ทัวร์ ในประเทศ

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี เจดีย์ตาไข่ by Nok Air 4 วัน 3 คืน
WDD0104EOM : นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ByDD

4 วัน 3 คืน

เที่ยวภาคใต้ เขื่อนรัชชประภา ล่องเรือชมโลมาสีชมพู สะพานไม้อ่าวเตล็ด สวนตาสรรค์ จุดชมวิวเนินเทวดา ชายหาดขนอม จุดชมวิวเขาพลายดำ วัดเจดีย์ไอ้ไข่ วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) หมู่บ้านคีรีวง ศาลหลักเมือง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

Dat 1 :
06.00 น.       สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ เคาร์เตอร์สายการบินนกแอร์พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง
08.05 น.       ออกเดินทางสู่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD572 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.10 ชั่วโมง)
09.15 น.       นำท่านเดินทางถึงท่าอากาศยานจังหวัดสุราษฎร์ธานี  จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรือเขื่อนรัชชประภา เตรียมสัมภาระของทุกท่านลงเรือ นำท่านออกเดินทางโดยเรือหางยาว ชม “เขื่อนรัชชประภา” มีชื่อดั้งเดิมว่า เขื่อนเชี่ยวหลาน เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่สองของภาคใต้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานนามให้ใหม่ว่า “เขื่อนรัชชประภา” มีความหมายว่า “แสงสว่างแห่งราชอาณาจักร”  เพลิดเพลินกับการชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติ ที่รายล้อมไปด้วยเทือกเขาหินปูน ในเขื่อนรัชชประภา นำท่านชมความงามของ “กุ้ยหลินเมืองไทย” (เขาสามเกลอ) ลักษณะเด่น เป็นภูเขาหินปูนทรงแหลม 3 ลูกตั้งเรียงกัน ตั้งสง่าอยู่บนผืนน้ำสีเขียวมรกตอันงดงาม พร้อมฟังประวัติความเป็นมาจากไกด์ท้องถิ่น ก่อนที่เขื่อนแห่งนี้จะถูกสร้าง บริเวณแถบนี้ใต้น้ำเคยเป็นวัดและสุสาน พร้อมกับแวะถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ (กรุณาเตรียมชุดเปลี่ยนสำหรับลงเล่นน้ำ)
กลางวัน        บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ แพไพรลิน อาหารเที่ยงแบบพื้นบ้าน กับข้าว 4 อย่าง และผลไม้ตามฤดูกาล
เสริฟแบบไม่อั้น
บ่าย              หลังจากนั้นสามารถทำกิจกรรมได้ตามอัธยาศัย เช่น ลงเล่นน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน พายเรือคายัค หรือนั่งพักผ่อนชิลๆ ชมบรรยากาศของธรรมชาติรอบตัว นำท่านออกเดินทางกลับยังท่าเรือเพื่อกลับมาขึ้นรถตู้ปรับอากาศตามเดิม นำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่โรงแรมที่พัก ในตัวเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ค่ำ                บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก:         โรงแรมมาร์ลิน  หรือที่พักระดับใกล้เคียง

Day 2 :
เช้า 
             บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านออกเดินทางไป “ล่องเรือชมโลมาสีชมพู”  ทะเลขนอมสามารถพบเห็นโลมาสีชมพูได้ง่ายที่สุดและอยู่ในระยะใกล้ฝั่งมากไม่ต้องนั่งเรือไปหาให้ไกลถึงกลางทะเล คนเรือบอกว่าที่บริเวณนี้มีเยอะเพราะเป็นจุดที่มีปลาตัวเล็กอาศัยอยู่ ปลาโลมาเลยว่ายมาหาปลากินตลอด โปรแกรมท่องเที่ยวคือ ล่องเรือชมโลมาสีชมพู เขาหินพับผ้า และไปนมัสการหลวงปู่ทวด ที่เกาะนุ้ยนอก ใช้เวลาท่องเที่ยวประมาณ 1-2 ชั่วโมง ช่วงเวลาที่ล่องเรือควรมาแต่เช้าประมาณ 8 โมง เพราะเป็นช่วงเวลาที่ปลาโลมาจะออกหาอาหารที่สำคัญไม่ร้อนมาก จากนำท่านถ่ายรูป “สะพานไม้อ่าวเตล็ด” ตั้งอยู่ที่อ่าวเตล็ด เป็นสะพานไม้ที่สร้างยื่นลงทะเลเพื่อที่ท่าเรือขึ้นลงของชาวประมงและสำหรับลงเรือไปชมปลาโลมา สามารถชมวิวทิวทัศน์รอบอ่าวได้อย่างสวยงาม นำท่านเดินทางสู่ “สวนตาสรรค์” (23กม.)ตั้งอยู่ที่ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช  มีพื้นที่ประมาณ 40 กว่าไร่ แบ่งเป็นสวนผลไม้ สวนยางพารา สวนปาล์ม และลำธารน้ำใสเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ  ที่เปิดให้บริการเล่นน้ำและทำฟิชสปา หรือ ปลาตอดเท้า โดยนักท่องเที่ยวสามารถนั่งเล่นให้ปลาตอดเท้า ทำความสะอาดเท้าแบบธรรมชาติ แบบสนุกสนานเพลิดเพลินปนจั๊กจี้หน่อยๆ ไปกับฝูงปลาที่มารุมตอดเท้า ถือเป็นการนวดและสปาเท้าไปในตัว โดยพื้นที่ดังกล่าวมีลำธารตามธรรมชาติจากคลองโฉไหลผ่านท่ามกลางต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้นปกคลุมทำให้ร่มรื่นเย็นสบาย มีฝูงปลาในลำธารแหวกว่ายจำนวนมาก เรียกว่ายังคงความเป็นธรรมชาติแบบเดิมไว้อย่างครบถ้วน
เที่ยง            บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย              จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “จุดชมวิวเนินเทวดา” และเนินนางฟ้า เป็นจุดชมวิวที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจสวยงามของอำเภอขนอม นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก มีเวลาให้ท่านชื่นชมธรรมชาติบนหาดทรายที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของฝั่งอ่าวไทยตอนใต้ของประเทศ ณ ชายหาดขนอม
ค่ำ                บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก:         ราชา คีรี รีสอร์ท  หรือที่พักระดับใกล้เคียง

 

 ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
01 – 04 ต.ค 2564 ศุกร์ - จันทร์ 13,990 -
07 – 10 ต.ค 2564 พฤหัส - อาทิตย์ 14,990 -
13 – 16 ต.ค 2564 พุธ - เสาร์ 14,990 -
14 – 17 ต.ค 2564 พฤหัส - อาทิตย์ 14,990 -
21 – 24 ต.ค 2564 พฤหัส - อาทิตย์ 17,990 -
22 – 25 ต.ค 2564 ศุกร์ - จันทร์ 17,990 -
23 – 26 ต.ค 2564 เสาร์ - อังคาร 17,990 -
24 – 27 ต.ค 2564 อาทิตย์ - พุธ 17,990 -
28 – 31 ต.ค 2564 พฤหัส - อาทิตย์ 14,990 -
04 – 07 พ.ย 2564 พฤหัส - อาทิตย์ 14,990 -
11 – 14 พ.ย 2564 พฤหัส - อาทิตย์ 14,990 -
18 – 21 พ.ย 2564 พฤหัส - อาทิตย์ 14,990 -
25 – 28 พ.ย 2564 พฤหัส - อาทิตย์ 14,990 -
02 – 05 ธ.ค 2564 พฤหัส - อาทิตย์ 17,990 -
03 – 06 ธ.ค 2564 ศุกร์ - จันทร์ 17,990 -
04 – 07 ธ.ค 2564 เสาร์ - อังคาร 17,990 -
05 – 08 ธ.ค 2564 อาทิตย์ - พุธ 17,990 -
09 – 12 ธ.ค 2564 พฤหัส - อาทิตย์ 17,990 -
10 – 13 ธ.ค 2564 ศุกร์ - จันทร์ 17,990 -
16 – 19 ธ.ค 2564 พฤหัส - อาทิตย์ 14,990 -
23 – 26 ธ.ค 2564 พฤหัส - อาทิตย์ 17,990 -
06 – 09 ม.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 14,990 -
13 – 16 ม.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 14,990 -
20 – 23 ม.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 14,990 -
27 – 30 ม.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 14,990 -
03 – 06 ก.พ 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 14,990 -
10 – 13 ก.พ 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 14,990 -
16 – 19 ก.พ 2565 พุธ - เสาร์ 14,990 -
17 – 20 ก.พ 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 14,990 -
24 – 27 ก.พ 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 14,990 -
03 – 06 มี.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 14,990 -
10 – 13 มี.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 14,990 -
17 – 20 มี.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 14,990 -
24 – 27 มี.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 14,990 -

ทัวร์ในประเทศ นครศรีธรรมราช อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน