แพ็คเกจทัวร์ เวียดนาม

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

แพ็คเกจทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ ฮานอย เกาบัง หล่างเซิน 4 วัน 3 คืน
Ha Noi Ban Gioc

4 วัน 3 คืน

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน - 2 ท่านก็เดินทางได้ น้ำดื่ม,เบียร์,โคล่า วันละ 1ขวด/ท่าน Sim 4G Intenet 1ซิม/2ท่าน กาแฟชะมดวันละ 2 แก้ว /ท่าน #เที่ยวเวียดนาม #เที่ยวเวียดนามเหนือ

Day 1 : รอรับคณะที่สนามบิน - ฮานอย
Day 2 : เมืองเกาบัง – ชมวิวระหว่างทาง
Day 3 : ชมน้ำตก Ban Gioc (นั่งแพชมน้ำตก) – เดินทางสู่เมืองหล่างเซิง (เป็นเมืองชายแดนเวียดนามจีน)
Day 4 : เดินทางกลับฮานอย – วัดหงอกเซิน – ช็อปปิ้งย่าน 36 สายเก่า – ส่งท่านที่สนามบิน

----อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม----

Day 1 : รอรับคณะที่สนามบิน - ฮานอย
รับคณะท่านที่ สนามบิน จะมีเจ้าหน้าที่ (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น)
คอยต้อนรับคณะและนำท่านเดินทางท่องเที่ยวต่อไป
ค่ำ   นำท่านรับประทานเมนูอาหารสุดพิเศษ เฝอเวียดนาม น้ำชาเย็น                      
ที่พัก TIRANT HANOI 

Day 2 : เมืองเกาบัง – ชมวิวระหว่างทาง
เช้า   รับประทานบุฟเฟต์อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเกาบัง หรือ ดินแดนแห่งเกียรติประวัติแห่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์การปฏิวัติที่รุ่งโรจน์ ด้วยจำนวนโบราณสถานต่างๆกว่า 214 แห่ง ซึ่งมีโบราณสถาน 3 แห่ง ถูกจัดอันดับรับรองเป็นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์พิเศษแห่งชาติ
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน  Local Restaurant                     
ชมวิว เมืองเกาบัง ในระหว่างการเดินทาง
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ Saigon Ban Doc
ที่พัก  Saigon Ban Gioc Hotel

Day 3 : ชมน้ำตก Ban Gioc (นั่งแพชมน้ำตก) – เดินทางสู่เมืองหล่างเซิง (เป็นเมืองชายแดนเวียดนามจีน)
เช้า     รับประทานบุฟเฟต์อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
จากนั้นนำท่านนั่งแพชมน้ำตก Ban Gioc Waterfall หรือ Detian Falls
น้ำตกแห่งนี้เป็นน้ำตกที่มีความงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และยังมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของโลกอีกด้วย
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ SG – Ban Gioc
และนำท่านเดินทางสู่เมือง หล่างเซิน เมืองหล่างเซินเป็นเมืองที่มีการลงทุนจากรัฐบาลกลางค่อนข้างมากเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ Muong Thanh LS
ที่พัก  Muong Thanh Lang Son Hotel

 

Day 4 : เดินทางกลับฮานอย – วัดหงอกเซิน – ช็อปปิ้งย่าน 36 สายเก่า – ส่งท่านที่สนามบิน
เช้า
     รับประทานบุฟเฟต์อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฮานอย
นำท่านเดินทางสู่ วัดหงอกเซิน (Ngoc Son) เป็นวัดบนเกาะเล็กๆ กลางทะเลสาบคืนดาบ ซึ่งนักท่องเทียวต้องข้ามสะพานเทฮูก (The Huc) หรือสะพานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นสะพานโค้งสีแดง ไปยังวัดนี้ เพื่อสักการะรูปเต๋าศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้ง อนุสาวรีย์ของ ควีนคว็อกต่วน แม่ทัพเอก ในการสู้รบกับกองทัพมองโกล
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ SEN
จากนั้นนำท่านช็อปปิ้งย่าน 36 สายเก่า ถนน 36 สาย ย่านเมืองเก่าเป็นศูนย์รวมการค้าและธุรกิจด้านการบริการ มีทุกอย่างให้เลือกสรร ทั้ง อาหารการกิน โรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว บริเวณนี้ยังเป็นที่ที่สามารถเดินช้อปพร้อม กับสัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนชาวเมืองได้ตั้งแต่เช้ายันค่ำอีกด้วยและนำท่านสู่สนามบิน ได้เวลาอันสมควรนำคณะท่านส่ง สนามบินประเทศเวียดนาม ออกเดินทางด้วยสายการบินตามที่ท่านเลือกใช้บริการ เตรียมตัวเดินทางกลับสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 


ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเวียดนาม ราคาใกล้เคียงกัน