แพ็คเกจทัวร์ เวียดนาม

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

แพ็คเกจทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 3 วัน 2 คืน
Gold Vietnam : ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน

3 วัน 2 คืน

เที่ยวแบบส่วนตัว 2 ท่านขึ้นไป เวียดนามเหนือ ชมบรรยากาศนาขั้นบันได ทานอาหารบุฟเฟ่ต์ #เที่ยวเวียดนามเหนือ

Day 1 : ฮานอย-ซาปา
Day 2 : ฟาซีปัน
Day 3 : ฮานอย

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม--- 

Day 1 : ฮานอย
เดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยังปรเทศเวียดนาม โดย
สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (15.00-16.50 น.) หรือ
สายการบินแอร์เอเชีย (18.30-20.20 น.)
เข้าพัก 

Day 2 : ซาปา
09.00 น.
เดินทางต่อสู่ เมืองซาปา เป็นเมืองเล็กๆแห่งนี้เริ่มต้นเป็นเมืองแห่งการพักผ่อนเมื่อครั้งที่ฝรั่งเศสซึ่งปกครองเวียดนามอยู่ในขณะนั้นได้มาสร้างสถานีบนภูเขาขึ้นในปี พ.ศ.2465 จากนั้นจึงเริ่มมีชาวต่างชาติมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดเป็นประจำ เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเริ่มเป็นที่รู้จักกันในหมู่นักท่องเที่ยว จึงทำให้ปัจจุบันที่นี่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศแล้ว บรรดาชาวเขาที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ก็มีวิถีชีวิตที่น่าสนใจ พื้นที่ในซาปาเต็มไปด้วยนาขั้นบันไดท่ามกลางที่ลาดไหล่เขาที่ทอดตัวอย่างมีเสน่ห์
12.00 น. ทานข้าว sunworld
13.00 น. นำท่านชม หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต หรือ CAT CAT VILLAGE หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้ และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได การเดินทางไปหมู่บ้านก๊าตก๊าต สามารถเดินทางเท้าหรือนั่งรถยนต์ก็ได้ ในกรณีที่นั่งรถยนต์ รถนำเที่ยวจะพาทุกท่านมาที่หน้าหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต  และจากนั้นจึงเดินเท้าเลาะตามไล่เขาซึ่งเป็นถนนของหมู่บ้านเพื่อสัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบมีความสุขของประชาชนชาวเขาพื้นเมือง ที่พึ่งพาธรรมชาติในการดำเนินชีวิตอันเรียบง่าย ตลอดการเดินทางเท้าจะมีบ้านเรือนของชาวเขาที่เปิดร้านวางจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว
18.20 น. กินข้าว indigo
เข้าพัก

Day 3 : ฮานอย
เดินทางกลับเมืองฮานอย
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง
เดินทางกลับ


ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเวียดนาม ราคาใกล้เคียงกัน