ทัวร์ ในประเทศ

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ เชียงคาน ภูทอก พระธาตุศรีสองรัก by รถตู้ / Van 3 วัน 1 คืน
PKEN001 : เชียงคาน

3 วัน 1 คืน

เที่ยวภาคอีสาน จังหวัดเลย ชมฟูจิเมืองเลย วัดพระบาทภูควายเงิน แก่งคุดคู้ ภูทอก พระธาตุศรีสองรัก วัดป่าเนรมิตรวิปัสนา

   ออกเดินทางทุกวันศกร์

      Day 1 : กรุงเทพฯ

     19.00 น.   พร้อมกัน  ณ  จุดนัดพบ

     Day 2 : ฟูจิเมืองเลย - แก่งคุดคู้ - วัดพระบาทภูควายเงิน - ถนนคนเดินเชียงคาน

     06.00 น.   อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ชมทะเลหมอกยามเช้าที่  ฟูจิเมืองเลย  และทานอาหารเช้าแบบข้าวกล่อง (1)
     09.00 น.   ออกเดินทางไป วัดพระพุทธบาทควายเงิน  ชมรอยพระพุทธบาทอันเก่าแก่บนยอดเขา และ ออกเดินทางไป แก่งคุดคู้ (จะเห็นพบแก่งได้ชัดเจนช่วงฤดูแล้ง) เลือกซื้อมะพร้าวแก้ว (OTOP) เป็นของฝากตามอัธยาศัย  และทานอาหารกลางวัน (2)
     15.30 น.   ออกเดินทางเข้าสู่ที่พัก โฮมสเตย์เชียงคาน (ห้องแอร์ ห้องน้ำรวม)  เดินเล่นริมแม่น้ำโขง ทานอาหารเย็น ถนนคนเดินของเชียงคาน ตามอัธยาศัย

     Day 3 : ภูทอก - พระธาตุศรีสองรัก - วัดป่าเนรมิตวิปัสสนา

     05.40 น.   เดินทางไปชมทะเลหมอก และพระอาทิตย์ขึ้นที่  ภูทอก  สมควรแก่เวลาเดินทางมาทานอาหารเช้า (3)
     09.30 น.   Check out จากที่พัก  และออกเดินทางไป อ.ด่านซ้าย  พร้อมทานอาหารกลางวัน (4)
     13.00 น.   นมัสการองค์ พระธาตุศรีสองรัก (ห้ามใส่เสื้อผ้าสีแดง)
     14.00 น.   นมัสการพระพุทธชินราชจำลอง และอุโบสถที่สร้างด้วยศิลาแลงทั้งหลังที่งดงาม ณ วัดป่าเนรมิตวิปัสสนา
     15.00 น.     ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (ถึงประมาณ 22.00 น.)


ทัวร์ในประเทศ เชียงคาน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน