แพ็คเกจ เรือยอร์ช สปีดโบ้ท

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

แพ็คเกจในประเทศ ทัวร์ภูเก็ต เดย์ทริป DayTrip เกาะรอก เกาะห้า ดำน้ำ

1 วัน

โปรแกรมเดย์ทริป เกาะรอก - เกาะห้า จังหวัดภูเก็ต

โปรแกรมเดย์ทริป เกาะรอก - เกาะห้า จังหวัดภูเก็ต
ราคา : ผู้ใหญ่ 2,599 บาท / เด็ก 2,099 บาท

ราคานี้รวม - ทริปดำน้ำ 1 Day Trip ไปเช้า เย็นกลับ
- รถรับส่งโรงแรม - ท่าเรือ
- อาหารว่างมื้อเช้า / อาหารกลางวัน เครื่องดื่ม และอาหารว่าง
- มัคคุเทศก์นำเที่ยวและทีมบริการที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานเป็นกันเอง
- ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานสำหรับคนไทย (ต่างชาติเก็บเพิ่มค่าเข้าอุทยาน ท่านละ 400 บาท / ทริป , เด็ก 200 บาท / ทริป
- ประกันชีวิตตลอดการเดินทางสูงสุด 1,000,000 บาท (ไม่รวมความสูญเสีย ทรัพย์สินส่วนบุคคล)
- ประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง สูงสุด 500,000 บาท
- อุปกรณ์ดำน้ำ, เสื้อชูชีพ, หน้ากากท่อหายใจ

**โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางตามสภาพอากาศและจำนวนผู้โดยสาร


แพ็คเกจดำน้ำในประเทศ ทัวร์ภูเก็ต อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน