ทัวร์ ในประเทศ


=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
รหัสโปรแกรม : 21112
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ นครราชสีมา วังน้ำเขียว ท่องเที่ยวเชิงชุมชน by รถตู้ปรับอากาศ 2 วัน 1 คืน
RTH001 : ท่องเที่ยวเชิงเกษตร อำเภอวังน้ำเขียว

2 วัน 1 คืน

เที่ยวภาคอีสาน จังหวัดนครราชสีมา เรียนรู้วิถีชุมชนเชิงเกษตรในอำเภอวังน้ำเขียวที่หลากหลาย ผ่านผลผลิตในพื้นที่เกษตรกรรม ชมแปลงสาธิตพืชผักผลไม้แบบผสมผสานที่มีผลผลิตออกมาในแต่ละฤดูกาล

ไฮไลต์

- แวะสวนสับปะรดสีบ้านพระอังคาร แหล่งเพาะพันธ์สับปะรดสีที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนครราชสีมา

- เรียนรู้การปลูกเมล่อนปลอดสาร ที่รักจัง ฟาร์มเมล่อน วังน้ำเขียว

- นั่งรถเปิดประทุนไปเก็บผักปลอกสาร ที่แปลงผักของชุมชนท่องเที่ยว D-HOPE หมู่บ้านไทยพัฒนา

- กิจกรรม Cooking Class และทำอาหารพื้นบ้านสไตล์ Vegan

- ชมโรงเพาะเห็ดที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน ที่วังน้ำเขียวฟาร์ม

- นั่งรถชุมชนสวนเกษตรผสมผสาน ชมไร่องุ่นปลอดสารพิษ

- เก็บลูกหม่อนสดๆ เรียนรู้การปลูกต้นวานิลลาที่สวนหม่อน


Day 1 : 06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบริการน้ำมัน ปตท.(ร.1 รอ.) ถนนวิภาวดี ติดกับสนามกีฬากองทัพบก ตรงข้าม ม.หอการค้า เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ รอให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) บริการอาหารเช้า แบบ SET BOX (มื้อที่ 1)
11.00 น. เดินทางถึงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตร อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ไกด์ชุมชนและวิทยากรอธิบายโปรแกรมร่วมกิจกรรมเพ้นท์หมวก
เที่ยง พร้อมรับประทานกลางวันที่ชุมชน (มื้อที่ 2) เมนู ขนมจีนน้ำยาเห็ดหอมและขนมไทยโบราณข้าวต้มมัดลูกโยน เมนูขึ้นชื่อจากครัวชุมชนหมู่บ้านท่องเที่ยว D-HOPE บ้านไทยพัฒนา
12.15 น. ออกเดินทางไปสวนสับปะรดสีบ้านพระอังคาร แหล่งเพาะพันธุ์ต้นสับปะรดสีที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนครราชสีมา ท่องเที่ยวเรียนรู้ ที่สวนสับปะรดสีบ้านพระอังคาร หลากหลายสายพันธุ์แหล่งเพาะพันธุ์ต้นสับปะรดสีที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนครราชสีมา
13.30 น. เดินทางออกจากสวนสับปะรดสีบ้านพระอังคารมู่งหน้าสู่ “รักจัง” ฟาร์มเมล่อนวังน้ำเขียว เรียนรู้วิธีการปลูกเมล่อนปลอดสารพิษ ชม ชิม และซื้อผลผลิตสด แปรรูปจากเมล่อน
15.00 น. เดินทางต่อไปยังชุมชนท่องเที่ยว D-HOPE หมู่บ้านไทยพัฒนาถึง ชุมชนท่องเที่ยว D-HOPE หมู่บ้านไทยพัฒนา พากลุ่มนักท่องเที่ยวนั่งรถเปิดประทุนไปเก็บผักที่แปลงผักอินทรีย์ที่แปลงปลูกของเกษตรกร ในชุมชนเพื่อเป็นวัตถุดิบ *อาหารในการทำกิจกรรม cooking class ทำอาหารพื้นบ้านสไตล์วีแกน (Vegan) และร่วมทำกิจกรรม cooking class อาหารพื้นบ้านสไตล์วีแกน (Vegan) (เลือกรายการ คือห่อหมกเห็ด, ยำหัวปลีใส่เห็ดหอม, ไข่เจียวแหนมเห็ด)
17.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) (Vegan) อาหารพื้นบ้านที่ปรุงเอง 3 อย่างและเมนูที่ชุมชนเตรียมไว้รับรอง 3 อย่าง
18.30 น. นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พักที่ โรงแรม GOLD MOUNTAIN HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Day 2 : 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 4) หลังจากนั้นให้ทุกท่าน Check - Out
08.30 น. นำทุกท่านเดินทางไปยัง โรงเห็ด ร่วมกิจกรรมชมและทดลองทำแหนมเห็ด
09.30 น. เดินทางต่อไปยังวังน้ำเขียวฟาร์มเดินทางต่อไปยัง วังน้ำเขียวฟาร์ม ท่องเที่ยวและศึกษาดูงานโรงเพาะเห็ดที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน วังน้ำเขียวฟาร์ม ชม ชิมและเลือกซื้อผลผลิตสด สินค้าแปรรูป จากเห็ดและผลิตภัณฑ์อื่นๆ
10.45 น. เดินทางจากวังน้ำเขียวฟาร์มมุ่งหน้าสู่ ไร่องุ่นปริญญา ชมองุ่นปลอดสารพิษ
เที่ยง เดินทางจากฟ้าประทานฟาร์ม มุ่งหน้าสวนแม่หม่อน รับประทานอาหารกลางวัน ที่สวนแม่หม่อน (มื้อที่ 5)
จากนั้น จากนั้นชม สวนหม่อนหรือมัลเบอร์รี่ เพลิดเพลินไปกับการเก็บลูกหม่อนสดๆจากต้น ดูงานการปลูกต้นวานิลลาและพลาดไม่ได้กับเมนูเครื่องดื่มสมูทตี้มัลเบอรี่ผสมน้ำผึ้ง
14.30 น. ได้เวลาอันสมควร นำทุกท่านเดินทางกลับ
17.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ และประทับใจไม่รู้ลืม

ส่ง Email ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Mar 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
28 – 29 พ.ย 2563 เสาร์ - อาทิตย์ 3,900 -
05 – 06 ธ.ค 2563 เสาร์ - อาทิตย์ 3,900 -
12 – 13 ธ.ค 2563 เสาร์ - อาทิตย์ 3,900 -
19 – 20 ธ.ค 2563 เสาร์ - อาทิตย์ 3,900 -
26 – 27 ธ.ค 2563 เสาร์ - อาทิตย์ 3,900 -
02 – 03 ม.ค 2564 เสาร์ - อาทิตย์ 3,900 -
09 – 10 ม.ค 2564 เสาร์ - อาทิตย์ 3,900 -
16 – 17 ม.ค 2564 เสาร์ - อาทิตย์ 3,900 -
23 – 24 ม.ค 2564 เสาร์ - อาทิตย์ 3,900 -
30 – 31 ม.ค 2564 เสาร์ - อาทิตย์ 3,900 -
06 – 07 ก.พ 2564 เสาร์ - อาทิตย์ 3,900 -
13 – 14 ก.พ 2564 เสาร์ - อาทิตย์ 3,900 -
20 – 21 ก.พ 2564 เสาร์ - อาทิตย์ 3,900 -
27 – 28 ก.พ 2564 เสาร์ - อาทิตย์ 3,900 -

ทัวร์ในประเทศ นครราชสีมา อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน