ทัวร์ อังกฤษ

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์อังกฤษ ลอนดอน โอลด์แทรฟฟอร์ด แอนฟิลด์ by Scoot 7 วัน 5 คืน
LGW02 : EFC BY TR

7 วัน 5 คืน

เที่ยวอิสระ 1 วัน พักโรงแรมระดับ 4 ดาว เที่ยว สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด วิหารเบอร์มิงแฮม วิลเลียมเช็คสเปียร์ ทหอนาฬิกาบิ๊กเบน ย่านไนท์บริดจ์ #เที่ยวยุโรป #รวมวีซ่า #รวมวีซ่าด่วน #บินตรง

Day 1 : สุวรรณภูมิ – สนามบินแกตวิก (ลอนดอน)        
Day 2 : ลอนดอน – เบอร์มิงแฮม – แมนเชสเตอร์ – สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด
Day 3 : ลิเวอร์พูล – สเตรทฟอร์ด  อัพออนเอวอน – บริสตอล
Day 4 : บริสตอล – เมืองบาธ – STONE HENGE – ลอนดอน
Day 5 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย ณ กรุงลอนดอน
Day 6 : ซิตี้ทัวร์ลอนดอน – BIG BEN – พระราชวังบั๊คกิ้งแฮม – ช๊อปปิ้ง KNIGHTS BRIDGE – สนามบินแกตวิก (ลอนดอน)  
Day 7 : สุวรรณภูมิ

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

Day 1 : สุวรรณภูมิ – สนามบินแกตวิก (ลอนดอน)        
11.30   
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน ROW R ประตู 7 สายการบิน SCOOT AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
ลูกค้าจำเป็นแสดงเอกสารดังนี้
เอกสารที่ได้รับการอนุมัติเดินทางเข้าประเทศอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ Passenger Locater Form เพื่อรับ QR CODE (ทางบริษัทกรอกให้)เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด จะต้องเป็นเอกสารที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย (the Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand) คือวัคซีนพาสปอร์ต (สามารถขอผ่านแอปหมอพร้อมได้ ผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถขอได้ที่สาธารณสุขจังหวัด ลูกค้าจัดเตรียมด้วยตนเอง
14.30   ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานแกตวิค กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยสายการบิน SCOOT AIRLINES เที่ยวบินที่ TR750  ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน 1 มื้อ **
20.05   เดินทางถึง ท่าอากาศยานแกตวิค กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ  หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พักที่   HOLIDAY INN HEATHROW HOTEL , LONDON หรือเทียบเท่า

Day 2 : ลอนดอน – เบอร์มิงแฮม – แมนเชสเตอร์ – สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด
เช้า   บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หัวหน้าทัวร์พาทุกท่านไปตรวจ ANTIGENT ณ คลินิค ที่รับรองโดยรัฐบาล (ค่าใช้จ่ายรวมในค่าทัวร์ )
หลังจากนั้นเดินทางสู่เมืองเบอร์มิงแฮม (BIRMINGHAM) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
นำท่านผ่านชม วิหารเบอร์มิงแฮม (BIRMINGHAM CATHEDRAL) เป็นสถาปัตยกรรมแบบบาโรกที่เก่าแก่หลายศตวรรษที่สถาปนิกชาวอังกฤษนามว่าโธมัส อาร์เชอร์ได้สร้างวิหารแห่งนี้ในช่วงระหว่างปี 1709 และ 1715 ใช้เป็นโบสถ์ชุมชนของเซนต์ฟิลิปเกือบ 200 ปีก่อน
นำท่านผ่านชมตึกที่มีความเก่าแก่รอบสวนวิคตอเรียซึ่งสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ได้รับการวางผังเมืองเป็นอย่างดีอาทิ TOWN HALL ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมชั้นเอกของชาววิคตอเรียน  จากนั้นนำท่านชม CHAMBERLAIN SQUARE ซึ่งเป็นที่ตั้งของสภาเก่าแก่ประจำเมือง ก่อสร้างในแบบเรเนสซองส์  จากนั้นชม HALL OF MEMORY ซึ่งสร้างเป็นที่รำลึกถึงชาวเบอร์มิงแฮมกว่า 14,000 คน ที่เสียชีวิตในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1
เที่ยง   บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง
จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ (MANCHESTER) (ระยะทางประมาณ 146 กม.)  เมืองอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงจากการเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก เป็นศูนย์กลางศิลปะ สื่อ และธุรกิจขนาดใหญ่ อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ตั้งของสโมสรที่มีชื่อเสียงโด่งดังในวงการฟุตบอลของโลกโดยมีสโมสรฟุตบอลใหญ่ 2 สโมสร ได้แก่ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และแมนเชสเตอร์ ซิตี้ และสโมสรคริกเก็ตแลงคาเชียร์ เคาน์ตี้ 
นำคณะแวะชม สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด (OLD TRAFFORD STADIUM)  ของสโมสรแมนยูฯ ที่จัดว่ารวยที่สุดในโลก เป็นสนามที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของอังกฤษ รองรับแฟนบอลได้มากถึง 76,212 คน เป็นรองจากสนามเวมบลีย์ สเตเดียม (WEMBLEY STADIUM) สนามฟุตบอลของทีมชาติอังกฤษเพียงแห่งเดียว และใหญ่เป็นอันดับที่ 11 ของยุโรปนอกจากนั้นยังเป็น 1 ใน 2 สนามในอังกฤษที่ ยูฟ่า รับรองเป็นสนาม 5 ดาว (ไม่รวมบัตรเข้า MUSEUM) ที่รวบรวมประวัติความเป็นมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสโมสร และ ยังมีสิ่งของ ถ้วยรางวัลต่างๆ แสดงโชว์อยู่ด้วย จากนั้นอิสระให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกของทีมที่ท่านชื่นชอบในร้าน MEGA STORE ที่มากมายไปด้วยของที่ระลึกหลากหลายชนิดสำหรับแฟนบอล (หมายเหตุ ไม่สามารถเข้าชมสนามฟุตบอลและพิพิธภัณฑ์ได้ เช่น ในวันที่มีการแข่งขัน ฯลฯ )
ค่ำ   บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน
พักที่   CROWN PLAZA HOTEL , MANCHESTER หรือเทียบเท่า

Day 3 : ลิเวอร์พูล – สเตรทฟอร์ด  อัพออนเอวอน – บริสตอล
เช้า   บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองลิเวอร์พูล (LIVERPOOL) (ระยะทาง 25 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองวัฒนธรรมแห่งยุโรปในปี 2008 และยังเป็นเมืองถิ่นกำเนิดของวงดนตรีสี่เต่าทองหรือเดอะบีทเทิล
นำท่านแวะถ่ายรูปสนามแอนฟิลด์ สนามเหย้าของทีมลิเวอร์พูล ยอดทีมแห่งถิ่นเมอซี่ไซด์ แชมป์ PREMIER LEAGUE ฤดูกาล 2019 – 2020 (ไม่รวมบัตรเข้า MUSEUM) สามารถเข้าไปซื้อสินค้าใน MEGA STORE ของสโมสร ลิเวอร์พูลได้อย่างเต็มที่  (หมายเหตุ ไม่สามารถเข้าชมสนามฟุตบอลและพิพิธภัณฑ์ได้ เช่น ในวันที่มีการแข่งขัน ฯลฯ )
เที่ยง   บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน
เดินทางต่อสู่ เมืองสเตรทฟอร์ด (STRATFORD UPON AVON) (ระยะทางประมาณ 215 กม.)  เมืองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเอวอน เป็นบ้านเกิดของ วิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ (WILLIAM SHAKESPEARE) กวีที่มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษ  นำท่านเที่ยวชมเมืองสเตรทฟอร์ด ซึ่ง ร่มรื่นไปด้วยสวนสาธารณะ  นำชมบ้านเช็คสเปียร์ (ด้านนอก) และชีวิตความเป็นอยู่ของกวีเอกในอดีต ชมโบสถ์เก่าแก่ HOLY TRINITY แม่น้ำเอวอนอันเงียบสงบ และสถานที่ในประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกวีเอกผู้นี้ อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกจากร้านค้า
มากมาย 
จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองบริสตอล (BRISTOL) (ระยะทางประมาณ 100 กม.)
ค่ำ   บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง
พักที่   HAMPTON BY HILTON HOTEL, BRISTOL หรือเทียบเท่า

Day 4 : บริสตอล – เมืองบาธ – STONE HENGE – ลอนดอน
เช้า   บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางต่อสู่ เมืองบาธ (BATH) (ระยะทางประมาณ 45 กม.) ตั้งอยู่ในหุบเขา ของแม่น้ำเอวอนในบริเวณที่มีน้ำพุร้อนธรรมชาติที่เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชาวโรมันสมัยที่ยังเรืองอำนาจ และเป็นผู้สร้าง โรงอาบน้ำโรมัน (ROMAN BATH) และยังได้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ในปี ค.ศ. 1987
นำท่านถ่ายรูปด้านนอก พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน (ROMAN BATH MUSEUM) ซึ่งมีประวัติการค้นพบที่น่าสนใจปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารสำคัญของเมือง คือ บริเวณที่เป็นที่ตั้งของบ่อน้ำแร่ร้อนคิงส์ (THESACRED SPRING)  ส่วนที่สอง คือ บริเวณวัด และส่วนที่สาม คือ บริเวณที่เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวหรือชาวเมืองใช้บริการน้ำแร่ซึ่งมีทั้งสระว่ายน้ำ, บ่อน้ำแร่เย็น-ร้อน,ห้องอบไอน้ำและส่วนที่เป็น TURKISH BATH 
เที่ยง   บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาลิสบัวรี่ (SALISBURY) นำท่านชม เสาหินสโตนเฮ้นจ์ (STONEHENGE)(ระยะทาง 64 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคก่อนประวัติศาสตร์ มีอายุกว่า 5,000 ปี เป็นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางทุ่งราบกว้างใหญ่ ซึ่งไม่มีใครทราบวัตถุประสงค์ในการสร้างอย่างชัดเจน
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ มหานครลอนดอน (LONDON) (ระยะทางประมาณ 141 กม.) เมืองที่เป็นศูนย์กลางสำคัญทางธุรกิจ การเมือง วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของโลก  เป็นผู้นำด้านการเงิน การเมือง การสื่อสาร การบันเทิง แฟชั่น ศิลปะและเป็นที่ยอมรับว่ามีอิทธิพลไปทั่วโลก และยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ใหญ่และสำคัญของยุโรปอีกด้วย
ค่ำ   บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง เมนู FISH&CHIPS
พักที่   HOLIDAY INN HEATHROW HOTEL, LONDON หรือเทียบเท่า

Day 5 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย ณ กรุงลอนดอน
เช้า   บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
** หลังอาหารพาทุกท่านไป ตรวจ RT-PCR เพื่อออกเอกสารผลตรวจเพื่อใช้ เช็คอินกลับประเทศไทย (ค่าตรวจ RT PCR ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ ราคาประมาณ 100 GBP) **
อิสระท่องเที่ยวและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
(ไม่มีรถบัสและอาหารเที่ยงและค่ำบริการ ไกด์สามารถให้ข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวให้แก่สมาชิก)
เที่ยง/ค่ำ   อิสระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
พักที่   HOLIDAY INN HEATHROW HOTEL, LONDON หรือเทียบเท่า

Day 6 : ซิตี้ทัวร์ลอนดอน – BIG BEN – พระราชวังบั๊คกิ้งแฮม – ช๊อปปิ้ง KNIGHTS BRIDGE – สนามบินแกตวิก (ลอนดอน)  
เช้า   บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเที่ยวชม มหานครลอนดอน ผ่าน พิคคาดิลลี่เซอร์คัส (PICCADILLY CIRCUS) เดิมเป็นวงเวียนที่บรรจบของถนน 6 สาย มีน้ำพุ และรูปปั้นอีรอสตรงกลาง และเข้าสู่ไชน่าทาวน์ ย่านชุมชนชาวจีนกลางมหานครลอนดอน ผ่าน จัตุรัสทราฟัลก้าร์ (TRAFALGAR SQUARE) ที่รายล้อมไปด้วยอาคารที่น่าสนใจ ผ่าน มหาวิหารเซนต์ปอล (ST.PAUL’S CATHEDRAL) ที่มียอดโดมใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก สถานที่ใช้จัดพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าฟ้าชายชาร์ล และเลดี้ไดอาน่า สเปนเซอร์ แล้วเข้าสู่จัตุรัสรัฐสภา ถ่ายรูปบริเวณด้านนอกของ มหาวิหารเวสท์มินส์เตอร์ (WESTMINSTER ABBEY) ที่ตั้งของรัฐสภาอังกฤษมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 16 และยังเป็นที่ตั้งของหอนาฬิกาที่รู้จักกันดีในนาม หอนาฬิกาบิ๊กเบน (BIG BEN) ที่มีความสูง 320 ฟุต ตีบอกเวลาทุกหนึ่งชั่วโมง เป็นนาฬิกาที่มีหน้าปัดใหญ่ที่สุดในโลกและฝั่งตรงข้ามที่มีแม่น้ำเทมส์กั้นอยู่เป็นที่ตั้งของ ชิงช้าสวรรค์ลอนดอนอาย (LONDON EYE) ชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในยุโรปจากนั้นนำท่านถ่ายรูปบริเวณด้านนอกของพระราชวังบั้คกิ้งแฮม (BUCKINGHAM PALACE) ที่ประทับของพระราชินีอลิซาเบธที่ 2 ใจกลางกรุงลอนดอน   
เที่ยง   บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน
จากนั้นพาท่านเลือกซื้อสิ้นค้าใน  (KNIGHTS BRIDGE)  ซึ่งเป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าชื่อดังอย่าง ฮาร์วีย์ นิโคล(HARVEY NICOLE) และ แฮร์รอดส์ (HARRODS) ที่ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลก รวมทั้งกระเป๋าแฮร์รอดส์ที่นิยมกันอย่างมาก รวมทั้งมีร้านค้าแฟชั่นมากมายตั้งอยู่บริเวณHIGH STREET เช่น ACCESSORIZE, H&M, ZARA, KIPLING, GANT, HUGO BOSS, PORSCHE DEIGN, BALLY  และยังมีถนนสโลน(SLOANE STREET) ที่เป็นที่ตั้งของร้าน SUPER BRANDS อาทิ เช่น LOUIS VUITTON, CHANEL, HERMES,GUCCI, VALENTINO, SALVATORE FERRAGAMO, MCM, ERMENEGILDO ZEGNA, ALBERTA  FERRETTI, SHANGHAI TANG,DIOR, GIORGIO ARMANI, DOLCE & GABRANA, BOTTEGA VENETA, BVLGARI FENDI ฯลฯ
ค่ำ    อิสระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานแกตวิก กรุงลอนดอน  ประเทศอังกฤษ เพื่อให้ท่านเตรียมการเช็คอินเดินทางกลับ
22.05   ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน SCOOT AIRLINES เที่ยวบินที่ TR751  ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน 1 มื้อ **

Day 7 : สุวรรณภูมิ
16.10
   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
14 – 20 มิ.ย 2565 อังคาร - จันทร์ 69,999 FULL
21 – 27 มิ.ย 2565 อังคาร - จันทร์ 69,999 FULL
12 – 18 ก.ค 2565 อังคาร - จันทร์ 69,999 FULL
19 – 25 ก.ค 2565 อังคาร - จันทร์ 69,999 FULL
09 – 15 ส.ค 2565 อังคาร - จันทร์ 69,999 FULL
23 – 29 ส.ค 2565 อังคาร - จันทร์ 69,999 FULL
06 – 12 ก.ย 2565 อังคาร - จันทร์ 69,999 FULL
20 – 26 ก.ย 2565 อังคาร - จันทร์ 69,999 FULL
04 – 10 ต.ค 2565 อังคาร - จันทร์ 69,999 FULL
11 – 17 ต.ค 2565 อังคาร - จันทร์ 69,999 FULL

ทัวร์อังกฤษ ลอนดอน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมอังกฤษ ราคาใกล้เคียงกัน