แพ็คเกจ เรือยอร์ช สปีดโบ้ท


เช่าเหมาเรือ เรือยอร์ชส่วนตัว พัทยา ชลบุรี เที่ยวทะเลกลาง จังหวัดชลบุรี เช่าเหมาเรือยอร์ชกับกลุ่มเพื่อน / ครอบครัว / คนสนิท เที่ยวแบบส่วนตัว Private ไม่ต้องกลัว Covid
=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
รหัสแพ็คเกจ : 21585
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

แพ็คเกจในประเทศ เช่าเหมาเรือ เรือยอร์ชส่วนตัว พัทยา ชลบุรี

1 วัน

เที่ยวทะเลกลาง จังหวัดชลบุรี เช่าเหมาเรือยอร์ชกับกลุ่มเพื่อน / ครอบครัว / คนสนิท เที่ยวแบบส่วนตัว Private ไม่ต้องกลัว Covid

เงื่อนไขการใช้บริการ
- เรือ Wonderlust อัตราค่าบริการนี้เป็นอัตราค่าบริการสำหรับ 10 ท่านเท่านั้น : หากมีผู้ใช้บริการเพิ่มตั้งแต่ท่านที่ 11 เป็นต้นไปชำระเพิ่มท่านละ 1,200 บาท : และจำนวนผู้โดยสารรวมไม่เกิน 20 ท่าน
- เรือ Odyssey อัตราค่าบริการนี้เป็นอัตราค่าบริการสำหรับ 30 ท่านเท่านั้น : หากมีผู้ใช้บริการเพิ่มตั้งแต่ท่านที่ 31 เป็นต้นไปชำระเพิ่มท่านละ 1,200 บาท : และจำนวนผู้โดยสารรวมไม่เกิน 45 ท่าน
- ราคานี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษ ไม่สามารถขอคืนเงิน หรือยกเลิกได้ทุกกรณี
- ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ และทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
**โปรแกรมและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
และขึ้นอยู่กับสถาพอากาศ ณ วันเดินทาง **
ระยะเวลาการจองและใช้บริการ : 08 กุมภาพันธ์ - 31 ตุลาคม 2564

ส่ง Email ให้เพื่อน

แพ็คเกจดำน้ำในประเทศ เช่าเหมาเรือ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน