แพ็คเกจทัวร์ ในประเทศ

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

แพ็คเกจทัวร์ในประเทศ ชลบุรี พัทยา เกาะไผ่ ดำน้ำดูปะการัง พักหรู4ดาว 3 วัน 2 คืน
บุฟเฟต์ ทะเลใจ สายตก

3 วัน 2 คืน

เที่ยวทะเลภาคกลาง จังหวัดชลบุรี เมืองพัทยา แบบ New Normal เดินทางด้วย Speed Boat ส่วนตัว สะอาด ปลอดภัย ไร้กังวล

วันแรก           พัทยา (ท่าเรือแหลมบาลีฮาย) – เกาะไผ่ และหมู่เกาะใกล้เคียง

 09.30 น.        รอรับท่านที่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย บริเวณจุดคัดกรอง สังเกตป้ายต้อนรับ “พัทยาฮาเฮ” (โปรดแสดง Voucher แก่พนักงานต้อนรับ)
10.00 น.        ออกเดินทางด้วยเรือสปีดโบ๊ทสู่ “เกาะไผ่” และหมู่เกาะบริวาร เช่น เกาะมารวิชัย เกาะเหลือม เพื่อนำท่านสู่จุดตกปลา - ดำน้ำดูปะการังที่สวยงาม โดยบนเรือได้เตรียมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ ไว้บริการพร้อมเช่น คันเบ็ด, เหยื่อสด, เสื้อชูชีพ, แว่นดำน้ำ, น้ำดื่ม, น้ำอัดลม, น้ำแข็ง, ถังแช่เครื่องดื่ม, ห่วงยางแฟนซี, SUP Board พร้อมด้วยร่ม - ผ้าปู - เสื่อ - โต๊ะ ไว้ให้ท่านได้พักผ่อนบนชายหาดของเกาะไผ่ด้วย
15.00 น.        สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางโดยเรือสปีดโบ๊ทกลับสู่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย พัทยา จากนั้นให้ทุกท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก - เช็คอิน แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น.        บริการอาหารค่ำ Seafood Buffet Inter  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (พักโรงแรมไหนรับประทานที่โรงแรมนั้นๆ)
จากนั้น          สมควรแก่เวลาให้ท่านได้เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง         ตกหมึกคึกทั้งคืน

เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (เปิดให้บริการ 07.00-10.00)
จากนั้น         ให้ท่านได้อิสระพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย
13.30 น.        ต้อนรับท่านสู่มื้อกลางวัน ณ สวนอาหารเรือนไทย เชิญรับประทานอาหารกลางวันแสนอร่อย
จากนั้น         หลังอาหารให้ท่านอิสระพักผ่อนหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
17.30 น.        รอรับท่านที่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย บริเวณจุดคัดกรอง สังเกตป้ายต้อนรับ “พัทยาฮาเฮ” (โปรดแสดง Voucher แก่พนักงานต้อนรับ)
18.00 น.        ออกเดินทางด้วยเรือใหญ่มาตรฐานอุปกรณ์ครบครันที่ทีมเรือได้เตรียมไว้ให้
23.00 น.        สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย พัทยา จากนั้นให้ทุกท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม         ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

 เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (เปิดให้บริการ 07.00-10.00)
จากนั้น          ให้ท่านได้อิสระพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย
12.00 น.        เช็คเอ้าท์ ให้ท่านได้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ (การเช็คเอ้าท์เกินกำหนดเวลา อาจทำให้ท่านมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)


ทัวร์ในประเทศ ชลบุรี อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน