ทัวร์ ในประเทศ


รหัสโปรแกรม : 21495
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ นครพนม พระธาตุพนม พระธาตุเรณู พระธาตุมหาชัย by รถตู้ปรับอากาศ 3 วัน 1 คืน
PTL-EV04 : ทัวร์รถตู้ นครพนม พระธาตุเรณู พระธาตุมหาชัย

3 วัน 1 คืน

เที่ยวภาคอีสาน วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร วัดพระธาตุเรณู วัดพระธาตุท่าอุเทน ลานพญาศรีสัตตนาคราช Jungle Space Cafe & Bistro ถนนคนเดินนครพนม สะพานมิตรภาพไทย ลาว แห่งที่ 3 วัดธาตุมหาชัย

Day 1 :
19.30 น.   คณะพร้อมกัน ณ สวนลุมไนท์บาซาร์ รัชดาภิเษก ออกเดินทางด้วย
                 รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดนครพนม
20.00 น.   ออกเดินทางสู่จังหวัดนครพนม บริการอาหารเย็นแบบ box set (1)
                ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

Day 2 :
เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร (2)

นำท่านเดินทางไปสักการะ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารพระธาตุประจำปีเกิดของปีวอกและผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ เป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ถึงคราวพระราชพิธีราชาภิเษกทุกรัชกาล จะต้องนำน้ำจากสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ไปร่วมพิธีด้วยเพื่อประกอบพิธีมุรธาภิเษก เชื่อว่ากันว่าถ้าใครได้มานมัสการพระธาตุครบ 7 ครั้ง จะถือว่าเป็น “ลูกพระธาตุ” เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและจะมีความเจริญรุ่งเรือง หรือแม้แต่การได้มากราบพระธาตุพนม 1 ครั้ง ก็ถือ เป็นมงคลแก่ชีวิต

นำท่านเดินทางไปสักการะ วัดพระธาตุเรณู  พระธาตุประจำวันจันทร์  องค์พระ ธาตุจำลองมาจากองค์พระธาตุพนมองค์เดิม แต่มีขนาดเล็กกว่า ภายในเป็นโพรงบรรจุพระไตรปิฎก พระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปเงิน ของมีค่า และเครื่องกกุธภัณฑ์ของพระยาและเจ้าเมือง นอกจากนี้ภาย ในโบสถ์ยังประดิษฐานพระองค์แสน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองคำศิลปะแบบลาวปางสมาธิพระคู่บ้านของอำเภอเรณูนคร “เชื่อกันว่าผู้ที่ได้นมัสการพระธาตุเรณูจะได้รับอานิสงส์ส่งผลให้มีวรรณะงดงาม ผุดผ่องดังแสงจันทร์”

กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (3)

นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุท่าอุเทน พระธาตุประจำวันศุกร์ พระธาตุท่าอุเทนมีลักษณะเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนอยู่ในผังสี่เหลี่ยม กล่าวกันว่าตัวเจดีย์จำลองแบบมาจากพระธาตุพนม แต่มีสัดส่วนขององค์ธาตุที่เล็กกว่า ภายในบรรจุพระสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากพม่า นอกจากนั้นบริเวณท่าอุเทนยังเป็นถิ่นฐานของชาวไทยญ้อ ซึ่งอพยพมาจากเมืองหงสา แขวงไชยบุรีของประเทศลาวหรือจังหวัดล้านช้างของไทยในสมัยก่อนอีกด้วย“เชื่อกันว่าผู้ที่ได้นมัสการพระธาตุท่าอุเทน จะได้รับอานิสงส์ให้ชีวิตมีความรุ่งโรจน์เปรียบเสมือนพระอาทิตย์ขึ้นยามรุ่งอรุณ”

นำท่านเดินทางไปยัง ลานพญาศรีสัตตนาคราช สัญลักษณ์ใหม่ใจกลางเมือง นครพนม เป็นรูปหล่อองค์พญานาคทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน หล่อด้วยทองเหลืองมีน้าหนักรวม 9,000 กิโลกรัม เป็นรูปพญานาคขดหาง 7 เศียร มีลำตัวเดียวขนาดใหญ่ประดิษฐานบนแท่นฐานแปดเหลี่ยม กว้าง 6 เมตร ความสูง ทั้งหมดรวมฐาน 15 เมตร สามารถพ่นน้ำได้ แสดงถึงความเชื่อความศรัทธาต่อเรื่องพญานาคของชาวไทย และชาวลาวที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง   นำท่านแวะถ่ายรูปกับคาเฟ่สุดชิค บรรยากาศสุดชิล คือ Jungle Space Cafe & Bistro ท่ามกลางบรรยากาศสุดธรรมชาติคาเฟ่สไตล์แคมป์ปิ้ง สุดชิค สุดคูล มีมุมถ่ายรูปกับแปลงดอกไม้ และบันไดสวรรค์ (ค่าอาหารและเครื่องดื่มภายในร้าน ไม่รวม กับราคาทัวร์)

  จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังถนนคนเดินนครพนม (ริมฝั่งโขง) อยู่บริเวณถนนสายเลียบฝั่งโขง เริ่มตั้งแต่ท่าเทียบเรือท่องเที่ยว ไปสิ้นสุดที่หอนาฬิกาประวัติศาสตร์เป็นแหล่งช้อปปิ้งและอาหารริมแม่น้ำโขง อยู่ไม่ไกลจากตลาดอินโดจีน ให้ท่านได้ ช้อปปิ้ง ชิม อาหารท้องถิ่น เดินเล่นช่วงค่ำซึมซับบรรยากาศ
สโลไลฟ์ และเพลินเพลินกับบรรยากาศริมโขงช่วงค่ำ

เย็น           อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย
ที่พัก         โรงแรมนครพนมหรือเทียบเท่า

Day 3 :
เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก (4)

 นำท่านเดินทางไปยัง สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 เป็นสะพานที่มีความ สวยงาม มากอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย มีวิวข้างหลังเป็นภาพภูเขาหินปูนของประเทศไทยลาวลูกน้อยใหญ่ที่เรียงรายสลับซับซ้อน  บริเวณด้านล่างสะพานมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นสะพานได้จากข้างล่าง ตั้งอยู่ริมฝั่งโขงสามารถมาเดินเล่นพักผ่อนรับลมเย็น ที่พัดมาจากฝั่งลาว

 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดธาตุมหาชัย พระธาตุประจำวันพุธ เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ สารีริกธาตุ ภายในพระอุโบสถวัดโฆษดารามนอกจากพระประธานคือ พระพุทธไชยสิทธิ์แล้วยังมีพระพุทธรูปปางห้ามญาติสลักจากไม้ต้นสะเดาหวานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และภาพเขียนบนฝาผนังอุโบสถแสดงพุทธประวัติมีลวดลายศิลปกรรมที่งดงามหาดูได้ยากยิ่งในภาคอีสาน “เชื่อกันว่าผู้ที่ได้นมัสการพระธาตุมหาชัย จะประสบแต่ชัยชนะในชีวิต จะเป็นนักประสานสิบทิศ โอภาปราศรัยดีค้าขายคล่อง พูดจามีคนเชื่อถือ การกราบไหว้ช่วยเสริมบารมีค้าขาย ร่ำรวย จะประสบชัยชนะในชีวิต”

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (5)

หลังจากรับประทานอาหาร นำทุกท่านเลือกซื้อของฝากขึ้นชื่อ  จากนั้นทุกท่านขึ้นรถออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ ด้วยความสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
ส่ง Email ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Mar 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Apr 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
08 – 10 ม.ค 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 4,888 -
15 – 17 ม.ค 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 4,888 -
22 – 24 ม.ค 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 4,888 -
29 – 31 ม.ค 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 4,888 -
05 – 07 ก.พ 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 4,888 -
12 – 14 ก.พ 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 4,888 -
19 – 21 ก.พ 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 4,888 -
26 – 28 ก.พ 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 5,888 -
05 – 07 มี.ค 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 4,888
12 – 14 มี.ค 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 4,888
19 – 21 มี.ค 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 4,888
26 – 28 มี.ค 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 4,888

ทัวร์ในประเทศ นครพนม อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน