ทัวร์ ในประเทศ

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ เลย เชียงคาน ภูทับเบิก ภูทอก แก่งคุดคู้ by รถตู้ / Van 4 วัน 2 คืน
PKEN004 : เชียงคาน - ภูทับเบิก

4 วัน 2 คืน

เที่ยวภาคอีสาน จังหวัดเลย ภูทอก เชียงคาน วัดป่าเนรมิตรฯ พระธาตุศรีสองรัก วัดพระบาทภูควายเงิน แก่งคุดคู้ สกายวอร์คเชียงคาน ภูทับเบอก ภูพีคคาเฟ่

เดินทางทุกวันพฤหัสบดี

     Day 1

     22.00 น.   พร้อมกัน  ณ  จุดนัดพบ

     Day 2

     06.00 น.   อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมชมทะเลหมอก และพระอาทิตย์ขึ้นที่ ภูทอก ถ่ายรูปตามอัธยาศัยและ ทานอาหารเช้าแบบ Snack box (1) 
     09.00 น.    ออกเดินทางไป   วัดพระพุทธบาทควายเงิน   ชมรอยพระพุทธบาทอันเก่าแก่บนยอดเขา
     10.00 น.   ออกเดินทางไป  แก่งคุดคู้  (จะเห็นพบแก่งได้ชัดเจน ช่วงฤดูแล้ง) เลือกซื้อมะพร้าวแก้ว (OTOP) เป็นของฝากตามอัธยาศัย
     11.00 น.   ชมศิลปะล้านนาอันเก่าแก่และงดงาม ที่  วัดศรีคุณเมือง  ได้ตามอัธยาศัย  และอิสระมื้อกลางวัน
     14.00 น.   Check in เข้าสู่ที่พัก เรือนรักริมโขง หรือเทียบเท่าเก็บสัมภาระ
     18.00 น.   เดินเล่นชมริมโขงช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ถนนคนเดินของเชียงคาน ตามอัธยาศัยอิสระมื้อเย็น     

     Day 3

     06.30 น.   ตักบาตรข้าวเหนียว (ลูกค้าชำระค่าข้าวเหนียวเอง)  ประเพณีอันเก่าแก่ของชาวเชียงคาน  และทานอาหารเช้าพื้นเมือง  ข้าวปุ้นน้ำแจ่ว, ปาท่องโก๋ยัดไส้, จุ่มนัว, โจ๊ก ฯลฯ 
     09.00 น.   Check out จากที่พัก และออกเดินทางสู่ พระใหญ่ภูคกงิ้ว เดินชมวิวที่ สกายวอล์คเชียงคาน ชมแม่น้ำเหือง ที่กั้นชายแดนระหว่าง ไทย-สปป.ลาว
     11.00 น.   ออกเดินทางสู่  อุทยานแห่งชาติภูเรือ ชมบรรยากาศทิวเขาอันสวยงามของยอดภูเรือ และทานอาหารกลางวันอิสระ
     13.00 น.   นมัสการองค์  พระธาตุศรีสองรัก  (ห้ามใส่เสื้อผ้าสีแดง)
     14.00 น.   ออกเดินทางสู่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย  นมัสการพระพุทธชินราชจำลอง และอุโบสถที่สร้างด้วยศิลาแลงทั้งหลัง ณ วัดป่าเนรมิตวิปัสสนา
     15.00 น.   ออกเดินทางสู่  อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์   Check in เข้าสู่ที่พัก  พักผ่อนตามอัธยาศัย อิสระมื้อเย็น
     **กรณีกรุ๊ปเหมา สามารถเปลี่ยนมานอนบนภูทับเบิก ได้ และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 500 บาท

     Day 4

     06.00 น.   อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ชมทะเลหมอกอันตระการตา  และทานอาหารเช้าอิสระ   
     10.00 น.   Check  out  จากที่พัก ออกเดินทางสู่  ภูแก้วพีคจุดชมวิว 180 องศาพาโนรามา  อิสระถ่ายรูป
     12.00 น.   อิสระทานอาหารกลางวัน และชมวิวทิวเขาสวยๆ
     13.00 น.   ไหว้พระ ทำบุญ อิสระ ที่ วัดผาซ่อนแก้ว
     14.00 น.   ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ระหว่างทางแวะซื้อของฝากที่  ไร่กำนันจุล (ถึงกรุงเทพฯ ประมาณ 21.00 น.)


ทัวร์ในประเทศ เลย อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน