ทัวร์ ในประเทศ


รหัสโปรแกรม : 22262
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ เลย เขาค้อ เชียงคาน by รถตู้ / Van 3 วัน 2 คืน
PLVN02 : เลย นาแห้ว ภูเรือ เชียงคาน เขาค้อ

3 วัน 2 คืน

เที่ยวภาคอีสาน ขาค้อ เหลียงซานคาเฟ่ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว นาแห้ว ภูเก้าง้อม ภูหัวฮ่อมเชียงคาน แก่งคุดคู้ วัดป่าห้วยลาด ภูเรือ

Day 1 :
05.00 น.
    พร้อมกันที่จุดนัดหมาย พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊มน้ำมัน Shell แม็คโคร แจ้งวัฒนะ เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับ ออกเดินทางสู่เขาค้ออิสระให้ทุกท่านพักผ่อนบนรถ  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ5-6ชั่วโมง)Üชมวิวมุมสูงที่ทัศนียภาพสวยงามบนเขาค้อ Üไฮเดรนเยีย คาเฟ่สีขาวๆท่ามกลางทุ่งดอกไม้ตามฤดูกาลสีสันสวยงาม
เที่ยง         บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1 เหลียงซาน Liangshan Coffee Khaokho คาเฟ่เปิดใหม่บรรยากาศดีบนยอดเขา จุดชมวิวทะเลหมอกที่สวยงาม Üวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว มีความงดงาม รายล้อยด้วยทิวเขาสูงสลับซับซ้อน มี่เจดีย์ที่มีลวดลายการตกแต่งด้วยถ้วยกระเบื้อง หินสีต่างๆ มีองค์พระพุทธรูปสีขาว เรียงกัน 5 องค์ มองเห็นอย่างโดดเด่นสวยงาม
เย็น           บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 2)  ที่พัก:พักหล่มสักหรืออำเภอใกล้เคียง

Day 2 :
เช้า  
         รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) Üออกเดินทางสู่อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย Üพระธาตุศรีสองรัก สัญลักษณ์ของความรักที่มั่นคงยืนยง เป็นดั่งสักขีพยานถึงความเป็นมิตรไมตรีต่อกันระหว่างอาณาจักรสยาม และอาณาจักรล้านช้าง เป็นสัญลักษณ์ ตราประจำจ.เลย (ห้ามใส่เสื้อผ้าสีแดง ขึ้นไปยังองค์พระธาตุ เพราะสีแดงหมายถึงเลือด การสู้รบ ศัตรู) Üนาแห้ว เป็นอำเภอที่ยังคงความเป็นธรรมชาติสวยงาม อากาศบริสุทธิ์
เที่ยง         บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)
ภูเก้าง้อมหรือชาวบ้านเรียกว่าโค้งที่ 9 มุมถ่ายรูปแห่งใหม่สุดอันซีนของจังหวัดเลย หลังฝนตกหรือเข้าสู่ฤดูหนาว จะมีทะเลหมอกที่ขาวโพลนเต็มท้องฟ้าสวยงาม Üวัดศรีโพธิ์ชัย เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศริอยุธยา เป็นที่ประดิษฐานของพระเจ้าองค์แสน หรือพระพุทธรูปฝนแสนห่า พระพุทธรูปสำคัญศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพของชาวบ้านอำเภอนาแห้ว มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่ทั้งภายนอกและภายในโบสถ์ Üจุดชายแดนไทยลาว บ้านเหมืองแพร่ ลำน้ำเหืองเป็นแม่น้ำสายแคบๆ ที่เป็นพรมแดนธรรมชาติกั้นระหว่างแผ่นดินไทยกับลาว Üภูหัวฮ่อม อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย จุดชมวิวทะเลหมอกที่สวยงาม สัมผัสบรรยากาศเย็นสบาย Üเชียงคาน เมืองเล็กๆ ริมแม่น้ำโขงสุดชายแดนไทย Ü อิสระเดินเที่ยวชมถนนคนเดินเชียงคาน ชมวัฒนธรรมริมโขงพร้อมเลือกซื้อของ อิสระทานอาหารเย็น
เย็น           ที่พัก: เชียงคานบูติคหรือระดับเทียบเท่า

Day 3 :
เช้า 
     รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 5) ใส่บาตรข้าวเหนียว วัฒนธรรมอันดีงามที่เชียงคาน (ค่าทัวร์ไม่รวมชุดใส่บาตร) แก่งคุดคู้ เป็นแก่งหินใหญ่ขวางอยู่กลางลำน้ำโขง เดินชมถ่ายรูปสัมผัสบรรยากาศเมืองตากอากาศของเชียงคาน บริเวณนี้เต็มไปด้วยร้านของฝาก อิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝาก จากนั้นเดินทางสู่อำเภอภูเรือ วัดป่าห้วยลาด ศาสนสถานที่รวบรวมประติมากรรมทางศาสนาอันวิจิตรงดงามเอาไว้มากมาย แวะเข้ามาชมความสวยงามของจิตรกรรมและไหว้พระทำบุญรวมถึงสักการะองค์เทพเพื่อความเป็นสิริมงคล
เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6) สมควรแก่เวลาออกเดินทางกลับถึงโดยสวัสดิภาพ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง)


ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jan 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Mar 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
10 – 12 ธ.ค 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 3,999 -
24 – 26 ธ.ค 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 3,999 -
07 – 09 ม.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 3,999 -
14 – 16 ม.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 3,999 -
28 – 30 ม.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 3,999
04 – 06 ก.พ 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 3,999
18 – 20 ก.พ 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 3,999

ทัวร์ในประเทศ เลย อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน