ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น ดิสนีย์แลนด์ โตเกียว ฟูจิ by Air Asia X 5 วัน 3 คืน
PJ010-NRT : Premium Tokyo Disneyland ใบไม้เปลี่ยนสีรักนะคะ BY XJ

5 วัน 3 คืน

พักออนเซ็น 1 คืน โตเกียว 1 คืน จัดหนักจัดเต็มอาหารดีทุกมื้อ พิเศษสุดๆ อิ่มหนำไปกับมื้อสุดพิเศษบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง Rokkasen ขาปูยักษ์ #พักในเมืองโตเกียว

Day 1 :  สุวรรณภูมิ 
Day 2 :
นาริตะ -วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเซะ - ศาลเจ้าเมจิ - ถนนสายแปะก๊วย - ชิบูย่า - รูปปั้นฮาจิโกะ - ทะเลสาบคาวากุจิ
Day 3 : ชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ - เจดีย์แดงชูเรโตะ - ชมใบไม้เปลี่ยนสี อุโมงค์เมเปิ้ล -  Gotemba outlet - โตเกียว - ชมใบไม้เปลี่ยนสีสวนอุเอโนะ - ชินจูกุ
Day 4 : ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า) - โอไดบะ - นาริตะ
Day 5 : สนามบินนาริตะ - สุวรรณภูมิ

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

Day 1 :  สุวรรณภูมิ
20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เจ้าหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
23.50 น. ออกเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ XJ600
>>>บริการอาหารร้อนบนเครื่อง<<<

Day 2 : นาริตะ -วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเซะ - ศาลเจ้าเมจิ - ถนนสายแปะก๊วย - ชิบูย่า - รูปปั้นฮาจิโกะ - ทะเลสาบคาวากุจิ
08.00 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมง โปรดปรับเวลาในนาฬิกาของท่านให้เป็นเวลาท้องถิ่น)
ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ณ เวลานั้น และประกาศจากรัฐบาลญี่ปุ่น
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ กรุงโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น
นำท่านเดินทางสู่ วัดเซนโซจิ หรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อ วัดอาซากุสะ เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และเป็นที่นิยมมากที่สุดวัดหนึ่งของเมืองโตเกียว มีถนนนากามิเสะ ที่เป็นถนนยาวเข้าสู่พื้นที่ภายในวัดที่จะเต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย โดยสัญลักษณ์ของวัดแห่งนี้ก็คือ โคมสีแดงอันใหญ่ยักษ์ตรงประตูคามินาริมงจึงมีอีกชื่อเรียกว่า วัดโคมแดง ด้วยนั่นเอง
วัดอาซากุสะขึ้นชื่อว่าเก่าแก่มากที่สุดของเมืองโตเกียว ถูกสร้างขึ้นเสร็จเมื่อประมาณปี ค.ศ. 645 ตามตำนานเล่าว่าเมื่อประมาณปี 628 สองพี่น้องได้ออกเรือไปตกปลา และตกรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมได้ที่แม่น้ำสุมิดะ (Sumida River) และแม้ว่าพวกเขาจะพยายามทิ้งรูปปั้นกลับลงสู่แม่น้ำเท่าไหร่ก็ตาม รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมก็จะกลับมาหาพวกเขาอยู่เสมอ จึงได้มีการสร้างวัดนี้ขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานของรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม และได้กลายมาเป็นวัดที่ฮอตฮอตอันดับหนึ่งของเมืองโตเกียวอย่างในปัจจุบันนี่เอง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
Jingu Gaien Ginkgo Avenue ถนนสายแปะก๊วยสีเหลืองอร่ามที่อวดโฉมเป็นทิวแถวเรียงราย ต้นแปะก๊วยกว่า 146 บริเวณรอบสวนสาธารณะเมจิจินกู ที่เรียงรายสองข้างทาง จะเผยสีเหลืองอร่ามเมื่อฤดูใบไม้ร่วงมาเยือน ต้นไม้ว่าสวย ยิ่งเวลาใบร่วงลงมาแล้วย้อมทางเดินให้เป็นสีทอง การเรียงรายของต้นไม้ก็ทำให้ดูคล้ายอุโมงค์แสนอร่าม ระยะเวลาตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน ถึงปลายเดือนพฤศจิกายน 
ศาลเจ้าเมจิ (Meiji Jingu) เป็นศาลเจ้าแบบชินโต ซึ่งมีความเชื่อว่าจักรพรรดิเป็นประมุขของศาสนา สืบสายเลือดมาจากเทพ การสร้างศาลเจ้าก็เพื่ออุทิศให้กับจักรพรรดิเมจิ (Emperor Meiji) และ พระราชินีโชเคง (Empress Shōken)  ที่ตั้งของศาลเจ้าฯ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโตเกียว ในย่านฮาราจุคุ แต่พระศพของจักรพรรดิไม่ได้อยู่ที่ศาลเจ้านี้ กลับอยู่ที่เมืองเกียวโต ศาลเจ้าเมจิสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1915 ภายหลังที่จักรพรรดิเมจิ ได้เสียชีวิตลง การสร้างศาลเจ้าแห่งนี้เป็นงานยิ่งใหญ่ระดับชาติ มีการออกแบบ และ สร้างโดยนักออกแบบชั้นนำ และ ช่างฝีมือ ชาวญี่ปุ่นได้มีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งของศาลเจ้าเมจิ ด้วยการบริจาคต้นไม้เพื่อปลูกเป็นป่ารอบๆ ศาลเจ้า มีต้นไม้ถูกส่งมาจากทั่วญี่ปุ่นถึง 100,000 ต้น มากเพียงพอที่จะทำให้เป็นป่ากลางเมือง บนพื้นที่ 170 เอเคอร์ (ประมาณ 430.1 ไร่) ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการโจมตีทางอากาศโดยเครื่องบินรบของสหรัฐอเมริกา มีผลทำให้ศาลเจ้าได้รับความเสียหาย หลังจากสงครามเสร็จสิ้นจึงมีการสร้างขึ้นใหม่ และเสร็จในปี ค.ศ. 1958 ศาลเจ้าเมจิ เป็นศาลเจ้าที่มีความสำคัญมากในประเทศญี่ปุ่น มักจะมีการจัดงานแต่งงานที่นี่อยู่บ่อยๆ ในวันปีใหม่จะมีชาวญี่ปุ่น และ นักท่องเที่ยวมาขอพรที่ศาลเจ้าแห่งนี้ถึง 3 ล้านคน คนญี่ปุ่นจะไม่นิยมการ Countdown หรือเฉลิมฉลอง แต่จะนิยมเข้าวัดหรือศาลเจ้าในช่วงวันสุดท้ายของปี หรือวันขึ้นปีใหม่ บุคคลสำคัญที่มาเยือนศาลเจ้านี้ได้แก่ประธานาธิปดี George W. Bush, Hillary Clinton และรัฐมนตรีต่างประเทศของเยอรมัน Guido Westerwelle
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ชิบูย่า ศูนย์กลางของวัยรุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านแฟชั่น
มีแหล่งช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ร้านค้า รวมทั้งช็อปของแบรนด์ดังอยู่มากมาย นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีร้านอาหารและแหล่งบันเทิงอย่างครบครัน มีผู้คนทั้งชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินขวักไขว่อยู่ตลอดทั้งวันห้าแยกชิบูย่าเป็นทางแยกขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านหน้าสถานี Shibuya ประกอบไปด้วย ทางม้าลาย จอขนาดยักษ์ตามตึกต่างๆ รถยนต์ที่สัญจรไปมา และผู้คนที่พลุกพล่าน ซึ่งในช่วงพีคๆ นั้นมีคนข้ามไปมา 1,000 – 2,500 คนเลยทีเดียว เป็นแลนด์มาร์คของโตเกียวที่ใช้ถ่ายทำภาพยนตร์และซีรี่ส์ทั้งของญี่ปุ่นและต่างประเทศ นักท่องเที่ยวที่มาที่นี่ต่างต้องมาเก็บภาพเป็นที่ระลึก
รูปปั้นที่ระลึกของ ฮาจิโกะ (Hachiko) สุนัขพันธุ์อากิตะซึ่งได้ขนานนามว่าเป็นสุนัขยอดกตัญญู ตั้งอยู่ตรงทางออกของสถานี Shibuya ซึ่งเป็นสถานที่ที่ฮาจิโกะมารอเจ้านรูปปั้นที่ระลึกของ “ฮาจิโกะ (Hachiko)” สุนัขพันธุ์อากิตะซึ่งได้ขนานนามว่าเป็นสุนัขยอดกตัญญู ตั้งอยู่ตรงทางออกของสถานี Shibuya ซึ่งเป็นสถานที่ที่ฮาจิโกะมารอเจ้านายกลับจากทำงาน แม้ว่าเจ้านายจะเสียชีวิตไปหลายปีแล้ว แต่ฮาจิโกะก็ยังมาเฝ้ารอเจ้านายทุกวันจนกระทั่งมันได้เสียชีวิตลง ปัจจุบันที่บริเวณรูปปั้นนั้นได้กลายเป็นสถานที่นัดพบยอดนิยม
รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม **พิเศษ! เมนูซิกเนเจอร์ขาปูยักษ์**
ที่พัก Fuji Onsen Hotel หรือเทียบเท่า
ดื่มด่ำไปกับวัฒนธรรมการแช่ออนเซ็นของคนญี่ปุ่น

Day 3 : ชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ - เจดีย์แดงชูเรโตะ - ชมใบไม้เปลี่ยนสี อุโมงค์เมเปิ้ล -  Gotemba outlet - โตเกียว - ชมใบไม้เปลี่ยนสีสวนอุเอโนะ - ชินจูกุ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ภูเขาไฟฟูจิชั้นที่ 5 หรือ Mt. Fuji 5th Station เป็นทั้งจุดชมวิวยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวและจุดเริ่มต้นในการเดินเท้าขึ้นไปสู่ยอดภูเขาไฟฟูจิสำหรับบรรดานักปีนเขา ตั้งอยู่ที่จังหวัดยามานาชิ ประเทศญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิถูกแบ่งออกเป็น 10 สถานี หรือ 10 ระดับตามเส้นทางในการปีนขึ้นไปสู่ยอดเขา เนื่องจากระบบการคมนาคมที่ถูกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ จึงทำให้ในปัจจุบันรถบัสสามารถวิ่งขึ้นมาได้ถึงบริเวณชั้นที่ 5 ส่งผลให้สถานีนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานที่สำหรับนักปีนเขาเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ที่นี่ยังได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ นักท่องเที่ยวที่ต้องการขึ้นมาชมภูเขาไฟฟูจิอย่างใกล้ชิดเต็มตา รวมถึงยังสามารถมองเห็นวิวของทะเลสาบทั้ง 5 แห่งที่รายล้อมอยู่ได้อีกด้วย
ที่นี่ท่านสามารถเดินขึ้นไปสักการะ ศาลเจ้าโคมิทาเกะ (Komitake Shrine)  ศาลเจ้าเก่าแก่ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ. 937 โดยเชื่อกันว่าเป็นที่สิงสถิตของเทพเจ้าที่ดูแลภูเขาไฟฟูจิ และยังคอยดูแลบรรดานักปีนเขา จึงถือเป็นศาลเจ้าหนึ่งที่ได้รับความเคารพอย่างมากในหมู่นักปีนเขา ซึ่งจะแวะเวียนกันมาทำความเคารพศาลเจ้าแห่งนี้ทุกครั้งก่อนที่จะเดินทางขึ้นสู่ยอดเขา 
(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หากทางขึ้นปิด บริษัทจะนำท่านไปที่หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไคแทน)
นำท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะอาราคุรายามะเซ็นเก็น ซึ่งเป็นที่ตั้งของเจดีย์ชูเรโตะ เจดีย์  5 ชั้นชื่อดัง เจดีย์ชูเรโตะเป็นส่วนหนึ่งของศาลเจ้าอาราคุระเซนเงน (Arakura Sengen Shrine) ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1963 ในฐานะอนุสรณ์สถานแห่งสันติภาพ โดยตัวศาลเจ้านั้นตั้งอยู่ที่ทางขึ้นเนินเขาขนาดย่อม ส่วนตัวเจดีย์ 5 ชั้นนั้นนักท่องเที่ยวจะต้องเดินขึ้นบันไดไปอีก 400 ขั้น และต้องเดินต่อไปอีกเล็กน้อยจึงจะถึงจุดถ่ายรูปยอดนิยม
Chureito Pagoda during the fall. Photo Credit: www.japan-guide.com
เที่ยวชมอุโมงค์เมเปิ้ล (Maple corridor, Momiji Kairo) ทางเดินสายต้นเมเปิล หรือมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Maple Corridor ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทางตอนเหนือของทะเลสาบคาวากุจิโกะ เลียบแม่น้ำสายเก่า Nashikawa เป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยสุดโรแมนติกแห่งหนึ่งในแถบภูเขาฟูจิ โดยช่วงที่งดงามที่สุดจะเป็นปลายฤดูใบไม้ร่วงที่มีใบไม้ร่วงหล่นลงมากองตามทางแม่น้ำปกคลุมจนกลายเป็นสีส้มแดงไปทั่วทั้งบริเวณ และในช่วงกลางคืนจะมีการประดับไฟให้ได้ชมกันอีกด้วย โดยตลอดช่วงใบไม้เปลี่ยนสีจะมีงานเทศกาล Momiji Fall Festival โดยเป็นส่วนหนึ่งของงานเทศกาล Fuji Kawaguchiko Autumn Leaves Festival โดยงานจะจัดช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
The maple corridor. Photo Credit: www.fujisan.ne.jp.
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
นำท่านเดินทางสู่ Gotemba premium outlet เอ้าท์เลตแห่งนี้จะมีบรรยากาศแบบเอ้าท์ดอร์ ภายในมีร้านค้ากว่า 200 ร้าน และศูนย์อาหาร รวมถึงชิงช้าสวรรค์ที่สูง 50 เมตรที่ทำให้เราสามารถชมวิวมุมสูงกันได้แบบเพลินๆ จิรงๆแม้จะบอกว่าพอจะมีสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นแต่ที่นี่ส่วนมากจะเน้นไปที่แบรนด์ต่างประเทศมากกว่า โดยร้านค้าต่างๆ เหล่าานี้ล้วนเป็นของพรีเมี่ยมแบรนด์จากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่น อุปกรณ์กีฬา เครื่องใช้ในครัวเรือน และสินค้าอิเลกทรอนิกส์ แบรนด์ก็จะมีทั้ง Abercrombie & Fitch ,Adidas, Alexander McQueen, Alexander Wang, Anna Sui, Balenciaga, Birkenstock, Burberry, Bvlgari, Cath Kidston, Celine, Columbia Sportswear, Diesel,G-Shock, Gucci, Issey Miyake, Kate Spade New York, Lacoste, Levi’s, Marc Jacobs, Nike, Oakley, Paul Smith, Ralph Lauren, Ray-Ban, Saint Laurent และอื่นๆอีกมากมาย
เดินทางสู่ กรุงโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
เดินทางถึง สวนอุเอโนะ สวนสาธารณะอูเอโนะ (Ueno Park) เป็น สวนสาธารณะแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในเขตไทโตะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  ภายในสวนนอกจากจะเต็มไปด้วยต้นไม้หลากหลายพันธุ์จำนวนกว่า 8,800 ต้น ที่ให้บรรยากาศสงบร่มรื่น ยังเป็นที่ตั้งของสถานที่ต่างๆทั้งพิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ โรงละคร วัด และห้องสมุด และมีจำนวนผู้คนที่มาเยี่ยมชมสวนแห่งนี้มากถึง 10 ล้านคนต่อปี (เวลาคาดการณ์ใบไม้เปลี่ยนสีที่อุเอะโนะ ประมาณกลางถึงปลายเดือนพฤศจิกายน)
นำท่านเดินทางสู่ ชินจูกุ ย่านช้อปปิ้ง ของกิน สถานที่เที่ยว ที่มีชื่อเสียงมากของญี่ปุ่น อิสระเดินช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น พิเศษ บุฟเฟ่ต์อาหารเย็นสุดพรีเมี่ยม ROKKASEN +SOFT DRINK
ที่พัก Tokyo Hotel  หรือเทียบเท่า

Day 4 : ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า) - โอไดบะ - นาริตะ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
โตเกียวดิสนีย์แลนด์(Tokyo Disneyland) นับว่าเป็นสวนสนุกอันดับหนึ่งของญี่ปุ่น ความนิยมของที่นี่นั้นดูได้จากการเป็นสวนสนุกที่มีนักท่องเที่ยวต่อปีเกือบ 20 ล้านคน ซึ่งมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่นและยังมากเป็นอันดับ 2 ของโลกอีกด้วย โตเกียวดิสนีย์แลนด์นั้นถูกสร้างขึ้นโดยบริษัทผลิตภาพยนตร์การ์ตูนวอลท์ดิสนีย์ เปิดให้บริการในปี 1983 ซึ่งเป็นสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่สร้างขึ้นนอกประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยธีมหลัก 7 ธีม ได้แก่  World Bazaar ตั้งอยู่ประตูทางเข้าหลักที่ไปยังพาร์ค เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่เรียงรายไปด้วยร้านค้า และร้านอาหาร พื้นที่แห่งนี้ออกแบบคล้ายยุคศตวรรษที่ 20 ของอเมริกา
Tomorrow land ออกแบบเป็นพื้นที่นอกโลก และเทคโนโลยีต่างๆจากโลกอนาคต มีจุดที่น่าสนใจได้แก่ Space Mountain, Star Tours และ Buzz Lightyear’s AstroBlasters. Toontown เป็นย่านชานเมืองที่อยู่อาศัยของชาวตัวละครดิสนีย์ คุณจะได้เข้าสำรวจบ้านของมิกกี้เม้าส์ ลงเล่นบนเรือเป็ดโดนัลดั๊ก บ้านต้นไม้ของชิปและเดลล์ และมีเครื่องเล่นรถไฟเหาะขนาดเล็กเหมาะสำหรับเด็กเล็ก
Fantasyland สร้างเป็นสไตล์ภาพยนตร์การ์ตูนดิสนีย์แบบคลาสสิค เป็นที่ตั้งของปราสาทของซินเดอเรลล่า และยังมีตัวละครเทพนิยายอื่นๆ เช่น ปีเตอร์แพน สโนว์ไวท์ เมืองเล็กๆของวินนี่เดอะพูห์ เป็นต้น Critter Country เป็นบ้านของกระต่าย Br’er, สุนัขจิ้งจอก Br’er, หมี Br’er และตัวละครอื่นๆจากภาพยนตร์ดิสนีย์เรื่อง “Song of the South” และยังมีเครื่องเล่นล่องเรือแคนูบนแม่น้ำอเมริกาอีกด้วย
Western land สร้างจำลองเมืองชายแดนทางทิศตะวันตกตามแนวแม่น้ำอเมริกา เป็นที่ตั้งของเครื่องเล่นรถไฟเหาะBig Thunder Mountain และมีเกาะ Tom Sawyer ตั้งอยู่กลางแม่น้ำ ปิดท้ายด้วย
Adventure land สามารถผจญภัยไปกับการล่องเรือเข้าไปในป่า สำรวจบ้านต้นไม้ของครอบครัวสวิส(Swiss Family Treehouse) หรืออาจะนั่งรถไฟสายแม่น้ำตะวนตก และล่องเรือไปกับโจรสลัดในทะเลแคริบเบียน ถ้าแค่เครื่องเล่นตามโซนต่างๆยังไม่จุใจพอเค้าก็ยังมีการตกแต่งโซนต่างๆให้มีความสวยงามตามฤดูกาล และมีการเดินขบวนพาเหรดที่สนุกสนานที่จะมีเหล่าคาเรคเตอร์การ์ตูนสุดปังมาเดินพร้อมองค์ประกอบสุดอลังการให้เราได้ถ่ายรูปกันรัวๆด้วยล่ะค่ะ ยิ่งช่วงเทศกาลสำคัญๆอย่างคริสต์มาสนี่ยิ่งบอกเลยว่าห้ามพลาดช่วงกลางคืนที่จะมีการประดับประดาปราสาทและทั่วบริเวณอย่างงดงามมากเป็นพิเศษอีกด้วย
อิสระอาหารเที่ยงที่ดิสนีย์แลนด์
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ โอไดบะ Odaiba แหล่งชอปปิ้งและความบันเทิงของโตเกียว ถ้าดูจากแผนที่แล้ว Odaiba มีสภาพเป็นเกาะอยู่ที่อ่าวโตเกียว ในสมัยเอโดะ ค.ศ. 1603-1868 เกาะ Odaiba ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นป้อมปราการ (คำว่า daiba แปลว่าป้อมปราการ) ป้องกันการรุกรานของข้าศึก ต่อมาอีก 100 กว่าปี เกาะ Odaiba ได้ถูกถมเพิ่มเพื่อใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย ตึก สำนักงาน และ ท่าเรือ การถมทะเลในตอนนั้นถือว่าเป็นเรื่องใหม่ในวงการก่อสร้างมาก ในปี   ค.ศ.1990 มีโรงแรม และศูนย์การค้ามาเปิดที่ Odaiba และเริ่มมีสิ่งก่อสร้างใหม่ๆ เกิดขึ้นเช่นตึก Fuji TV Building, Telecom Center และ Tokyo Big Sight ตอนนี้ Odaiba เป็นเมืองใหม่ของโตเกียว มีผังเมืองสวยงาม ตึกรูปทรงแปลกตา รถไม่เยอะเหมือนโตเกียว ไม่วุ่นวาย
อิสระรับประทานอาหารเย็น
ที่พัก Narita Hotel หรือเทียบเท่า

Day 5 : สนามบินนาริตะ - สุวรรณภูมิ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
09.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ XJ601
>>>บริการอาหารร้อนบนเครื่อง<<<
14.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 


ทัวร์ญี่ปุ่น ดิสนีย์แลนด์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน