดังจากประเทศอื่น ที่นี่นั้นได้รับความนิยมมากๆสำหรับนักท่องเที่ยว จุดที่เป็นไฮไลท์ของทีนี้คือสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้ ถือว่าได้มาช้อปปิ้งพร้อมสัมผัสบรรยากาศของภูเขาไฟฟูจิได้เลย ภายในมีร้านค้ากว่า 200 ร้าน และศูนย์อาหาร โดยร้านค้าต่างๆล้วนเป็นของพรีเมี่ยมแบรนด์จากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่น อุปกรณ์กีฬา เครื่องใช้ในครัวเรือน และสินค้าอิเลกทรอนิกส์
เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) บุฟเฟ่ต์ขาปู
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สัมผัสวัฒนธรรม การอาบน้ำแร่ออนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่น ให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีขึ้น การบรรเทาอาการปวดเมื่อยต่างๆ และช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดได้พร้อมบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง
ที่พัก:  Daito Fuji Resort hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง

Day 3 :  ลานสกี Fujiyama Snow Resort Yeti-หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก-JTC Fujinoeki ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-วัดอาซากุสะ-ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3)
พาทุกท่านตะลุยหิมะที่ Fujiyama Snow Resort Yeti (Snow Town Yeti) พาไปเล่นสกีและชมภูเขาไฟฟูจิในเวลาเดียวกัน ที่นี้เป็นสกีรีสอร์ทตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ของภูเขาไฟฟูจิ ในจังหวัดชิสึโอกะ (Shizuoka) มีลานสกี4แห่งตั้งแต่ A ถึง D มีเส้นทางคอร์สสกีหลายคอร์สที่มีระดับความยากหลายระดับตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับขั้นสูง ในบรรดาคอร์สเหล่านั้นลานสกี A จะเป็นเส้นทางหลักของ Yeti ที่เปิดให้บริการเร็วที่สุดในญี่ปุ่น เนื่องจากได้รับการบำรุงดูแลด้วยเครื่องจักรผลิตหิมะเทียม ฤดูเล่นสกีจึ  งเริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมของทุกปี ที่นี้มีกิจกรรมหิมะมากมายไม่ว่าจะเป็นการเล่นสกี เล่นสโนว์บอร์ด ฯลฯ ทุกท่านสามารถสัมผัสกับ 'การขับ ขี่มินิสโนว์โมบิล' และ 'การล่องแพหิมะ' ซึ่งคือกิจกรรมนั่งบนเรือยางที่ถูกดึงโดยสโนว์โมบิล อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมมากมายในสกีรีสอร์ทแห่งนี้ (ค่าทัวร์รวมค่าเข้าลานสกีรีสอร์ทและเครื่องเล่นเฉพาะSnow Sled แผ่นสไลด์หิมะ เท่านั้น) จากนั้นพาทุกท่านชม หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก Oshino Hakkai Village เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ใกล้ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณทะเลสาบยามานาคาโกะ (Lake Yamanaka-ko) ซึ่งในปี 2013 ฟูจิซังได้รับเลือกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในบริเวณนี้มีบ่อน้ำใสๆ รวมกันกว่า 8 บ่อ เป็นน้ำที่เกิดจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกว่า 1,200 ปี อิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัย หรือ เลือกชิมชิมของอร่อยๆ เช่น โมจิย่าง ซึ่งถือว่าเป็นของขึ้นชื่อของที่นี้
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4) Japanese set
และ JTC Fujinoeki ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้ ๆ กับเขตภูเขาไฟฟูจิ ภายในมีห้องจัดแสดงข้อมูลการประทุของภูเขาไฟจากทั่วทุกมุมโลก ห้องแสดงภาพแผ่นดินไหว ห้องแสดงเหตุการณ์หลังแผ่นดินไหว ห้องจำลองแผ่นดินไหว ห้องอุทกภัย ห้องเขาวงกตกระจก นอกจากนี้ยังมีโซนถ่ายภาพกับภูเขาไฟฟูจิ โซนความรู้ต่าง ๆ และโซนช้อปปิ้งสินค้างานฝีมือญี่ปุ่นต่าง ๆ เช่น มีดแบบดั้งเดิม ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา เครื่องสำอาง และของฝากอีกมากมาย นำทุกท่านเดินทางสู่เข้าสู่ โตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันโต บนเกาะฮอนชู วัดอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคคันโต ให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ คามินาริมง (ประตูฟ้าคำรณ) ซึ่งมีโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกแขวนอยู่ เลือกชมและเช่าเครื่องรางอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้หรือท่านสามารถเพลิดเพลินกับการเดิน ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และร้านขายขนมต่างๆ ของที่ระลึกต่างๆแบบญี่ปุ่น Made In Japan แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดี เช่น ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า หากมีเวลาท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับวิวของหอคอยที่สูงที่สุดในโลก โตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) แลนด์มาร์คของมหานครโตเกียว ท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปวิวได้ซึ่งอยู่ไม่ไกลวัดอาซากุซะ และ ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนย์รวมแฟชั่น ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า เป็นแหล่งอัพเดทเทรนด์  และเป็นย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน ให้ท่านเลือกชมและซื้อสินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, นาฬิกา, เสื้อผ้า,รองเท้า และเครื่องสำอางค์แบรนด์ต่างๆมากมายเช่น  KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่น ๆ อีกมากมาย หรือร้าน100เยนชื่อดังของญี่ปุ่น ซึ่งสินค้าทุกอย่างภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด หรือเป็นร้านดองกี้ ที่ขายสินค้าราคาถูกสารพัดอย่าง หรือจะเป็นร้านมัตสึโมโต้ที่รวมสินค้า เครื่องใช้เครื่องสำอางค์ ผลิตภัณฑ์ของใช้ไว้อย่างหลากหลาย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
เย็น  อิสระทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ที่พัก:  La’gent Shinjuku Hotel Kabukicho หรือระดับใกล้เคียงกัน
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง

Day 4 : คามาคุระ-พระใหญ่ไดบุตซึ-ย่านชิบูย่า-โอไดบะ-ห้างไดเวอร์ซิตี้-อิออนมอลล์      
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่5)                
เดินทางสู่เมืองคามาคุระ พาทุกท่านชมความยิ่งใหญ่ของ พระใหญ่ไดบุตซึ (Kamakura Daibutsu หรือ The Great Buddha) เป็นพระพุทธรูปที่สำคัญที่สุดในเมืองคามาคุระ ตั้งอยู่ในวัดโคโตะกุอิน (Kotokuin Temple) พระพุทธรูปไดบุตซึมีความสูงถึง 13.35 เมตร น้ำหนัก 121 ตัน เป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่เป็นอันดับสองในญี่ปุ่น รองจากหลวงพ่อโต แห่งวัดโทไดจิ เมืองนารา พระใหญ่ไดบุตซึจึงได้ตั้งอยู่กลางแจ้ง พระใหญ่ไดบุตซึสร้างจากโลหะสำริด และทองแดง โดยช่างฝีมือดี ที่เห็นองค์พระเป็นสีเขียวเป็นเพราะว่าเกิดปฏิกริยาทางเคมี เกิดออกไซด์ของโลหะที่สะสมมาเป็นเวลานานจนองค์พระเป็นสีเขียว หรือจะเรียกว่าเป็นสนิมก็ได้ โดยพระใหญ่ไดบุตซึ ตั้งอยู่ที่วัดโคโตะกุอิน (Kotokuin Temple) ไม่เพียงแต่เป็นวัดที่สำคัญกับคนญี่ปุ่นเท่านั้น เพราะยังมีความสำคัญกับคนไทยด้วย ภายในวัดมีต้นสนที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาล ที่ 10 ทรงปลูกในวโรกาสที่เสด็จเยือนวัดโคโตะกุอิน เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2530
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่6) บุฟเฟ่ต์ BBQ                
จากนั้นพาทุกท่านไปที่ ย่านชิบูย่า ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางอย่างยิ่งในด้านแฟชั่น มีแหล่งช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ร้านค้า รวมทั้งช็อปของแบรนด์ดังอยู่มากมาย นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีร้านอาหารและแหล่งบันเทิงอย่างครบครัน จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองใหม่ โอไดบะ ที่เกิดจากการถมทะเลขึ้นมาเป็นเกาะ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายชนิดที่ ห้างไดเวอร์ซิตี้ ซึ่งภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร และแหล่งบันเทิงมากมาย ถ่ายรูปกับกันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของจริงโดยสร้างขึ้นมาตามอัตราส่วน 1:1 เหมือนตัวเดิม ทำให้มีความสูงถึง 19.7 เมตร (ตัวเดิมสูง 18 เมตร) และเพิ่งเปิดตัวเป็นทางการในวันที่ 24 กันยายน 2560ที่ผ่านมา หากมีเวลาท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับจุดไฮไลท์ใหม่ของที่นี่คือ ป้าย Tokyo สีฟ้าป้ายใหม่ วิวชิงช้าสวรรค์ บริเวณใกล้เคียงกับห้างไดเวอร์ซิตี้  ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยต่างๆที่ย่านชินจูกุ เช่นร้านราเมง ร้านซูชิจานหมุน และร้านอร่อยๆอีกมากมาย จากนั้นนำทุกท่านไปช้อปปิ้งต่อที่ อิออนมอลล์ Aeon Narita Mall โดยมีร้านค้าต่างๆมากถึง 150 ร้าน ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น สินค้าหลักๆที่มีให้เลือกเยอะก็แนวเสื้อผ้าแฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน สินค้าแนวแฟชั่นนี่มีให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นที่ MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และ supermarket ขนาดใหญ่ให้ทุกท่านได้ซื้อของฝากมากมาย บางร้านไม่ต้องเสียภาษีสินค้าสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซี่งก็น่าจะถูกกว่าการไปซื้อที่สนามบินอีกด้วย อีกทั้งร้านอาหารก็มีให้เลือกมากมาย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
เย็น  อิสระทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ที่พัก:  Asia Hotel Narita หรือระดับใกล้เคียงกัน
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง

Day 5 :  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่7) 
เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ประเทศไทย
09.15 น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบิน AIR ASIA X (XJ)  เที่ยวบินที่  XJ601(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีจำหน่าย )
14.00 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Dec 2022
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
07 – 11 ธ.ค 2565 พุธ - อาทิตย์ 30,888 FULL
08 – 12 ธ.ค 2565 พฤหัส - จันทร์ 29,888 FULL
14 – 18 ธ.ค 2565 พุธ - อาทิตย์ 29,888 FULL
15 – 19 ธ.ค 2565 พฤหัส - จันทร์ 29,888 FULL
21 – 25 ธ.ค 2565 พุธ - อาทิตย์ 33,888 FULL
22 – 26 ธ.ค 2565 พฤหัส - จันทร์ 36,888 FULL
23 – 27 ธ.ค 2565 ศุกร์ - อังคาร 36,888 FULL
28 ธ.ค 2565 – 01 ม.ค 2566 พุธ - อาทิตย์ 39,888 FULL
29 ธ.ค 2565 – 02 ม.ค 2566 พฤหัส - จันทร์ 39,888 FULL
30 ธ.ค 2565 – 03 ม.ค 2566 ศุกร์ - อังคาร 39,888 FULL
31 ธ.ค 2565 – 04 ม.ค 2566 เสาร์ - พุธ 39,888
01 – 05 ม.ค 2566 อาทิตย์ - พฤหัส 37,888
11 – 15 ม.ค 2566 พุธ - อาทิตย์ 31,888 FULL
18 – 22 ม.ค 2566 พุธ - อาทิตย์ 31,888
25 – 29 ม.ค 2566 พุธ - อาทิตย์ 31,888 FULL
01 – 05 ก.พ 2566 พุธ - อาทิตย์ 31,888 FULL
08 – 12 ก.พ 2566 พุธ - อาทิตย์ 31,888 FULL
15 – 19 ก.พ 2566 พุธ - อาทิตย์ 31,888 FULL
22 – 26 ก.พ 2566 พุธ - อาทิตย์ 31,888 FULL
24 – 28 ก.พ 2566 ศุกร์ - อังคาร 31,888 FULL
01 – 05 มี.ค 2566 พุธ - อาทิตย์ 31,888
08 – 12 มี.ค 2566 พุธ - อาทิตย์ 31,888
15 – 19 มี.ค 2566 พุธ - อาทิตย์ 31,888 FULL

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน