ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น สวนฮิรุกาโนะปิกนิกพาร์ค หมู่บ้านชิราคาวาโกะ สวนเคนโระคุเอ็น by THAI Airways 6 วัน 4 คืน
Kochia Kansai Chubu BY TG

6 วัน 4 คืน

โอซาก้า ทาคายาม่า คานาซาวะ ทุ่งดอกโคเกีย #เที่ยวเอเชีย #มีวันอิสระ

Day 1 : กรุงเทพฯ
Day 2 : สนามบินนาโกย่า – สวนฮิรุกาโนะ ปิกนิก พาร์ค - เมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซานมาจิซูจิ  
Day 3 : หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ล่องเรือสำราญชมทะเลสาบโชกาวะ   - เมือง คานาซาว่า
Day 4 : สวนเคนโระคุเอ็น - ย่านเรือนน้ำชาตะวันออก  - ตลาดโอมิโจ – ผาหินโทจินโบะ เมืองฟุคุอิ  - โอซาก้า - ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ 
Day 5 : เลือกท่องเที่ยวอิสระตามอัธยาศัย
Day 6 :
สนามบินโอซาก้า - กรุงเทพฯ

****อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม****

Day 1 : กรุงเทพฯ
21.00 น.กรุ๊ปทัวร์พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย
เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร เช็คอินและสัมภาระในการเดินทาง 

Day 2 : สนามบินนาโกย่า – สวนฮิรุกาโนะ ปิกนิก พาร์ค - เมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซานมาจิซูจิ 
00.05 น.เหิรฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 644
08.00 น. เดินทางถึง สนามบินนาโกย่า  ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
สวนฮิรุกาโนะ ปิกนิก พาร์ค ชมทุ่งดอกโคเกียขนาดใหญ่ พร้อมดอกพิทูเนีย กว่า 40,000 ต้น นับว่าใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ดอกสีชมพูสดงดงามที่ให้ยลโฉมตั้งแต่เดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือนตุลาคม  ดอกไม้แสนน่ารักที่มีสีสันอันโดดเด่นชวนมองสามารถชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาไดนิจิและเทือกเขาฮะคุซัง ขณะนั่งจิบชา รับประทานขนมหวานที่ คาเฟ่ Momoiro Terrace & Café  ที่อยู่ข้างหน้าสวนดอกพิทูเนีย มีทั้งเมนูน่ารัก ๆ มากมาย เช่น พุดดิ้ง พานาคอตต้า ที่ทำจากนมวัว สินค้าขึ้นชื่อของฮิรุกะโนะ ซึ่งนอกจากวิวทิวทัศน์สีชมพูแล้วก็ยังมีดอกไม้อื่น ๆ มากมายให้ได้ชมด้วย บนพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1,000 เมตร อีกทั้งในช่วงฤดูใบไม้ร่วง พบกับทุ่งโคเกียที่จะเปลี่ยนสีจากสีเขียวมาเป็นสีแดงสด กว่า 10,000 ต้น ให้ได้ยลโฉมตั้งแต่ประมาณปลายเดือนกันยายนเป็นต้นไป นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมมากมาย อาทิ ท่านสามารถนั่งลิฟท์สกี ชมวิวทุ่งดอกไม้มุมสูงแบบพาโนราม่าได้อีกด้วย , ซิปไลน์, ขับรถบั๊กกี้ ทำโซบะ เป็นต้น  (ค่ากิจกรรมทุกชนิด ไม่รวมในค่าทัวร์)
(โปรแกรมชมดอกไม้ตามฤดูกาล ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ หากช่วงเวลาที่ท่านเดินทาง ดอกไม้ไม่บาน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับโปรแกรมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
เมืองทาคายาม่า    เมืองเล็กๆ ที่น่ารักซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น   ลิตเติ้ลเกียวโต (Little Kyoto) แหล่งรวมช่างไม้ฝีมือเลื่องชื่อของญี่ปุ่น ซึ่งอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของวัฒนธรรมอัน       เก่าแก่ที่ผสมผสานกับจิตวิญญาณแห่งประวัติศาสตร์ของยุคสมัยเอโดะ รวมถึงมีการอนุรักษ์ความเก่าแก่ของสถานที่ต่างๆ ให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นวัด ศาลเจ้า สะพาน และบ้านเรือนที่จัดตกแต่งได้อย่างงดงามและลงตัวกับบรรยากาศอันร่มรื่น แบบเมืองเกียวโตในอดีต  นอกจากนี้ในสมัยนาราช่างไม้ของเมืองทาคายาม่า ยังได้ถูกจารึกว่าเป็นช่างไม้ฝีมือดีมีชื่อเสียงที่สุดอีกด้วย
เขตเมืองเก่าซานมาจิซูจิ   ถนน 3 สายเล็กๆ ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าน่ารักๆที่ยังคงอนุรักษ์รูปแบบของบ้านในสมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศของที่นี่ ที่ที่ซึ่งเหมือนให้ท่านได้ถูกย้อนอดีตกลับไปเมื่อ 300 ปีก่อน และให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บภาพบรรยากาศอันน่าประทับใจตามอัธยาศัย
ที่พัก โรงแรม  TAKAYAMA GREEN HOTEL  หรือเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม    
ผ่อนคลายแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ  “ออนเซ็น”  เพื่อสุขภาพและผิวพรรณที่ดี

Day 3 : หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ล่องเรือสำราญชมทะเลสาบโชกาวะ   - เมือง คานาซาว่า
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เป็นหมู่บ้านสไตล์กัชโชแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม และยังได้รับเลือกเป็น
มรดกโลกในปี 1995 ซึ่งเป็นหมู่บ้านสไตล์กัชโช-สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกว้าง 10 เมตร ซึ่งมีโครงสร้างของบ้านสร้าขึ้นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว อีกทั้งวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างต่างๆ  ล้วนแต่มาจากวัสดุจากธรรมชาติทั้งสิ้น อย่างต้นหญ้าที่ปลูกไว้เพื่อนำมาใช้มุงเป็นหลังคาขนาดหนาแต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้เป็นอย่างดี และชื่อที่ได้มาจากคำว่า กัสโช  ซึ่งแปลว่า  พนมมือ ตามรูปแบบของบ้านที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากันนั่นเอง พร้อมกันนี้ท่านจะเพลิดเพลินกับฝูงปลาคราฟนับร้อยที่แหวกว่ายอยู่ตามลำธารหน้าบ้าน ซึ่งจะเห็นได้ก็แต่เมืองในแถบนี้เท่านั้น
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
ล่องเรือสำราญชมทะเลสาบโชกาวะ  เป็นอีกหนึ่งพิกัดที่ห้ามพลาดเพราะเราจะได้ชมธรรมชาติที่งดงามในทะเลสาบโชกาวะ ที่มีผิวน้ำสีเขียวมรกตได้เห็นวิวสะพานแดงโทกะโอบาชิ ซึ่งเป็นพิกัดถ่ายรูปที่ห้ามพลาดเลย ท่านจะได้พบกับธรรมชาติอันงดงาม จนท่านไม่อยากกระพริบตาเลย และระหว่างทางเราก็ยังมองเห็นสะพานเก่าที่หักพังแต่ปกคลุมไปด้วยหิมะ ก็มีความอาร์ตอยู่ไม่ใช่น้อยเลยทีเดียว 
เมือง คานาซาว่า อดีตที่นี่เป็นหมู่บ้านที่อยู่อาศัยของเหล่าซามูไร และเกอิชา หมู่บ้านซามูไรเป็นบ้านซามูไรของชนชั้นกลางถึงชั้นสูง ที่ยังคงสภาพเดิมๆ ไว้ สร้างขึ้นในสมัยเอโดะ และยังมีชื่อเสียงด้านการผลิตเซรามิค ซึ่งที่นี่สภาพบ้านเรือน และสิ่งต่างๆ ยังคงอนุรักษ์ไว้ได้อย่างดีเยี่ยม จากเมื่อหลายร้อยปีก่อน เมืองคานาซาว่ายังมีความทันสมัยของการคมนาคมที่เข้าถึงได้อย่างสะดวก ที่พัก และสิ่งอำนวยความสะดวกก็สร้างความประทับใจได้ไม่น้อย
ที่พัก โรงแรม  KANAZAWA MANTEN HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม    
ผ่อนคลายแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ  “ออนเซ็น”  เพื่อสุขภาพและผิวพรรณที่ดี

Day 4 : สวนเคนโระคุเอ็น - ย่านเรือนน้ำชาตะวันออก  - ตลาดโอมิโจ – ผาหินโทจินโบะ เมืองฟุคุอิ  - โอซาก้า - ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สวนเคนโระคุเอ็น สวนที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งการสร้างสวนแห่งนี้ยึดตามศาสตร์การสร้างสวนแบบจีน แต่ใช้ศิลปะการสร้างและตกแต่งแบบญี่ปุ่น โดยสวนแห่งนี้มีอายุมากว่า 500 ปีแล้ว และได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีจากทางการ เพื่อเตรียมหลักดันในการขอขึ้นทะเบียนกับองค์การสหประชาชาติให้สวนแห่งนี้เป็น  มรดกโลกต่อไป
ย่านเรือนน้ำชาตะวันออก  (Higashi Chaya) เป็นย่านบันเทิงย้อนยุคที่ใหญ่สุดในบรรดาสามแห่ง คือ ย่านเรือนน้ำชาตะวันตก (Nishi Chaya) และ Kazue-machi ซึ่งอยู่เยื้องๆกันเพียงข้ามสะพานมาคนละฝั่งของแม่น้ำอะซาโนะกาว่า มีอาคารบ้านเรือนไม้สมัยเอโดะตั้งอยู่ตามตรอกซอยเป็นบริเวณกว้าง บางแห่งดัดแปลงให้เป็นพิพิธภัณฑ์ ร้านค้า ร้านขายของที่ระลึกและร้านอาหาร
ตลาดโอมิโจ ตลาดขนาดใหญ่และมีความเก่าแก่กว่า 200 ปี ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองคานาซาว่า  ที่รวมร้านค้าไว้มากมายกว่า 100 ร้าน ทั้งร้านขายอาหารสด อาหารแห้ง ผักและผลไม้ รวมถึงร้านอาหารที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาลิ้มลองความสดอร่อยของอาหารทะเลที่ขึ้นชื่อของที่นี่มากมาย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
ผาหินโทจินโบะ เมืองฟุคุอิ  แท่งหินภูเขาไฟที่เรียงตัวเป็นแนวต่อกว่า 1 กิโลเมตร เป็นงานศิลปะขนาดใหญ่ที่รังสรรค์ขึ้นโดยธรรมชาติ โทจินโบะเป็นผาหินที่มีลักษณะราวกับดันตัวขึ้นมาจากทะเลเป็นผาหินภูเขาไฟใหญ่หนึ่งในสามของโลก และติดท๊อปร้อยสถานที่ชมพระอาทิตย์ตก
เมืองโอซาก้า
ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ  ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าอย่างจุใจ อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องหนัง กล้องดิจิตอล นาฬิกาแบรด์เนม  และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ในย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองโอซาก้า ซึ่งญี่ปุ่นมีสินค้าที่น่ารักมากมาย และสินค้าแบรด์เนมจากทั่วทุกมุมโลก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก โรงแรม  OSAKA DAIICHI  HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 5 : เลือกท่องเที่ยวอิสระตามอัธยาศัย
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ท่านสามารถเลือกท่องเที่ยวได้อิสระตามอัธยาศัย
สามารถเลือกซื้อทัวร์เสริม สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เต็มวัน
ตื่นเต้น ระทึกขวัญ และสนุกสนานกับเครื่องเล่นผจญภัยไปในดินแดนของหนังดังมายมายกับโลกแห่งภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โซน “Harry Potter” นั้นได้รับการกล่าวถึงว่าเหมือนก้าวเข้าสู่โลกเวทมนตร์ในหนังสือเลยทีเดียว  
สำหรับท่านที่ต้องการเข้าสวนสนุก จ่ายเพิ่ม (ไม่รวมในค่าทัวร์)
**ราคา ผู้ใหญ่ ท่านละ 2,900 บาท**  
**ราคา เด็ก 4-11 ปี ท่านละ 2,300 บาท**
อิสระช้อปปิ้ง (ไม่มีรถโค้ชบริการ เดินทางโดยรถไฟ (ค่ารถไฟไม่รวมในค่าทัวร์)
ชินไซบาชิ (Shinsaibashi) / Amerikamura / โดทงบุริ (Dotonburi) / นัมบะพาร์ค (Namba Park) / Den Den Town หรือ นิปปงบาชิ (Nipponbashi) / ชินเสะไก (Shinsekai) / เอบิสุบาชิ (Ebisubashi) เป็นต้น
ท่องเที่ยวเมืองเกียวโต (มีรถโค้ชบริการ)  
โฮชิโนะบุรังโกะ สะพานแขวนขนาดใหญ่ที่มีความยาว280เมตร สูงจากพื้นดินมากที่สุดที่50เมตร และด้วยฐานะที่เป็นสะพานแขวนที่ปูด้วยไม้กระดานและคนสามารถข้ามได้และมีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ไฮไลท์ของสะพานนี้คือทิวทัศน์แบบพาโนราม่า 360 องศาที่จะชมได้จากบนสะพานแขวนโฮชิโนะบุรังโกะนั้นอยู่ในอุทยานโฮชิดะ ซึ่งอยู่ที่เขตคะตะนะ จังหวัดโอซาก้า ระหว่างทางไปสะพานแขวนนั้นก็จะมีที่ปีนผาและจุดพักผ่อน นอกจากนี้ยังสามารถไฮกิ้งได้อีกด้วย 
วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า ให้  ท่านได้ดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์สามสายที่ไหลมาจากเทือกเขา ซึ่งน้ำแต่ละสายมีความหมายแตกต่างกันคือ น้ำทางขวามือดื่มแล้วจะทำให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด สายกลางดื่มแล้วจะทำให้ชีวิตมีความร่ำรวย มั่งคั่ง และน้ำทางซ้ายมือทำให้อายุยืนยาว สุขภาพแข็งแรง 
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ที่สถิตของพระแม่โพสภ เทพเจ้าที่เป็นที่นับถือยิ่งของประชาชนที่มาสักการะขอพร ให้มีความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ของเรื่องพืชพรรณธัญญาหาร นำท่านสักการะพระแม่โพสภและเทพจิ้งจอก ที่ชาวญี่ปุ่นชื่อว่าเป็นทูตสวรรค์ ผู้คอยนำข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมายังโลกมนุษย์ ท่านจะได้ตื่นตากับรูปปั้น ของเทพจิ้งจอกที่มีจำนวนมากมาย
* เพื่อให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มที่จึงไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่ำ *
ที่พัก โรงแรม  OSAKA DAIICHI  HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 6 : สนามบินโอซาก้า - กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินโอซาก้า
11.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 623
15.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
26 – 31 ก.ค 2565 อังคาร - อาทิตย์ 61,900 -
02 – 07 ส.ค 2565 อังคาร - อาทิตย์ 61,900 -
09 – 14 ส.ค 2565 อังคาร - อาทิตย์ 61,900
16 – 21 ส.ค 2565 อังคาร - อาทิตย์ 63,900
23 – 28 ส.ค 2565 อังคาร - อาทิตย์ 61,900
30 ส.ค – 04 ก.ย 2565 อังคาร - อาทิตย์ 61,900
06 – 11 ก.ย 2565 อังคาร - อาทิตย์ 61,900
13 – 18 ก.ย 2565 อังคาร - อาทิตย์ 61,900
20 – 25 ก.ย 2565 อังคาร - อาทิตย์ 61,900
27 ก.ย – 02 ต.ค 2565 อังคาร - อาทิตย์ 61,900
04 – 09 ต.ค 2565 อังคาร - อาทิตย์ 61,900
11 – 16 ต.ค 2565 อังคาร - อาทิตย์ 61,900

ทัวร์ญี่ปุ่น สวนฮิรุกาโนะปิกนิกพาร์ค อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน