ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต วัดคินคะคุจิ by THAI Airways 6 วัน 4 คืน
KJP120611-TG : Expecting Osaka Urashima BY TG

6 วัน 4 คืน

พิเศษ พัก Urashima Hotel ที่พักออนเซ็นติดกับทะเล รีสอร์ทส่วนตัวใหญ่ที่สุด และ มีบันไดเลื่อนยาวที่สุดของญี่ปุ่น อาหารหลากหลายเมนู ทั้ง เซ็กเมนูย่างอาหารทะเลสดๆ โคเซกิ,ปิ้งย่างยากินิคุ,ชาบู ชาบู บุฟเฟต์ อินเตอร์บุฟเฟต์ แร่ปลาทูน่าให้ชมและชิมสดๆ #เที่ยวเอเชีย #รวมวีซ่าแล้ว

DAY 1: สนามบินสุวรรณภูมิ
DAY 2:
โอซาก้า-คันโจการัน-เอ็นเก็ทสึ-ฮาชิกุยอิวะ-อุระชิมะ
DAY 3: นะชิคุตซึอุระ-น้ำตกนันจิ-วัดเซกันโทจิ-เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ
DAY 4: โทบะ-ศาลเจ้าอิเสะจิงกู-โอซาก้า-ชินไซบาชิ
DAY 5: โอซาก้า-วัดคิโยะมิสุ-วัดคินคะคุจิ-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-ปราสาทโอซาก้า
DAY 6: โอซาก้า-สนามบินคันไซ-กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)

                                    ---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

DAY 1: สนามบินสุวรรณภูมิ
21.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์(TG) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
23.59 น. ออกเดินทางสู่สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG) เที่ยวบินที่ TG622 (23:59-07:30(+1)) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 5.31 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

DAY 2: โอซาก้า-คันโจการัน-เอ็นเก็ทสึ-ฮาชิกุยอิวะ-อุระชิมะ
07.30 น. เดินทางถึงสนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 
นำท่านเดินทางสู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ภูเขาโคยะ(Koyasa) ทางพุทธศาสนาของญี่ปุ่นอายุกว่า 1,200 ปี ชมวัดดันโจการัน(Danjo Garan) ซึ่งวัดนี้เป็นศูนย์กลางทางศาสนาบนเขา พระคูไคสร้างขึ้นเป็นแห่งแรกบนเขาโคยะ เมื่อผ่านประตูกลางมาแล้วจะเห็นคอมปงไดโด เจดีย์สีแดงสดใสหลังใหญ่เป็นสัญลักษณ์ของดันโจการัน และยังเป็นจุดรับพลังเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู หม้อร้อนแบบญี่ปุ่น)
ผ่านชมเกาะที่มีช่องตรงกลางเอ็นเก็ทสึ(Engetsuto Island) ที่ตั้งอยู่ในอ่าวชิราฮามะ(Shirahama) หรือที่เรียกเป็นทางการว่า  ทาคาชิมะ เป็นเกาะหินกรวดหินทรายตั้งอยู่โดดๆกลางทะเล ความพิเศษของเกาะก็คือช่องโหว่ะตรงกลางซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของคลื่นลมทะเล เมื่อมองจากด้านบนเหมือนมีสะพานเชื่อมติดกันโดยวัดความยาวจากเหนือจรดใต้ 130 เมตร สูง 25 เมตร ยามเย็นพระอาทิตย์เคลื่อนผ่านเกาะแห่งนี้ในบางเดือนจะมองเห็นดวงอาทิตย์เคลื่อนผ่านรูตรงกลางเกาะพอดี เป็นภาพที่น่าประทับใจ ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของชิระฮะมะเลยทีเดียว นำชมความงามตามธรรมชาติอันลี้ลับของบรรดาโขดหินที่ตั้งเรียงราย ทั้งก้อนเล็กก้อนใหญ่ที่มีรูปร่างแตกต่างกันไปทอดตัวยาวเป็นเส้นตรงประมาณ 850 เมตร ทำให้มองดูคล้ายสะพาน เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่นักถ่ายภาพนิยมมาถ่ายกัน
สมควรแก่เวลานำท่านไปยังท่าเรือ เพื่อลงเรือข้ามไปยังที่ ไฮไลท์!!! พักโรงแรมในระดับตำนานบนเกาะส่วนตัว เป็นโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบ ไม่ว่าจะเป็นออนเซ็น ร้านขายของที่ระลึก ร้านเกมส์ ร้านนวด มินิมาร์ทในตัวโรงแรม ห้องคาราโอเกะ และยังมีบันไดเลื่อนที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่นที่สามารถขึ้นไปชมวิวบนผาด้านหลังของทางโรงแรมได้อีกทั้งยังมีสุดยอดออนเซ็นที่แช่ไปพร้อมๆกับเห็นวิวมหาสมุทรแปซิฟิค เพราะออนเซ็นของโรงแรมนี้จะอยู่ในถ้ำหิน ท่านจะได้เปิดประสบการณ์แช่ออนเซ็นแบบฟังเสียงคลื่นทะเลไปด้วย ฟินกับบรรยายกาศญี่ปุ่นธรรมชาติได้จากโรงแรมแห่งนี้
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (อินเตอร์บุฟเฟ่ต์)
พบกับการแล่ปลาทูน่าให้ชม และชิมกันสดๆ ภายในห้องอาหารด้วย
พักที่ Hotel Urashima หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

DAY 3: นะชิคุตซึอุระ-น้ำตกนันจิ-วัดเซกันโทจิ-เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำทุกท่านไปสัมผัสอากาศยามเช้าอันแสนสดชื่นของเมืองนะชิคุตซึอุระ(Nachi-Katsuura) ดินแดนแห่งมรดกโลก เส้นทางคุมะโนะ โคโด ซึ่งเป็นเสน่ห์แห่งธรรมชาติของญี่ปุ่นในสมัยโบราณอันเป็นแลนด์มาร์กของที่นี่น้ำตกนันจิ(Nachi Fall)  สูง 133 เมตร ตกลงมาจากกลางป่าทึบดึกดำบรรพ์ เป็นน้ำตกที่ไหลต่อเนื่องชั้นเดียวที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ละอองของน้ำทำให้รู้สึกเย็นสบาย น้ำจากน้ำตกนี้เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นยาอายุวัฒนะที่สามารถดื่มได้ บริเวณที่ใกล้กับน้ำตกมีวัดเซกันโทจิ(Seigantoji Temple) ที่งดงามมีเจดีย์สามชั้นสีแดง ตัดกับน้ำตก ช่างเป็นภาพที่งดงามลงตัว น้อยคนนั่นที่จะได้มาสัมผัสวัดท่ามกลางน้ำตกธรรมชาติแห่งนี้
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!! เมนูย่างอาหารทะเลสดๆ มีทั้ง กุ้ง หอย ปู ปลา นานาชนิด (ห้ามพลาดกับเมนูสุดเด็ด กุ้งอิเสะ กุ้งตัวใหญ่สีแดง  เนื้อแน่นเป็นกุ้งที่สามารถหาทานได้เฉพาะที่นี่เท่านั้น ย่างโดยบรรดาคุณป้านักดำน้ำอะมะซัง
นำท่านเดินทางข้ามเกาะไปยังเกาะไข่มุกมิกิโมโตะ(Mikimoto Pearl Island) ในอ่าวโทบะ(Toba) ที่ประสบความสำเร็จในการเพาะเลี้ยงไข่มุกแห่งแรกในโลก นอกจากจะมีพิพิธภัณฑ์ไข่มุกที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับไข่มุกแล้วยังมีร้านค้าตามจุดต่างๆ  อีกทั้งยังสามารถชมการดำน้ำโชว์โดยอามะในชุดสีขาวแบบดั้งเดิมเป็นการดำน้ำทะเล งมเก็บหอยมุกโดยไม่ใส่แท็งค์ด้วย  และยังเลือกซื้อเครื่องประดับต่างๆ ที่ทำจากไข่มุกแท้ๆ ได้ที่โรงงานบนเกาะแห่งนี้ 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม ป็นชุดอาหารไคเซกิ ที่ประกอบไปด้วยอาหารหลากหลายประเภทอาทิ ทอด นึ่ง ต้ม ย่าง เป็นต้น (เป็นอาหารตามฤดูกาล)  
พักที่ Hotel Toba Seaside หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

DAY 4: โทบะ-ศาลเจ้าอิเสะจิงกู-โอซาก้า-ชินไซบาชิ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางเข้าชมศาลเจ้าอิเสะจิงกู(Ise Jingu Shrines) ศาลเจ้าใหญ่หนึ่งในสามของญี่ปุ่น ซึ่งจะมีการบูรณะใหม่ทุกๆ 20 ปี ศาลเจ้าอิเสะเป็นศาลเจ้าสำคัญ และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของลัทธิชินโต มีความเก่าแก่กว่า 2,000 ปี สร้างเพื่อเป็นที่ประดิษฐานของ อามาเทราสึ โอมิคามิ เทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ หรือเทพีแห่งแสงสว่าง ซึ่งเป็นเทพเจ้าที่สำคัญกับคนญี่ปุ่นมากๆ บรรยากาศที่ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าสน มีมนต์ขลัง ศักดิ์สิทธิ์ ลึกลับ น่าค้นหา
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เป็นเซ็ตหม้อต้มญี่ปุ่น นำท่านเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองโอซาก้า(Osaka) นำท่านอิสระช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ(Shinsaibashi) แหล่งช้อปปิ้งขึ้นชื่อของโอซาก้าซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นมอลล์อย่าง Etoile Shinsaibashi และ Shinsaibashi Parco ร้านค้าแบรนด์สุดหรูตั้งแต่แบรนด์แฟชั่นมาไว-ไปไวอย่าง Uniqlo และ GAP ไปจนถึง Cartier และ Bulgari ร้านจำหน่ายนาฬิกาสุดหรูอย่าง Rolex และ Franck Muller และร้านค้าแบรนด์กีฬาอย่าง Adidas ให้ท่านได้จับจ่ายใช้สอย สินค้ามากมาย บนถนนคนเดิน ชินไซบาชิ ที่มีทั้งร้านเครื่องสำอาง สินค้ามือสอง แบร์นดเนม ขนม ของฝาก ของที่ระลึกมากมาย
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ Hotel Osaka หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

DAY 5: โอซาก้า-วัดคิโยะมิสุ-วัดคินคะคุจิ-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-ปราสาทโอซาก้า
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโต(Kyoto) เป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคตะวันตกของญี่ปุ่นที่เรียกว่า 'คันไซ' ก่อนที่จะมีการย้ายเมืองหลวงไปที่โ ต เ กี ยว ซึ่งเป็นเมืองหลวงในปัจจุบัน เกียวโตเคยมีฐานะเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นมาก่อน เมืองเกียวโตเคยรุ่งเรืองในฐานะเมืองหลวงมากว่า 1,000 ปี ด้วยพื้นหลังทางประวัติศาสตร์เช่นนี้ จึงส่งผลให้เกียวโตมีวัด ศาลเจ้า สถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์ ศิลปะและหัตถกรรมพื้นบ้านอันมีเอกลักษณ์ เกิดและพัฒนาขึ้นเป็นจำนวนมาก จนได้กลายมาเป็นวัฒนธรรมและทิวทัศน์เมืองเกียวโตที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวดังที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้
นำท่านชมวัดคิโยะมิสุ หรือ วัดน้ำใส(Kiyomizu) ตั้งอยู่บนเชิงเขาของด้านตะวันออกของเกียวโตซึ่งเป็นสถานที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมมากที่สุดในเกียวโต วัดคิโยะมิสุที่ตั้งอยู่บนหน้าผานั้นถูกรองรับด้วยเสาต้นซุงมากกว่าร้อยต้นเสมือนเวทีใหญ่ลอยอยุ่บนอากาศ ที่สามารถมองวิวทัศน์ของกรุงเกียวโตได้จากที่นี่ ในตัวของวัดนั้นมีศาลเจ้าจิซูซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความรักและชีวิตสมรส
นำท่านชมวัดคินคะคุจิ หรือ วัดทอง(Kinkakuji) ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1397 โดยท่านโชกุนอะชิกะงะ โยะชิมิสึจากราชวงค์เหนือ-ใต้ เนื่องจากวัดนี้เคลือบด้วยชั้นทองทำให้ทุกคนรู้จักในชื่อวัดทอง ด้านหน้าของวัดนั้นมีสระน้ำซึ่งเมื่ออากาศดีเงาที่สระน้ำจะสะท้อนสีทองกลายเป็นภาพที่งดงาม โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวเมื่อหิมะตกเงาจะสะท้อนให้เห็นวัดที่ปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาว
นำท่านชมศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หรือ ศาลเจ้าจิ้งจอก(Fushimi Inari-taisha) ว่ากันว่าเป็นตัวแทนแห่งการเก็บเกี่ยวข้าวที่อุดมสมบูรณ์ ธุรกิจรุ่งเรืองและครอบครัวสงบสุข ดังนั้นจึงมีผู้คนมากมายมาขอพรมาตั้งแต่สมัยโบราณ หลังศาลเจ้ามีประตูโทริ(Tori) หรือเสาตั้งเรียงอยู่หลายหมื่นต้นจนสร้างเป็นทางเดินไปทั่วเขา เสาทั้งหมดนี้มาจากคำปฏิญาณจากผู้ศรัทธาที่ได้ขอพรที่นี่จึงกลายเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ อีกสัญลักษณ์หนึ่งของศาลเจ้าฟูชิมิอินารินั้นคือรูปปั้นสุนัขจิ้งจอกทั่วศาลเจ้าแม้กระทั่งแผ่นไม้ขอพรเอะมะยังเป็นทรงจิ้งจอก จิ้งจอกเดิมแล้วเป็นตัวแทนแห่งเทพอินาริ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองโอซาก้า นำท่านถ่ายรูปชิลล์ๆกับปราสาทโอซาก้า(Osaka Castle) แลนด์มาร์คของโอซาก้า ปราสาทเก่าแก่สีขาวสูง 8 ชั้น กำแพงหินสูงตระหง่าน คูน้ำกว้าง ที่สร้างในปี พ.ศ. 2126 โดยโชกุนโทโยโตมิ ฮิเดโยชิ ผู้โด่งดังซึ่งมีฉายาว่าเป็นนโปเลียนแห่งญี่ปุ่น ปราสาทได้รับการบูรณะมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบัน ด้านในเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติการสร้าง และข้าวของเครื่องใช้ในสมัยโบราณ ซึ่งเต็มไปด้วยหลักฐานทางประวัติศาสตร์กว่า 10,000 ชิ้น บริเวณรอบๆ มีพิพิธภัณฑ์โรงกษาปณ์ ซึ่งเป็นจุดชมซากุระหายาก และมีเกือบครบทุกสายพันธุ์ ได้ที่นี่ (ไม่รวมค่าเข้าชมด้านในปราสาท)
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูชาบู บุฟเฟ่ต์
พักที่ Hotel Osaka หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

DAY 6: โอซาก้า-สนามบินคันไซ-กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ(โอซาก้า) เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ
11.45 น. ออกเดินทางจากเมืองโอซาก้า กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG) เที่ยวบินที่ TG623 (17.30-19.00) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 5.50 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
15.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
08 – 13 ธ.ค 2565 พฤหัส - อังคาร 65,999

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน