โรงแรม


=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
รหัสแพ็คเกจ : 22445
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

โรงแรมในประเทศ แพ็คเกจภูเก็ต พัก ป่าตองเบย์ฮิล BY VZ ภูเก็ต ป่าตอง เเพ็คเกจที่พัก2คืนพร้อมตั๋วเครื่องบิน

3 วัน 2 คืน

เที่ยวภาคใต้ พักป่าตองเบย์ฮิลล์ รีสอร์ท

ราคานี้รวม....

  • ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ สายการบินเวียตเจ็ต ชั้นประหยัด
  • ไม่รวมค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง
  • ที่พัก 2 คืน โรงแรมที่ท่านเลือก
  • อาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน ทุกวันที่เข้าพัก

เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป  เริ่มตั้งแต่ ธันวาคม - มีนาคม 2565


โรงแรมในประเทศ ภูเก็ต อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน