แพ็คเกจ เรือยอร์ช สปีดโบ้ท

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

แพ็คเกจในประเทศ ภูเก็ต ล่องเรือ เหมาลำ เรือยอร์ช

1 วัน

เรือยอร์ช เหมาลำทั่วเกาะภูเก็ต ภูเก็ต ล่องเรือตามเกาะต่างๆ #เที่ยวภาคใต้

รายละเอียดโปรแกรม
09.00 น.
   รับลูกค้า จากท่าเรือเพื่อเดินทางไปยัง อ่าวพังงา        
                 ถึง เขาตะปู(Jame Bond) และเขาพิงกัน          
                 รับประทานอาหารเที่ยงบนเรือ (ไม่รวมค่าอาหาร)            
                 ออกจากเขาตะปู เดินทางไปยังเกาะห้องพังงา           
                 ถึงเกาะห้องพังงา ลูกค้าสามารถเช่าเรือแคนนูเพื่อเข้าไปยัง          
                 เกาะห้อง (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)            
                 ออกจากเกาะห้องพังงา เตรียมตัวเดินทางกลับ
17.30-18.00 น. ถึงท่าเรืออ่าวโดยสวัดดิภาพ
**สถานที่ขึ้นเรือ   ท่าเรืออ่าวฉลอง จ.ภูเก็ต**


แพ็คเกจดำน้ำในประเทศ ภูเก็ต อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน