ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น สวนฮิตาชิซีไซต์พาร์ค นิกโก้ คาวาโกเอะ by Air Asia X 5 วัน 3 คืน
Autumn Leaves In Tochigi Tokyo BY XJ

5 วัน 3 คืน

สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค ศาลเจ้าโทโซกุ ทะเลสาบชูเซนจิ น้ำตกริวช น้ำตกเคงอน วัดคิตาอิน ถนนเมืองเก่าคุราซุคุริ ชินจูกุ ศาลเจ้าเมจิ กิงโกะ อเวนิว วัดอาซะกุซ่า ย่านเมืองเก่าซาวาระ เอออน พลาซ่า #เที่ยวเอเชีย #รวมวีซ่าแล้ว

Day 1 : กรุงเทพ ฯ – สนามบินนาริตะ
Day 2 : สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค – นิกโก้ – ศาลเจ้าโทโชกุ – คินูกาว่า
Day 3 : คินูกาว่า – ทะเลสาบชูเซนจิ – น้ำตกริวซู – น้ำตกเคงอน – คาวาโกเอะ – วัดคิตาอิน – ถนนเมืองเก่าคุราซุคุริ – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
Day 4 : โตเกียว – ศาลเจ้าเมจิ – กิงโกะ อเวนิว – วัดอาซะกุซ่า – ย่านเมืองเก่าซาวาระ – ช้อปปิ้งเอออน พลาซ่า
Day 5 : สนามบินนาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ

**** อ่านเพิ่มเติม ****

Day 1 : กรุงเทพ ฯ – สนามบินนาริตะ
20.00 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสารจำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***
23.50 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบิน XJ 600
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

Day 2 : สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค – นิกโก้ – ศาลเจ้าโทโชกุ – คินูกาว่า
08.40 ถึง สนามบินนาริตะประเทศญี่ปุ่น ดินแดนอาทิตย์อุทัย
ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ
นำท่านเดินทางไปชมสวนดอกไม้อันสวยงาม “สวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค” (Hitachi Seaside Park) ตั้งอยู่ที่เมืองฮิตาชินากะ (Hitachinaka) จังหวัดอิบะระกิ (Ibaraki Prefecture) มีพื้นที่สีเขียวและดอกไม้ตามฤดูกาลที่กระจายอยู่ทั่วพื้นที่มากกว่า 215 เฮกตาร์ รวมถึงด้านในยังมีสวนสนุก เส้นทางปั่นจักรยาน และเส้นทางเดินสำรวจป่าอีกด้วย ไฮไลต์ของทัศนียภาพบนเนินเขามิฮาราชิอันกว้างใหญ่เป็นความงามที่ตรึงตาตรึงใจของนักท่องเที่ยวที่มาชมดอกเนโมฟีลาสีฟ้าประมาณ 5,300,000 ต้น ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมษายนจนถึงต้นเดือนพฤษภาคม ส่วนในช่วงกลางเดือนตุลาคม พุ่มต้นโคเชียประมาณ 32,000 ต้น จะพากันเปลี่ยนเป็นสีแดงไปทั่วบริเวณรอบ ๆ อีกทั้งที่แห่งนี้ยังมี ดอกดารารัตน์ ทิวลิป กุหลาบ ทานตะวัน คอสมอส ฯลฯ ที่เป็นดอกไม้ผลัดกันบานตามฤดูกาลของญี่ปุ่น อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพแห่งความประทับใจกับทุ่งดอกไม้ตามอัธยาศัย (รวมเฉพาะค่ารถไฟชมสวน / ไม่รวมค่าเครื่องเล่นต่าง ๆ ภายในสวน)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
หลังอาหารกลางวันพาท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าโทโชกุ” (Toshogu Shrine) นับเป็นศาลเจ้าที่เปรียบเสมือนแลนด์มาร์กสำคัญของเมืองนิกโก้เลยทีเดียว ภายในศาลเจ้าแห่งนี้นั้นมีการออกแบบและประดับตกแต่งตัวอาคารต่าง ๆ อย่างประณีตงดงาม ส่วนมากจะเน้นไปที่การตกแต่งด้วยไม้สลักเป็นหลัก เนื่องจากบริเวณที่สร้างอยู่บนเขาซึ่งเคยเป็นป่าทึบมองไปทางไหนก็เห็นป่าเขาเต็มไปหมด การใช้ไม้สลักตกแต่งจึงหาได้ง่ายและยังมีการนำเอาทองมาประดับตกแต่งให้ดูงดงามมากยิ่งขึ้นไปอีก นอกจากนี้ยังมีประติมากรรมที่เต็มเปี่ยมไปด้วยอารมณ์และจินตนาการอย่างมากมาย โดยศาลเจ้าแห่งนี้นั้นถูกสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเทพแห่งแสงสว่าง อีกทั้งยังเป็นที่พำนักอาศัยที่สุดท้ายของ โชกุน Tokugawa Ieyasu ทำให้กลายเป็นวัดเก่าแก่ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนิกโก้อันมีความสำคัญกับประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นมากที่สุดแห่งหนึ่งก็ว่าได้ อิสระให้ท่านได้เลือกมุมประทับใจบันทึกภาพความงดงามตามอัธยาศัย
จากนั้น พาท่านเดินทางสู่ “คินูกาว่า” เพื่อกลับโรงแรมที่พัก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
ที่พัก : KINUGAWA ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้ำแร่ธรรมชาติ” เพื่อสุขภาพ / “โอนเซ็น(Onsen) น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง

Day 3 : คินูกาว่า – ทะเลสาบชูเซนจิ – น้ำตกริวซู – น้ำตกเคงอน – คาวาโกเอะ – วัดคิตาอิน – ถนนเมืองเก่าคุราซุคุริ – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
พาท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบชูเซนจิ” (Lake Chuzenji) ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเมืองนิกโก้ ภายในจังหวัดโทจิงิ ทะเลสาบแห่งนี้จะตั้งอยู่บริเวณฐานภูเขาไฟนันไต โดยทะเลสาบแห่งนี้เกิดจากการระเบิดเมื่อประมาณ 20,000 ที่ผ่านมา เป็นทะเลสาบที่ไม่ได้รับการพัฒนามากนัก ยกเว้นทางทิศตะวันออกของทะเลสาบ ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นเมืองน้ำพุร้อนเล็ก ๆ Chuzenjiko Onsen ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงกลางถึงปลายเดือนตุลาคมจะสวยงามเป็นพิเศษด้วยทัศนียภาพของสีสันของต้นไม้และภูเขา ในช่วงฤดูร้อนก็มีอากาศที่เย็นสบายไม่ได้ร้อนเหมือนที่อื่น ๆ เนื่องจากเป็นพื้นที่สูง 1,269 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล
จากนั้น พาท่านเดินทางไปชมความงามของ “น้ำตกริวซู” (Ryuzu Waterfall) ซึ่งมีความหมายว่าน้ำตกหัวมังกรในภาษาญี่ปุ่น ตั้งอยู่บนแม่น้ำยูคาวะซึ่งจะไหลลงสู่ทะเลสาบชูเซนจิ น้ำตกแห่งนี้ขนาบข้างด้วยต้นไม้ที่หนาแน่น ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและแดงในช่วงฤดูใบไม้ร่วงประมาณต้นเดือนตุลาคมทำให้มีทิวทัศน์ที่สวยงามยิ่งขึ้น จุดที่ชมน้ำตกได้สวยงามแห่งหนึ่งคือจุดชมวิวของด้านหลังร้านขายของที่ระลึกและซุ้มอาหาร หรือ อาจจะเดินขึ้นไปยังต้นน้ำระยะทาง 300 เมตรเพื่อชมวิวมุมอื่น ๆ ของแม่น้ำแห่งนี้ได้อีกด้วย
จากนั้น พาท่านเดินทางสู่ “น้ำตกเคงอน” (Kegon Waterfall) เป็นน้ำตกที่งดงามมากจนได้รับการจัดอันดับให้ติด 1 ใน 3 น้ำตกที่สวยงามที่สุดของญี่ปุ่น โดยติดอันดับร่วมกับน้ำตกนาจิที่วากายามะ และน้ำตกฟูคุโรดะที่อิบารากิ นอกจากที่เราจะได้มาเที่ยวชมความงดงามของน้ำตกชื่อดังที่มีความสูงเกือบ 100 เมตรแล้ว ที่แห่งนี้ยังเป็นอีกจุดหนึ่งสำหรับการชมใบไม้แดงในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีช่วงกลาง ๆ ไปจนถึงปลายเดือนตุลาคมของทุกปี อีกทั้งช่วงฤดูหนาวที่แห่งนี้ก็จะสวยแปลกตาเพราะน้ำที่ไหลจะแข็งตัวทำให้เป็นภาพที่สวยงามไปอีกแบบ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
หลังอาหารกลางวันพาท่านเดินทางสู่ “เมืองคาวาโกะเอะ” (Kawagoe) ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดไซตามะ เป็นเมืองที่ได้รับฉายาว่า “ลิตเติ้ลเอโดะ” (Little Edo) อันเนื่องมาจากสภาพบ้านเรือน และบรรยากาศภายในเมืองยังคงสภาพความรุ่งเรืองของสมัยเอโดะไว้ได้อย่างลงตัว ... เพื่อพาท่านเดินทางสู่ “วัดคิตาอิน” (Kitain Temple) วัดหลักของนิกายเทนไดในภูมิภาคคันโต เป็นวัดที่มีมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์มากมาย ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 830 ในสมัยเอโดะ แต่อาคารบางส่วนของวัดได้ถูกทำลายลงภายหลัง สิ่งที่คงเหลือไว้มีเพียงส่วนของปราสาทเอโดะ (Edo Castle) เท่านั้นเอง นับว่าเป็นวัดเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองคาวาโกเอะ จุดเด่นของวัดคือรูปปั้นโกะเฮียะคุระคัง รูปปั้นหินหน้าสาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน 540 องค์ ที่ใช้เวลาในการสร้างยาวนานถึง 50 ปี และมีอายุราว ๆ กว่า 200 ปีเลยทีเดียว โดยรูปปั้นเหล่านี้แสดงหน้าตาและท่าทางแตกต่างกันออกไปจึงทำให้รูปปั้นเหล่านี้เป็นที่สนใจเป็นอย่างมาก
จากนั้น พาท่านเดินทางสู่ “ถนนเมืองเก่าคุราซุคุริ” (Kurazukuri Street) โดยตึกรามบ้านช่องตามสองข้างทางนั้นมีกลิ่นอายของความเก่าแก่สมัยเอโดะอยู่รอบ ๆ บริเวณ ซึ่งที่แท้จริงแล้วอาคารเหล่านี้เคยเป็นโกดังมาก่อน แต่ละอาคารแม้จะยังอยู่ในรูปลักษณ์แบบอดีต แต่ด้านหน้าของแต่ละอาคารก็ถูกดัดแปลงให้เป็นร้านค้าต่าง ๆ ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปซื้อของฝากได้
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันโต มีนักท่องจำนวนไม่น้อยที่ต้องการเดินทางมายังจุดศูนย์กลางของดินแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้ ซึ่งโตเกียวได้ชื่อว่าเป็นมหานครที่ผสมผสานความหลากหลายของวัฒนธรรมอันเฉพาะตัว เป็นแหล่งรวมแฟชั่นชั้นแนวหน้าและเทคโนโลยีอันทันสมัย ... เพื่อนำท่านเดินทางไปช้อปปิ้ง ณ “ย่านชินจูกุ”หรือ “ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร” ย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า ร้านขายของเป็นพัน ๆ ร้าน และร้านร้อยเยน ซึ่งจะมีผู้คนนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็นจุดนัดพบยอดนิยมอีกด้วย ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซานริโอช็อป หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋ารองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่น ๆ อีกมากมาย
* เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมื้อค่ำอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านเลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ *
ที่พัก : LISTEL SHINJUKU HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 4 : โตเกียว – ศาลเจ้าเมจิ – กิงโกะ อเวนิว – วัดอาซะกุซ่า – ย่านเมืองเก่าซาวาระ – ช้อปปิ้งเอออน พลาซ่า
เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
นำท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าเมจิ” (Meiji Shrine) เป็นศาลเจ้าแบบชินโต ซึ่งมีความเชื่อว่าจักรพรรดิเป็นประมุขของศาสนา สืบสายเลือดมาจากเทพ การสร้างศาลเจ้าก็เพื่ออุทิศให้กับจักรพรรดิเมจิและพระราชินีโชเคง ซึ่งศาลเจ้าเมจิเป็นศาลเจ้าที่มีความสำคัญมากในประเทศญี่ปุ่น การสร้างศาลเจ้าแห่งนี้เป็นงานยิ่งใหญ่ระดับชาติ มีการออกแบบและสร้างโดยนักออกแบบชั้นนำและช่างฝีมือ ชาวญี่ปุ่นได้มีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งของศาลเจ้าเมจิด้วยการบริจาคต้นไม้เพื่อปลูกเป็นป่ารอบ ๆ ศาลเจ้า มีต้นไม้ถูกส่งมาจากทั่วญี่ปุ่นถึง 100,000 ต้น มากเพียงพอที่จะทำให้เป็นป่ากลางเมือง บนพื้นที่ 170 เอเคอร์ บรรยากาศเหมือนป่าจริง ๆ ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่ มักจะมีการจัดงานแต่งงานที่นี่อยู่บ่อย ๆ ในวันปีใหม่จะมีชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวมาขอพรที่ศาลเจ้าแห่งนี้ถึง 3 ล้านคน
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “ถนนอิโช นามิกิ” หรือ “กิงโกะ อเวนิว” (Ginkgo Avenue) เป็นหนึ่งในสถานที่ยอดนิยมในการชมใบไม้เปลี่ยนสีของต้นแปะก๊วยในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ใบของต้นแปะก๊วยจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองอร่ามสวยงาม ทั้งสองข้างทางใต้ต้นไม้จะเต็มไปด้วยใบไม้ที่ร่วงหล่นลงมาเหมาะแก่การเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจ ถนนทั้งสองข้างทางของถนนเส้นนี้จะมีร้านคาเฟ่ที่ทำระเบียงยื่นออกมาเพื่อนั่งชมต้นไม้ โดยเฉพาะในช่วงที่ใบต้นแป๊ะก๊วยเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองคนจะมานั่งพักผ่อนจิบกาแฟและทานอาหารกันเยอะมาก
จากนั้น พาท่านเดินทางสู่ “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” (Asakusa Kannon Temple) หรือ วัดเซนโซจิ (Sensoji Temple) หรือเรียกอีกอย่างว่าวัดโคมแดง เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และเป็นที่นิยมมากที่สุดวัดหนึ่งของเมืองโตเกียวถูกสร้างขึ้นเสร็จเมื่อประมาณปี ค.ศ. 645 เชิญท่านกราบนมัสการขอพรจากองค์เจ้าแม่กวนอิมที่เป็นทองสัมฤทธิ์มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูง 4.5 เมตร หรือจะเลือกเดินที่ “ถนนนาคามิเซะ” เป็นถนนยาวเข้าสู่พื้นที่ภายในวัดที่จะเต็มไปด้วยร้านค้ามากมายท่านจะได้ชมและซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็นสินค้าพื้นเมือง Made In Japan แท้ ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดีมากมาย อาทิ ร่ม หมวก รองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้า เป็นต้น หรือจะเลือกชิมขนมอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นตามอัธยาศัย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
หลังอาหารกลางวันนำท่านเข้าประตูทะลุมิติย้อนยุคไปย่านเมืองเก่า ณ “เมืองซาวาระ” เมืองนี้ถือว่าเป็นเมืองเล็ก ๆ กะทัดรัดที่มีเสน่ห์ไม่แพ้ที่ไหน ๆ เลย บ้านเรือนร้านค้าต่าง ๆ ยังคงเก็บบรรยากาศความเป็นเอโดะไว้อย่างเต็มเปี่ยม แต่เดิมทีนั้นเมืองนี้เคยเป็นศูนย์กลางการขนส่งข้าวในช่วงสมัยเอโดะ เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างคลอง มีชื่อเรียกว่าเอโดะน้อย “Little Edo” ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นย่านอนุรักษ์อาคารประวัติศาสตร์สำคัญ ในปี ค.ศ.1996 ที่อยู่อาศัยแบบดั้งเดิม ร้านค้าต่าง ๆ และคลังสินค้าจากสมัยเอโดะ จุดที่เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของเมืองนั่นก็คือ Ja Ja Bridge ซึ่งเป็นสะพานที่จะมีน้ำไหลออกมาจากสะพานทั้งสองด้านคล้ายน้ำตก ใกล้ ๆ กับสะพานจาจาเป็นที่ตั้งของ พิพิธภัณฑ์อิโนะทาดาทากะ (Ino Tadataka Museum) และบ้านพักอาศัยเดิมของเขา อิโนะทาดาทากะคือผู้ที่บุกเบิกประเทศญี่ปุ่น
ก่อนเดินทางกลับนำท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่า” (Aeon plaza) เป็นแหล่งช็อปปิ้งของฝากกลับบ้านของเหล่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวญี่ปุ่นเป็นศูนย์รวมสินค้าชั้นนำต่าง ๆ มากมาย อาทิ นาฬิกากล้องกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้า เป็นต้น รวมทั้งร้าน 100 เยนที่เต็มไปด้วยสินค้าคุณภาพดีราคาแสนถูก อีกทั้งยังมีร้านอาหารให้เลือกรับประทานมากมายมักจะเป็นร้านอาหารประเภท Fast Food ที่มีราเม็งอร่อย ๆ และอาหารอื่น ๆ ในราคาไม่แพงนัก ... อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกชมและซื้อสินค้าถูกใจฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7)
ที่พัก : NARITA VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 5 : สนามบินนาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อยเพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน)
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ
09.15 เดินทางจาก สนามบินนาริตะ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบิน XJ 601
14.00 ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลื
หมายเหตุ : รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบินเป็นต้น

 ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
07 – 11 ต.ค 2565 ศุกร์ - อังคาร 43,900 FULL
12 – 16 ต.ค 2565 พุธ - อาทิตย์ 54,900 FULL
21 – 25 ต.ค 2565 ศุกร์ - อังคาร 55,900 FULL
28 ต.ค – 01 พ.ย 2565 ศุกร์ - อังคาร 37,900 FULL

ทัวร์ญี่ปุ่น สวนฮิตาชิซีไซต์พาร์ค อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน