ทัวร์ ในประเทศ


รหัสแพ็คเกจ : 21442
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช วัดเจดีย์ไอ้ไข่ พระบรมธาตุไชยา เขาพลายดำ อ่าวท้องหยี 2 วัน 1 คืน
PACKAGE สุราษฎร์ – นครศรีธรรมราช

2 วัน 1 คืน

เที่ยวภาคใต้ ถนนเลียบชายทะเลที่สวยที่สุดในอ่าวไทย เขาพลายดำ-อ่าวท้องหยี ขอได้ ไหว้รับ “ไอ้ไข่ วัดเจดีย์” สมปรารถนาทุกประการ นมัสการพระบรมธาตุไชยา ปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองสุราษฎร์

Day 1 :
......... น.    ถึง สนามบินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ยินดีต้อนรับทุกท่าน 
แนะนำซื้อตั๋วเครื่องบินเที่ยวบินเช้าสุดเดินทางถึงสุราษฎร์ไม่เกิน 09.00 น. ค่ะ
นำท่านเดินทาง สู่ สะพานไม้อ่าวเตล็ด  อ่าวเตล็ด อ่าวที่อยู่เหนือสุดของ อ.ขนอม เป็นสะพานไม้ที่สร้างยื่นลงทะเลสำหรับเป็นท่าเรือขึ้นลงของชาวประมง สามารถชมวิวทิวทัศน์รอบอ่าวที่มีความสวยงามและกลายเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจ มีนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพกับสะพานนี้บ่อยครั้ง อิสระตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์เสริม ล่องเรือชมโลมาสีชมพู , ชมเขาหินพับผ้า และ นมัสการหลวงปู่ทวดเกาะนุ้ยนอกใช้ระยะเวลาท่องเที่ยวประมาณ 1-2 ชั่วโมง ( ราคาลำละ 1,500 บาท นั่งได้ 7 ท่าน หากสนใจทัวร์เสริมต้องทำการจองพร้อมชำระเงินล่วงหน้าก่อนเดินทาง 5 วัน )
ออกเดินทางสู่ถนนเลียบชายทะเลที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของอ่าวไทย เส้นทางเขาพลายดำ อำเภอสิชล ถึง อ่าวท้องหยี อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นถนนสายอนุรักษ์ธรรมชาติ จุดชมวิวและเส้นทางขับรถเที่ยวที่แสนโรแมนติก นำท่านแวะจุดชมวิวเนินเทวดา และ เนินนางฟ้า ให้ท่านเก็บความประทับใจ ชมวิวทิวทัศน์ของท้องฟ้าตัดกับทะเลสีคราม และรายล้อมไปด้วยต้นไม้เขียวขจี ตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าเข้าชมท่านละ 20บาท)
บริการอาหารกลางวัน
นำท่านเดินทางสู่ อ.สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช วัดเจดีย์ จากเรื่องราวที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ที่เมื่อขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง “ไอ้ไข่” รูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ สวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาดำ ที่เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ ณ วัดแห่งนี้จากศรัทธาที่เชื่อกันว่า “ขอได้ ไหว้รับ” โดยเฉพาะโชคลาภและการค้าขาย บนบานศาลกล่าว ขอให้มีโชคมีลาภในการเสี่ยงดวง ขอให้ช่วยเรียกคนมาซื้อของ ทำยอดขายให้ได้ตามเป้า ของหายให้ช่วยหา ขอให้ช่วยปกป้องภัย ภายในวัดเจดีย์เต็มไปด้วยสิ่งของที่ผู้เลื่อมใสศรัทธานำมาแก้บน เช่น รูปไก่ชน ชุดทหาร หนังสติ๊ก ของเล่นต่าง ๆ ส่วนบริเวณที่ให้จุดประทัดก็มีเศษประทัดกองสูงเป็นเนินเขา บ่งบอกถึงแรงศรัทธาที่มีต่อไอ้ไข่และแสดงถึงผลสัมฤทธิ์จากผู้ที่มาขอแล้วได้รับจากไอ้ไข่ ให้ท่านกราบขอพร ขอโชคลาภ บนบานศาลกล่าว จากรูปไม้สลักไอ้ไข่ ตามอัธยาศัย  
**TIP  ไหว้ไอ้ไข่   การบูชา ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ : ธูป 3 ดอก บูชาบนได้ ไหว้รับ แต่เมื่อสำเร็จให้แก้บนด้วยของที่นำมาบนและจุดธูปเพียง 1 ดอกเท่านั้น  ของที่ชอบ : ขนมเปี๊ยะ, น้ำแดง, ชุดทหาร ตำรวจ, ไก่ปูนปั้น, หนังสติ๊ก, ประทัด   อิสระขอพรตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย นำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ตลาดศาลเจ้า
นำท่านเข้าสู่ที่พักตัวเมืองสุราษฎร์ โรงแรม ..... หรือเทียบเท่า
(หมายเหตุ : โรงแรมไม่มีบริการห้องพักแบบ 3 ท่าน จึงแนะนำให้ลูกค้าท่านที่ 3 ซื้อพักเดี่ยวเพิ่ม )
รับประทานอาหารเช้า  ณ ภัตตาคาร
นำท่านกราบสักการะ ศาลหลักเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองสุราษฎร์ หลักเมือง ประดิษฐานอยู่ภายในมณฑป แกะสลักจากต้นราชพฤกษ์ขนาดใหญ่ที่พบในป่าสุราษฎรืธานี มีอายุถึง 139 ปี ลงรักปิดทอง สูงประมาณ 5 เมตร โดยแกะสลักแบบศิลปะศรีวิชัย บนยอดพระพักตร์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรสี่ทิศ ยอดบนสุดบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่ฐานเสาเป็นลวดลายประยุกต์จากพระอุระของพระโพธิสัตว์ ใช้เวลาแกะสลักนานถึง 6 เดือน โดยช่างพื้นบ้านฝีมือเอก มณฑปศาลหลักเมือง สร้างด้วยคอนกรีตตามแบบศิลปะศรีวิชัย คล้ายกับพระบรมธาตุไชยา แต่มีขนาดใหญ่กว่า 2 เท่า ฐานเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรมุข มีบันไดสี่ด้าน มีซุ้มประดับลายปูนปั้น ด้านหน้าเป็นตราสัญลักษณ์ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชครบ 50 ปี ล้อมรอบด้วยสนามหญ้าในตอนค่ำจะเปิดไฟประดับสวยงามมาก
จากนั้น          นำท่านเดินทางสู่ วัดพัฒนาราม พระอารามหลวง หรือ วัดใหม่ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “วัดหลวงพ่อพัฒน์” หลวงพ่อพัฒน์ นารโท เป็นผู้สร้างวัดและเป็นเจ้าอาวาสรูปแรก โดยท่านได้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นด้วยเงิน 6 บาท เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2439 สร้างความเลื่อมใสศรัทธาให้แก่ประชาชนเป็นจำนวนมาก อิสระให้ท่านได้กราบไหว้พระพุทธรูปปางมารวิชัยในพระอุโบสถและชมจิตกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ บันทึกเรื่องราวขนบธรรมเนียมประเพณีเชื่อมโยงกับศาสนาเป็นคติธรรมคำสอนที่น่าสรใจรวม 36 ภาพ จากนั้นกราบสรีระสังขาลหลวงพ่อพัฒน์ ท่านมรณภาพในท่านั่งสมาธิ ในปี พ.ศ.2485 แม้วันเวลาจะล่วงเลยมาเกือบ 80 ปีแล้ว แต่สรีระของท่านยังไม่เน่าเปื่อยแห้งแกร่งคล้ายหิน
บริการอาหารกลางวัน
จากนั้น          นำท่านเดินทางสู่ วัดพระบรมธาตุไชยาวรวิหาร ปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมือง ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นสถานที่บรรจุพระบรม สารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นพุทธสถานเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ยังคงรักษาความ เป็นเอกลักษณ์ของช่าง ศิลปกรรมสมัยศรีวิชัยไว้ได้สมบูรณ์ วัดพระบรมธาตุไชยาจึงเป็นวัดที่มีความสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของชาวไชยาและสุราษฎร์ธานีมา นานนับแต่โบราณกาล ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญแก่วัดประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญ ของชาติและยกฐานะวัดเป็น พระอารามหลวง และเป็นหนึ่งในสามของ โบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาของภาคใต้ อิสระให้ท่านกราบไหว้ขอพรตามอัธยาศัย นำท่านแวะซื้อของฝากของที่ระลึกติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนที่ท่านรัก แนะนำไข่เค็มไชยา ของฝากขึ้นชื่อ เนื่องจากใช้ไข่เป็ดธรรมชาติ รสชาติกลมกล่อมไม่เค็ฒจัด อร่อยติดปาก อิสระเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย จนถึงเวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินสุราษฎร์ธานีเพื่อเดินทางกลับ
……… น.    ส่ง สนามบินสุราษฎร์ธานี  ..................


ส่ง Email ให้เพื่อน

ทัวร์ในประเทศ สุราษฎร์ธานี อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน