โรงแรม

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

โรงแรมในประเทศ PKS17.1 : เกาะเต่า ชุมพร เกาะเต่า

3 วัน 2 คืน

เที่ยวทะเลภาคใต้ จุงหวัดชุมพร เกาะเต่า พักเกาะเต่า ฮิลไซต์ รีสอร์ท

สามารถเดินทางได้ทุกวัน

(เดินทางอย่างน้อย 2 ท่าน)

     Day 1 : ชุมพร - เกาะเต่า

     13.30 น.     เรือเร็วลมพระยาออกจากท่าเรือมะขามน้อย จ.ชุมพร เพื่อมุ่งสู่เกาะเต่า **ควรมาก่อนเรือออก 1 ชม.**
     15.00 น.     เดินทางถึงท่าเรือเกาะเต่า มีเจ้าหน้าที่ของรีสอร์ท รับท่านที่ท่าเรือเพื่อเดินทางไปยังที่พัก ถึงรีสอร์ท ทำการ Check in เข้าที่พัก “เกาะเต่า ฮิลไซต์ รีสอร์ท” ชมทัศนียภาพโดยรอบที่พัก
     18.30 น.     ทานอาหารเย็นอิสระ พร้อมกับบรรยากาศ พระอาทิตย์ตกดิน ณ ห้องอาหาร

     Day 2 : พักผ่อนอิสระ

     07.00 น.     ทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารรีสอร์ท (มื้อที่ 1)
     12.00 น.     ทานอาหารกลางวันอิสระ
     18.30 น.     ทานอาหารเย็นอิสระ

     Day 3 : เกาะเต่า - ชุมพร - กรุงเทพ

     07.00 น.     รับอรุณด้วยอาหารเช้า ณ.ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 3)
     08.30 น.     Check Out ออกจากที่พัก เดินทางออกจากที่พัก มายังท่าเรือ
     10.15 น.     เรือเร็วลมพระยาออกจากท่าเรือ เกาะเต่า มุ่งหน้าสู่ ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย จ. ชุมพร
     11.45 น.     ถึงท่าเรือชุมพร (ทุ่งมะขามน้อย) จ.ชุมพร


โรงแรมในประเทศ ชุมพร อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน