แพ็คเกจทัวร์ ในประเทศ


=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
รหัสแพ็คเกจ : 21173
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

แพ็คเกจทัวร์ในประเทศ น่าน บ่อเกลือ ถนนหมายเลข3 3 วัน 2 คืน
PKG-02 : Package แอ่วน่าน แอ่วนไหน ไปแอ่วน่าน

3 วัน 2 คืน

เที่ยวภาคเหนือ ชมภาพฝาผนัง 'กระซิบรักบรรลือโลก' จิบกาแฟชมวิวสวยๆ ร้านกาแฟไทลื้อ แวะถ่ายรูปจุดชมวิว 1715 ชมบ่อเกลือโบราณที่ อ.บ่อเกลือ ชคอิน @เฮือนฮังต่อ และ ร้าน Erabica Coffee ถ่ายรูปกับซุ้มลีลาวดี ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน สักการะขอพรวัดประจำเมืองน่าน 4 วัดดัง วัด ภู เ ก็ ต วัดมิ่งเมือง วัดพระธาตุเขาน้อย พระบรมธาตุแช่แห้ง #ฟรีประกันCOVID

Day 1 :
..... น.      ลูกค้า
เดินทางถึง สนามบิน จ.น่าน หลังจากรับสัมภาระแล้ว ให้ท่านทำธุระส่วนตัว
( คนขับรถตู้จะนำท่านออกเดินทาง ) นำท่านเดินทางสู่ วัดมิ่งเมือง เป็นที่ประดิษฐาน ศาลพระหลักเมือง ของจังหวัดน่าน ลักษณะเด่นคือ ลายปูนปั้นที่ผนังด้านนอกของพระอุโบสถ มีความสวยงามวิจิตรบรรจงมาก เป็นฝีมือตระกูลช่างเชียงแสน มีความวิจิตร งดงามมาก ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงให้เห็นวิถีชีวิตของชาวเมืองน่าน ฝีมือช่างท้องถิ่นยุคปัจจุบัน 
เที่ยง             อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย
จากนั้น นำท่านเดินทางไปร้าน Swensen’s @กาดน่าน สาขาเดียวเลยก็ว่าได้ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยการตกแต่งร้าน สไตล์บ้านไทลื้อ ตามแบบฉบับของชาวน่านแท้ๆ บอกเลยว่าร้านสวยมาก ใครไปจังหวัดน่านช่วงนี้ต้องห้ามพลาดไปเช็คอินให้ได้  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุเขาน้อย เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเขาโดยเป็นที่ประดิษฐานพระเกษาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้านบนยังประดิษฐานพระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร บนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศาทำจากทองคำหนัก 27 บาท ตรงจุดนี้ท่านยังสามารถชมวิวเมืองน่านได้อย่างสุดลูกหูลูกตา แบบ 360 องศา 
เย็น              อิสระอาหารเย็น เพื่อให้ท่านได้สนุกกับการช้อปปิ้ง ณ ถนนคนเดินน่าน
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินน่าน เมืองเก่า หน้าวัดภูมินทร์ ตลาดกลางคืนที่นี่ เปิดแค่ 3 วัน ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ มีของกินของอร่อยพื้นเมืองจำนวนมาก ขอแนะนำ คือ ข้าวซอยไก่ และ ขนมจีนน้ำเงี้ยว  
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมน้ำทองน่าน ( ตัวเมืองน่าน )

Day 2 :
เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (1)
จากนั้นนำท่านเดินทางไป “วัดศรีมงคล” (ก๋ง) เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2395  พระสงฆ์ที่มีชื่อที่สุดของวัดนี้คือ หลวงปู่ก๋ง  ด้านหลังวัดมีลานชมวิว ซึ่งมีทัศนียภาพที่งดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคาเรียงรายสลับซับซ้อน บริเวณนาข้าวมีที่พักและร้านกาแฟฮักน่าน มีสะพานไม้ไผ่เชื่อมจากตัววัดสามารถลงไปเดินเล่นถ่ายภาพได้  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อ.ปัว ทางตอนเหนือของจังหวัดน่าน นำท่านเดินทางสู่ วัดภู เก็ต ที่มาของชื่อวัดมาจาก ตัววัดตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งทางภาคเหนือ เรียกว่า “ภู” ส่วนคำว่า “เก็ต” มาจากวัดตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านเก็ต ดังนั้นจึงได้ชื่อว่า “วัด ภู เ ก็ ต” ตามลักษณะที่ตั้งที่ระเบียงวัดจะมีที่ให้อาหารปลา การให้อาหารปลาจะต้องเทลงท่อประปาสีฟ้า แล้วอาหารปลาจะไหลผ่านท่อยาวลงไปที่บ่อด้านล่าง จากวิวระเบียงวัดจะได้ชมวิวทุ่งนาข้าวเขียวขจี ของร้านตูบนาไทลื้อ ร้านกาแฟเจ้าดัง เป็นวิวสวยๆ ที่ต้องถ่ายรูปความงดงามเป็นที่ระลึก
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านกาแฟไทลื้อ ร้านกาแฟที่ตั้งอยู่กลางทุ่งนาและขุนเขา  ตัวร้านเป็นลักษณะบ้านแบบไทลื้อ และยังมีมุมถ่ายรูปสวยๆ นอกจากนั้นท่านยังสามารถเลือกซื้อของที่ระลึกผ้าทอไทลื้อ ผ้าทอน้ำไหลลายโบราณ ของดีของเมืองปัวได้ ที่ ร้านลำดวนผ้าทอ จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูป “ถนนหมายเลข 3 Unseen แห่งใหม่ของจังหวัดน่าน คือ “โค้งเลข 3” อยู่บนทางหลวงสายสันติสุข – บ่อเกลือ โดยโค้งเลข 3 นี้ มีระยะทางประมาณ 300 เมตร ที่ลัดเลาะตามแนวธรรมชาติ 2 ข้างทางที่ปกคลุมด้วยต้นไม้ของเส้นทางนี้ ทำให้เมื่อขับรถมาถึงบริเวณจุดดังกล่าว จะมองเห็นเส้นถนนที่โค้ง ดูคล้ายกับเลข 3 โดดเด่นขึ้นมาสวยงาม
เที่ยง             อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว 1715 เป็นจุดแวะพักชมวิวที่สวยงาม เป็นจุดชมวิวที่สูงห่างจากระดับน้ำทะเล 1715 เมตร มองเห็นภูเขาสลับซับซ้อน  จากนั้นนำท่านชม บ่อเกลือสินเธาว์ แหล่งชุมชนที่มีการทำบ่อเกลือมาหลายชั่วอายุคน โดยชาวบ้านจะตักน้ำเกลือจากบ่อใต้ดินแล้วให้ไหลมาตามรางท่อไม้ไผ่ เพื่อที่จะนำน้ำเกลือมาต้มให้เหลือแต่เม็ดเกลือเรียกว่า 'เกลือภูเขา' ซึ่งชาวบ้านจะนำมาบริโภค และกรอกใส่ถุงเล็ก ๆ แบ่งขายให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งก็จะมีการเพิ่มไอโอดีนให้ด้วย สามารถนำมาขัดผิวและทำอาหารได้อย่างปลอดภัย
เย็น              อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมน้ำทองน่าน ( ตัวเมืองน่าน )

Day 3 :
เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (2)
นำท่านเดินทางสู่ พระบรมธาตุแช่แห้ง เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองน่านเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากสมัยสุโขทัย เป็นศิลปะการก่อสร้างที่มีความวิจิตรงดงามมากมีความเชื่อกันว่าผู้ที่ได้มาสักการะองค์พระธาตุแช่แห้ง จะทำให้ชีวิตอยู่ดี มีสุข ปราศจากโรคภัยต่างๆการงานเจริญก้าวหน้า อนุโมทนา  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน  เคยเป็นศาลากลางจังหวัดน่าน ก่อนเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2517 ไฮไลท์สำคัญคือ งาช้างดำ ซึ่งเป็นของคู่บ้านคู่เมือง จากนั้นนำท่านเดินทางไป  วัดภูมินทร์ พาท่านไปชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่โด่งดัง และถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองน่านเลยทีเดียว “ปู่ม่านย่าม่าน” หรือ หนุ่มกระซิบ โดยเป็นภาพชายหญิงคู่หนึ่งกำลังกระซิบสนทนาและมีชื่อเสียงว่าเป็นภาพ 'กระซิบรักบันลือโลก' ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นผลงานที่ปราณีตและเป็นภาพที่โดดเด่นประจำวัดภูมินทร์
เที่ยง             อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ร้านกาแฟน่าน Erabica Coffee (เอราบิก้า คอฟฟี่) อีก 1 สถานที่ท่องเที่ยวเมืองน่านที่ไม่ควรพลาด ร้านกาแฟที่ตกแต่งแนวยุโรปย้อนยุค ร้านตกแต่งสวยงาม
แถมบรรยากาศดีอีกด้วย ให้ท่านได้สัมผัสความอร่อยจากเมล็ดกาแฟน่านโดยเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ 100 % ที่ปลูกบนดอยสวนยาหลวง  ทางร้านมีจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่ว และกาแฟดริปซอง  จากนั้นก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ นำท่าน แวะซื้อของฝาก อิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย     ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินน่าน
...........น.       เดินทางสู่ สนามบิน................ โดยสายการบิน ................ เที่ยวบิน..........
.......... น.       เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 


ทัวร์ในประเทศ น่าน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน