ทัวร์ ในประเทศ


กาญจนบุรี วัดถ้ำเสือ ถ้ำกระแซ สะพานข้ามแม่น้ำแคว เที่ยวภาคกลาง วัดถ้ำเสือ ถ้ำกระแซ สะพานข้ามแม่น้ำแคว
รหัสโปรแกรม : 20123
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ กาญจนบุรี วัดถ้ำเสือ ถ้ำกระแซ สะพานข้ามแม่น้ำแคว by รถตู้ 2 วัน 1 คืน
PKW001 : เที่ยวกาญจนบุรี

2 วัน 1 คืน

เที่ยวภาคกลาง วัดถ้ำเสือ ถ้ำกระแซ สะพานข้ามแม่น้ำแคว

Day 1 :
06.00 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ จัดเก็บกระเป๋า และออกเดินทางมุ่งหน้า สู่ จ.กาญจนบุรี อาหารเช้าบนรถ (1)
08.30 น. ท่องเที่ยว วัดถ้ำเสือ ไหว้พระ ทำบุญ พระพุทธรูปปางประทานพร ขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดกาญจนบุรี
10.00 น. ชมความสวยงามของ ต้นจามจุรียักษ์ อายุมากกว่า 100ปี ขนาด 10โอบ
11.00 น. ท่องเที่ยว ถ้ำกระแซ เป็นจุดที่สวยที่สุด และอันตรายที่สุดของเส้นทางรถไฟสายกรุงเทพฯ - น้ำตก หรือ
ที่เรียกกันว่า 'เส้นทางรถไฟสายมรณะ” และทานอาหารกลางวัน (2)
13.30 น. ออกเดินทางเข้าสู่ที่พักแพริมน้ำ เก็บสัมภาระ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
16.00 น. ล่องแพบริเวณหน้าที่พัก กระโดดน้ำ ลอยคอ
18.00 น. ทานอาหารเย็น (3) พร้อมดื่มด่ำกับบรรยากาศของแม่น้ำแควน้อย ตามอัธยาศัย

Day 2 :
07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (4) และพักผ่อนตามอัธยาศัย
09.30 น. Check out จากที่พัก และออกเดินทางสู่ สะพานข้ามแม่น้ำแคว เก็บภาพบรรยากาศตามอัธยาศัย
พร้อมทานอาหารกลางวัน (5)
14.00 น. ออกเดินทางกลับ ระหว่างทางแวะซื้อของฝาก ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
ถึง กรุงเทพฯ ประมาณ 18.00 น.

ส่ง Email ให้เพื่อน

ทัวร์ในประเทศ กาญจนบุรี อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน