แพ็คเกจทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น นิกโก้ โตเกียว วัดอาซากุสะ ชินจุกุ 6 วัน 4 คืน
Tokyo Fuji Summer Package4

6 วัน 4 คืน

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน - 2 ท่านก็เดินทางได้ #เที่ยวเอเชีย

Day 1 : Airport
Day 2 : Ibaraki-Fukushima
Day 3 : Aizu
Day 4 : Nikki-Saitama-Yamanashi
Day 6 : Tokyo
Day 5 : Airport


ทัวร์ญี่ปุ่น นิกโก้ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน